‘Hersendood’ is medische fictie, verzonnen om organen te kunnen oogsten uit levende mensen. Expert spreekt zich uit

in #news3 years ago

surgery-843840_1280-620x195.jpg

De massaconsumptiecultuur heeft ervoor gezorgd dat velen zijn gaan geloven dat er zoiets bestaat als ‘hersendood’. Dat zei expert Doyen Nguyen in een interview met het Italiaanse magazine Radici Cristiane.

Nguyen, als professor verbonden aan de Angelicum Pontifical University of St. Thomas Aquinas in Rome, voegde toe dat de term ‘hersendood’ niets meer is dan medische fictie.

In het interview merkte ze op dat de term in 1968 is aangepast om de belangen van de orgaantransplantatie-industrie te behartigen en te voorkomen dat mensen transplantieartsen zouden gaan zien als orgaan-stelende moordenaars.

Lees meer: https://www.ninefornews.nl/hersendood-medische-fictie-organen/

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30125.81
ETH 2048.40
USDT 1.00
SBD 2.64