Куда „елита“ води Србију?

in #news5 years ago (edited)

Изванредан интервју др Слободана Рељића, на тему политичког тренутка у Србији, у коме се, као и много пута током историје, преко судбине Балканских народа намирују геополитички интереси…У тренутку док Албанија довршава функционално присаједињење Косова и Метохије, велеиздајничка колонијална управа територије познате под називом „Србија“, уместо да брани интересе народа, на сваки начин покушава да оправда предају територије и доброг дела народа. Имајући у виду историјске догађаје, није тешко превидети да њихов пут води у извесну пропаст. Што је најгоре, алтернатива постоји, више је него јасна и утолико је велеиздаја онога што себе помпезно сматра елитом, већа и — неопростива. У овом интервјуу за ТВ Српски колектив, др Слободан Рељић даје прецизан опис стања и наводи узроке оваквог понашања, који ће гледаоцу помоћи да без грешке предвиди будуће последице…

Разговор водио Драган Филиповић.

Трајање: 1:09:57


Др Слободан Рељић (1954), доцент за ужу научну област социологија – предмети социологија образовања и социологија породице. Ради на Учитељском факултету од 2014. године. Докторирао на Филозофском факултету у Београду (2013). Објавио је две научне монографије: Одумирање слободних медија („Службени гласник“, Београд, 2011) и Kриза медија и медији криза („Службени гласник“, Београд, 2014). Публиковао је око тридесет прилога у научним часописима и тематским зборницима о кризи савремених демократских процеса, улози медија, улози интелектуалца, о образовним процесима, цивилном друштву, из социологије религије. Најзначјанији радови су „Медији и глобализација“ (2003) у зборнику Аспекти глобализације, Београдска отворена школа и Досије; „Велика криза – претварање демократије у манипулацију“, Право & Друштво; година 1, број 4, 2010; „Стратешке елите у Србији и реформа образовања, Национални интерес вол. 7, бр. 3, 2010); „Медији – артиљерија глобализације (како живету у ‘тоталитарној култури’ која ‘делује као производња покорности’)“, Kултура, бр. 138, 2013; „Нема замене за критичког интелектуалца“, Радио Београд, Трећи програм, ЛЕТО-ЈЕСЕН 2013, број 155-156; „Бриселска деспотија и одвратне уљудности – колонијализам Европске уније“, Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 143, (2/2013); „Kонцентрација власништва и промена карактера и улоге медија“, Социолошки преглед, год. XLVII, бр. 1 (јануар-март, 2013); Јавно мнење и геополитичке координате „српског питања“ Политеа, година III, број 6, новембар 2013; „Ширење ‘демократске културе’ као индустрија нове колонијалне свести – да ли је култура отпора једина демократска култура данас у Србији?, Kултура. бр. 140, 2013; „Kратка историја спина“, Kултура полиса, година XI, бр. 25, за 2014.


* * *


Повезани текстови:

КОСОВО И МЕТОХИЈА: Шта је следеће?
(28. мај 2019)

Ружичасто испирање мозга
(28. новембар 2018)

Велеиздаја — извршење и последице
(13. мај 2018)img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Instant Access to Steemit


Universal Basic Income

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Congratz, your post has been resteemed and, who knows, will maybe appear in the next edition of the #dailyspotlights (Click on my face if you want to know more about me...)
Check the rules of the Daily Spotlights if you want to nominate someone!
Pixresteemer is also listed as promoter on The Steemians Directory

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51564.11
ETH 3064.64
USDT 1.00
SBD 4.18