Profile Drawings / Profil Çizimleri

in ntopaz •  16 days ago

ntopaz-image-0ntopaz-image-1!

When I have drawn these pictures, I wanted to represent two opposite emotion : anger and comport/relax. You know that these concepts are effect people very much. Especially anger.

Normally think that any person who is good person. But when he/she is angry you dont recognize them. For example The girl in picture is so beatiful girl but when she is angry, she become a monster.


Bu resimleri çizerken iki zıt duyguyu yansıtmak istedim : kızgınlık ve rahatlık. Bu kavramların insanları çok fazla etkilediğini bilirsiniz. Özellikle kızgınlığın.

Normalde iyi olan herhangi bir insanı düşünün. Ancak, kız veya erkek sinirlendiğinde onları tanıyamazsınız. Örneğin resimdeki kız oldukça güzel bir kız. Ama sinirlendiğinde canavara dönüşüyor.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@doctorbishop'un dediği gibi yazsana bize ejderhanın hikâyesini, hangi yaşanmışlıklar onu bu hâle getirmiş acaba merak ettik:)

·

Bence ejderha anlatmaya dayanamaz :) O yüzden onda kalsın. Kapatalım yaşananları.

O burunla canavar dönüşemez yahu :) epey başarılı ama günün çizimi hala ejderha :)

·

Teşekkür ederim yorumunuza baya güldüm :) ne ejderhaymış ya :)

·
·

Ben onun göz altı torbalarında yaşanmışlığı gördüm...

·
·
·

:)) bu yorum üzerine gidip tekrar baktım zavallı ejderhaya baya çile çekmiş:)

·
·
·
·

Ahahah sevgili @etasarim'in artık hikayesini de yazması gerekecek :)

·
·
·

vay be ne göz varmış sizde :) çok anlamlıymış.

Hi, @etasarim!

You just got a 1.83% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @etasarim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!