Sort:  

Haloen, som forklart i posten så må budene komme på garasje salg siden til @BabsBoard. De fleste som er aktive til å være med på auksjonene vil tjene på å by på ulike produkter eller å selv forsøke å selge produkter der. Følg litt med på de ulike auksjonene så kan det være mye å tjene på det. Og det kan se ut som om flere faktisk kan tjene på å kjøpe noe oxo:-) Håper vi ser deg som en litt mer aktiv bruker på sidene der inne:-)
FD320DF1-E293-4A9D-8198-4BC04BE8D52C.jpeg

Beklager, skumleser kanskje litt mye, mye å komme ajour med her inne.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29259.51
ETH 1988.81
USDT 1.00
SBD 2.54