Stereum gausapatumsteemCreated with Sketch.

in nature •  3 months ago 

1040135.jpg

Stereum gausapatum - One-year mushroom; initially single, then in clusters, merging into large patches and covering substantial surfaces; outstretched, spread-bent, sometimes fan-shaped, tile-shaped.
Upper surface rough, crumbly, concentrically zoned; the edge is wavy, serrated, lighter at youth, then darkens.

Hymenium (genus layer) smooth, strongly wrinkled, crumbly. Colors: yellow-gray, orange-brown, brownish; after being hurt, rubbed, it turns red and releases blood-red liquid.

Flesh thin, hard, leathery, bast; after bleeding damage.

Occurrence: On wood, deciduous trees and shrubs, mainly oak, less often beech, hornbeam, birch.

Value: Unaffected fungus.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Gdy zobaczyłem pierwszy taki post grzybowy od razu dało mi do myślenia, że to wygląda na treść kopiowaną z internetu. Nie udało mi się jednak potwierdzić moich podejrzeń z angielską treścią. Dlatego też przetłumaczyłem to na polski translatorem i sprawdzałem sieć. W końcu udało mi się znaleźć pewne forum grzybiarzy: http://forum.grzybland.pl/viewtopic.php?p=174041

Popatrzcie, jakim dziwnym zbiegiem okoliczności grafiki są te same, a treść przetłumaczona na angielski jest prawie identyczna jak tutaj. Przypadek? Nie sądzę.

Czekam na wyjaśnienia autora.