Sort:  

Świetne ujęcie! Piękne obrazy w tych oknach :)

No, w takich warunkach to ja mogę spędzać kwarantannę. Jeszcze tylko stolik, filiżanka dobrej kawy i kot do głaskania na kolanach.

Mam szczęście że nie muszę kwarantanny przechodzić ale miło jest się wyrwać z rana w takie miejsce gdzie nie ma tłumów i zaczerpnąć świeżego powietrza. Cieszyc się przestrzenią jaką daje ten piękny ogród, bo nie wiadomo kiedy może i tego zabraknąć, jak korona zapuka do mnie.

Tak, tak. Cieszyć się należy każdą chwilą, bo zjawiska mają charakter nietrwały.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26885.43
ETH 1861.14
USDT 1.00
SBD 2.11