You are viewing a single comment's thread from:

RE: Night of Museums Split 2018

in #photography3 years ago

Ove fotke su napravljene baš na dan muzeja? U Zagrebu je to nemoguće. Tolika je gužva da se uopće ne isplati ići, barem ako si moje "metar i šumska jagoda" visine. Ne vidiš ništa osim leđa čovjeka ispred sebe i ramena onih do sebe i ne možeš pobjeć, krećeš se korak po korak zajedno sa kolonom.

Sort:  

Baš na dan muzeja! :) Ipak ste vi metropola i ljudi su puno više kulturno osviješteni nego ode kod nas. :D

Hahahaha, da bar. Nije to već u Zagrebu ima puno više ljudi koji se lijepe na riječ "besplatno" bez obzira što besplatno bilo pa je ogromna gužva.

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.16
JST 0.167
BTC 62058.11
ETH 2461.48
SBD 9.49