Paytomat Masternode

in #paytomat4 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar,

Daha önceki yazılarımda Paytomat Ekosisteminden bahsetmiştim. Daha önce tam bilgisi paylaşılmamış olan Masternode sisteminin bir kısım bilgileri açıklanmış durumda. Paylaşılan bilgileri çevirdim kendi yorumlarımı da çeviri sonunda bulabilirsiniz.

https://steemit.com/blockchain/@ucanis/paytomat-diger-cuezdanlara-benzemez
https://steemit.com/bitcoin/@ucanis/paytomat-cuezdan-guencellemesi
https://steemit.com/blockchain/@ucanis/paytomat-cuezdan-uygulamasi
https://steemit.com/blockchain/@ucanis/paytomat-kriptoparalarin-guenluek-kullanima-entegresi

Paytomat Masternode- Paytomat ekosisteminde söz hakkına sahip olabilmek için topluluktan gelen teklifleri değerlendiren(sunan), oylayan ve karar alma süreçlerinde yer alan imtiyazlı EOS hesapları olarak açıklanabilir.. Bunların uygulanması (sadece staking modülünden masternode modülüne geçilmesi) üç aşamada gerçekleştirilecektir:

  1. Evre: Kişisel PTI staking lansmanı (20-25 Mayıs 2019)

  2. Evre: Yeterli sayıda PTI sahibi olmayan kullanıcıların, delege yöntemi ile aktif node'lar üzerinden staking sağlayabilmesi (Ağustos 2019)

  3. Evre: PTI'dan PTM'e geçiş. PTM kendi blokzinciri üzerinde değil EOS yanzinciri (Sidechain) olarak çalışacak. Burada Node sahipleri Paytomat ağında tam teşekküllü onaylayıcıları olacaklar. (Q3-Q4 2020)

Temel Kurallar:

1- Masternode olabilmek için 20-25 Mayıs tarihleri arasında minimum 500.000 PTI tokenine sahip olmak gerekmektedir. Bu rakam 25 Mayıs tarihinden sonra 1 Milyona çıkartılacaktır. 25 Mayıs tarihinde toplam Masternode sayısı kayıt edilecek ve bundan sonraki her yeni 100 masternode için tutulması gereken PTI miktarı 1 Milyon arttırılacaktır. (Örneğin diyelim ki 25 Mayısta 40 adet masternode vardı, 140 adede ulaştıktan sonra masternode olmak isteyen 141. kişinin minimum 2 Milyon PTI'a sahip olması gerekmektedir.

2-Masternode staking, ilk kilitleme yapılan günden sonraki 00:00 UTC'de başlayacak olup, vazgeçilmesi halinde kilitler 72 saat sonra açılacaktır. Staking ödülleri, her ayın 1'inde gönderilecektir. Her ay için tam çalışma günü sayısı hesaplanacak ve 365'e bölünerek yıllık bütçeyle çarpılacak.(Hesaplama 3 örneğinde gösterilmiştir)

3- Bir kişi birden fazla masternode sahibi olabilir. Kazanılacak ödül elde tutulan token sayısı ile oranlıdır ancak her masternode sadece 1 oy gücüne sahip olacaktır.

Teknik Kurallar:

1- Masternode kurmak isteyen her kullanıcı için zorunlu olarak satoshi testi yapılacaktır. (İlgili eos hesabının size ait olduğuna dair bir kanıt sunulması olarak düşünebilirsiniz)

2- Masternode kurabilmek için başlangıçta 500.000 olmak üzere zaman geçtikçe elde tutulması gereken PTI sayısı arttırılacaktır(Yukarıda bahsetmiştik.) Elinde yeteri kadar PTI bulunamayan kişiler mevcut PTI tokenlerini Masternode sahiplerine devredebilecektir. Bu durumda gelirin %80'i kiralama yapan kullanıcıya, %20'si masternode sahibine aktarılacaktır.(İlgili güncelleme Ağustos 2019'da yapılacak) Her masternode delege yöntemi ile en fazla 3 milyon adet PTI kabul edebilir. (Karlılık örneği aşağıda verilmiştir)

3- Mevcut masternode'lara kiralama yapan ilgili delegelerin bilgileri, aşağıdaki ölçümleri dikkate alarak vote.paytomat.com daki oylama sistemine benzer biçimde sunulacaktır;
*Ne zamandan beri Masternoda'a kiralama yapılıyor?
*Ne kadar token ile kiralama yapılıyor?
*Staking'den vazgeçildi mi?

Oylama Kuralları:

1- Paytomat uygulamasını kullanan herkes teklif sunabilir.

2- Düşük kaliteli teklifleri filtrelemek için(Her önüne gelen saçma sapan teklif yapamasın, spam yapamasın diye) her bir teklif 5000 PTI ile ücretlendirilir.

3- Teklifler her ayın ilk 2 haftasında sunulur, diğer kalan zaman oylama yapılacaktır.

4- Şu an için webportal'ı üzerinden gelecekte ise cüzdan uygulaması üzerinden oy verilebilecektir.

5- Aylık staking ödüllerinden faydalanabilmek için her bir node, her ay en az bir defa oylamaya katılmak zorundadır.

Bütçe:

1- İlk 2 yıl için Paytomat ekibi her ay belirli sayıda tokeni(miktar henüz belirtilmemiş) node ödelemerinin yapılacağı havuza gönderecektir.

