The Pharaoh of the Louvre / Faraon Luwru

in photography •  last year

The Pharaoh of the Louvre

The presented picture is an artistic fantasia on the Egyptian art one may find in the newly-established Louvre Abu Dhabi museum. The composition consists of several photos I made at the gallery 2 months ago.
Share your feedback with me if you have some time.

Faraon Luwru

Przedstawione zdjęcie jest wariacją artystyczną na sztuce egipskiej wystawionej w nowo otwartym muzeum Luwr Abu Zabi. Powyższa kompozycja łączy kilka zdjęć, które wykonałem tamże niecałe 2 miesiące temu.
Jeśli masz nieco czasu, podziel się tym co myślisz.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!