Php-Fpm ile Nginx üzerinden xDebug çalıştırın !

in php •  6 months ago

Selamün Aleyküm;

Gelişirme sürecinde illaki lazım olan adım adım debug için hızlıca birşeyler karaladım. Görsel destekli olanını daha sonra tekrar düzenler gönderirim inş.

Ubuntu 18.04 üzerinde Nginx ve Php Fpm 7.1 kullanıyorum.

 1. sudo apt install -y php7.1-xdebug
 2. sudo nano /etc/php/7.1/mods-available/xdebug.ini
 3. xdebug.ini dosyasını açınca, düzgün kurulum gerçekleşti ise "zend_extension=xdebug.so" yazısını görmelisiniz
xdebug.remote_autostart = 1
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_handler = dbgp
xdebug.remote_host = 127.0.0.1
xdebug.remote_log = /tmp/xdebug_remote.log
xdebug.remote_mode = req
xdebug.remote_port = 9000 # editörlerde genelde ön tanımlı gelir, isterseniz değiştirebilirsiniz
 1. sudo service php7.1-fpm restart
 2. sudo service nginx restart
 3. Editördeki ayalarına geçebilirsiniz ->
  7.1 Phpstrom -> File -> Settings e girin
  7.1.1 Language & Frameworks -> PHP -> Servers e gelin
  7.1.2 Yeni sunu eklerken lokalde çalıştığınız host ayarlarını giriniz. Aynı zamanda Debugger olarak "Xdebug" ı seçmelisiniz. "Apply" butonuna basarak ayarları kaydedip kapatabilirsiniz.
  7.1.3 Debug sunucunu dinlemek için Editörden Run -> "Start Listening for PHP Debug connection" menüsüne basmanız yeterli.

Bir de, File --> Setting --> Build, Execution, Deployment > Debugger > Data Views sayfasındaki "Show value tooltip on code selection" kutucuğunu tikleyiniz ;)

Artık hazırsınız.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @makseli! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard knock out by hardfork

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!