Tatil Sonrası Tatlı Sürpriz

in #photography6 years ago (edited)

img1.jpg

img2.jpg

ENG
A bird made nest on the balcony of my home. It was a nice surprise after the holiday for me :)

TR
Sonunda tatil sürecini tamamladım ve eve geri dönüş yaptım. Odaları havalandırırken güzel bir sürpriz ile karşılaştım. Pencere önüne bir kumru yuva yapmış ve iki adet yumurta bırakmış.

Her gün gelişim sürecini paylaşmayı düşünüyorum. Faydalı işler ile uğraşmak en iyi olacaktır.

NOT: Kavgalardan uzak ve kendi halinde paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Geçmişteki tartışmalar ve fake hesap sahiplerini bile unuttum ve affettim. İnsandır hata yapar. Artık önüme bakıyorum. Tatil herşeyi sıfırlamak için güzel bir fırsat oldu.

Sort:  

Tatilden dönmene sevindim dostum. Sen yokken sadece izlemede kaldım ortamı. Eski güzel günlere döndür bizleri(TR ye gelmedin ama olsun).


@tarikhakan55, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66167.07
ETH 3529.37
USDT 1.00
SBD 3.14