You are viewing a single comment's thread from:

RE: A landscape view from the mountains behind my cabin

in #norway2 years ago

Det har vore lenge sidan du posta biletet frå konfirmasjonen av den vakre jenta di med bunad. Eg har nesten dagleg sjekka om du kom med ein ny post, men eg har forstått at du er i ein travel periode. Men du skal vita at eg har sakna innlegga dine. Kjekt at du har eit nytt innlegg med eit fint landskapbilete frå området der du har hytta di. Eg ser fram til å få sjå bilete av denne når dei kjem i eit seinare innlegg.

Med vennleg helsing
@Siggjo

Sort:  

Hei @Siggjo
Veldig hyggelig at du har vært innom blogen min og kikket etter nyheter :)
Jeg har forsøkt så godt og så langt jeg har hatt tid til å følge med hos deg også. Tror ikke det er så veldig mange poster som jeg har gått glipp av :)
Kommer nok til å komme mange landskapsbilder fra hytta i tiden som kommer, bruker jo all fritid der nå :)
Skal få lagt ut noen bilder av selve hytta så fort det ser litt penere ut rundt den.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13100.71
ETH 417.16
USDT 1.00
SBD 1.00