2- Yıllık ücret hesaplama formülü, toplam kilitlenen token miktarı ve toplam token miktarına bağlı olarak değişim gösterecektir. Eğer toplam token adedinin %20'si kilitlenmiş ise, node sahipleri yıllık %10 kazanç sağlayacaklar. Eğer %30 kilitlenmiş ise %9 kazanç sağlanacak vb. (Her %10'luk artış yıllık geliri %1 oranında düşürecektir) Karlılık hesaplaması aşağıda verilmiştir.

3-Yapılan teklif ödemelerinin %90'nı teklif yapanlara, %10'u masternode sahiplerine her ay geri dağıtılacak.

4- EOS’un yan zincirine geçiş ve masternode'ların yaratılması sırasında (staking işlemi değil), bütçe aşağıdaki formüle göre Paytomat’ın toplam gelirinden tahsis edilecektir:
«Toplam gelir / 12 + toplam aylık gelir».

Masternode karlılık hesaplamaları

1- Ağdaki tokenlerin %11'nin masternode'lar için kilitlendiğini durumda(toplam emisyonun % 20'sinden daha az olduğu için efektif yıllık getiri oranı %10'dur) bir node 500.000 Tokene sahip olsun. 2. aşamaya geçilirken de delege yöntemi ile kendisine 3m Token eklenmiş olduğunu varsayalım. Bu durumda bir masternode 500 00010% adet kendi kilitlediği tokenlerden + 3 000 000(100.2%) adet de kendisine delege yolu ile gönderilen tokenlerden kazanacaktır. Bu şartlar altında toplam yıllık kazanç 110 000 PTI'dır. İlgili masternode'un kendi yapmış olduğu yatırıma göre kazancı ise bu koşullarda %22 olur. Eğer node elindeki kendi elindeki token sayısını 2. aşamaya geçilirken 1 milyona tamamlarsa 1 000 00010% kendi tokenlerinden + 3 000 000(100.2%) delege tokenlerinden toplamda 160 000 PTI elde der. lgili masternode'un kendi yapmış olduğu yatırıma göre kazancı ise bu koşullarda %16 olur.

2- Ağdaki tokenlerin %25'inin(Efektif yıllık gelir %9) kilitlendiğini varsaydığımızda herhangi bir kullanıcı ilk node'unu birinci aşamada 500.000 PTI ile kurmuş olsun. 2. node'unu kuracağı zamana kadar ise ağdaki masternode sayısı bir önceki kilitli olan node sayısından 100 artmış olsun. Bu durumda 2. node kurulumu için artık 2 milyon node gerekli olacaktır. Kullanıcının her iki node'unda toplam 2.5 M PTI kilitlenmiş oldu. Bu kullanıcı her iki node için toplamda 4.5m adet de delege yöntemi ile PTI almış olsun. Bu koşullarda nodeların toplam karlılığı şu şekildedir;
500 0009% ilk node kendi geliri + 2 000 0009% ikinci node kendi geliri + 4 500 000 * * (9% *0.2) delegelerden kazanılacak gelir = 45 000 + 180 000 + 81 000 = 306 000. Kişinin kendi yaptığı yatırımlara oranla yıllık gelir oranı bu koşullarda 12.24%'dir.

3- Staking oranları delegeler içinde kişisel staking gibi işlemektedir. Gün bazlı hesaplama için madde 2'deki örnek üzerinden baz alırsak eğer, 13 Nisan saat 12:00'de staking'e başlanmış olsun. 14 Nisan 00:00'da node aktif hale gelir ve staking iptal edilene kadar çalışmaya devam eder. Ödemeler 1 Mayıs tarihinde aşağıdaki gibi yapılır;
17 aktif gün (14 Nisan – 1 Mayıs) / 365 * 306 000 = 14,252 PTI.

NOT: Yakın zaman içerisinde kullanıcıların kendi verilerini girerek gelirlerini hesaplayacakları bir hesap makinesi oluşturulacaktır.

Yorumlar: Ekip çalışmaya devam ediyor. Roadmap'deki tüm aşamalar sistematik bir şekilde ilerliyor. Ico iptalinden dolayı token dağıtımında gecikme yaşanmıştı ancak şu an yatırımcılar genel olarak memnun.

Global'de proje halen çok az biliniyor. Genel olarak Rus komünitesi çok aktif, ben de daha çok onları izliyorum google translate kullanarak.

NCR entegrasyonlarından birisi tamamlandı ve şu an Güney Amerika'da NCR sistemleri kullanan tüm işletmeler dilerlerse herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan Paytomat sayesinde Bitcoin ödemesi alabilecek durumdalar. Mass Adoption denilen küresel anlamda blockchain ve projelerinin herkes tarafından kullanılabilmesi anlamında gerçekten güzel adımlar bunlar.

Masternode olayında yıllık %10,%9 gibi rakamlar gayet makul. Üzerine bir de proje kendisi değerlendiğinde yatırımcılarını ihya edecek gibi duruyor. Paytomat ile yeni karşılaşmış olan herkesin detaylı olarak projeyi incelemesini şiddetle tavsiye ediyorum.

Aşağıdaki linkleri kullanarak Paytomat Cüzdan'ı cihazınıza indirebilirsiniz.
for #iOS - http://bit.ly/iOSPaytomatWallet
for #Android- http://bit.ly/PaytomatWalletAndroid

Cüzdan hakkında daha fazla bilgi için > https://wallet.paytomat.com

Paytomat hakkında daha fazla bilgi için > https://www.paytomat.com

Sürekli güncellemesini yaptığım Bitcointalk başlığından da Paytomat haberlerini Türkçe olarak takip edebilirsiniz.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5090473.0

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23272.35
ETH 1679.30
USDT 1.00
SBD 2.67