Sana Hindi Na Sya Muling Umalis

in #pilipinas3 years ago

Isa sa pinakamagandang nangyari sa aking buhay ngayong taon ay makikita ko ang aking ina. Hindi pa man sa ngayon pero, dalawang buwan nalang ang aking hinihintay para sya ay mayakap ulet.


zq7echuw6l.png

Litrato

Hindi ko rin lubos maisip na pag sya ay makita ko at makapiling ay ano ang aking mararamdaman. Sana ay hindi na sya bumalik ng ibang bansa at sana ay hindi nya na kami iwan at magtrabaho nalang dito sa Pilipinas.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29304.79
ETH 1964.82
USDT 1.00
SBD 2.32