One Day One White-tailed Eagle Poland Stepnica Fotołowy #5

in nature •  8 months ago

20180903-OneDayOneEagel-stepnica-janusz-gancarczyk-fotolowy-orly-z-bliska-white-tailed-eagle-polska-poland-atrakcja-turystyczna.jpg

What wingspan does the white-tailed eagle have?

The wingspan of adult males is 220 cm, while females 240 cm.
.
Experience an amazing adventure with Bieliki on the reservoir of the Szczecinski Lagoon.
Individual and group cruises.
Recreation and for professionals.
For adults and families with children.
For observers, for photographers, for filmmakers.
For every lover of beautiful wild nature.
Reservations and registration required earlier in advance, preferred telephone contact
Janusz 691760553
[email protected]
Our location: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

#eagle #photo #Stepnica #Nikon #Canon #ZalewSzczecinski #Polish #nature #photography #poland

Jaką rozpiętość skrzydeł posiada bielik?

Rozpiętość skrzydeł dorosłych samców wynosi 220 cm, natomiast samica 240 cm.
.
Przeżyj niesamowitą przygodę z Bielikami na akwenie Zalewu Szczecińskiego.
Rejsy indywidualne i grupowe.
Rekreacyjnie i dla profesjonalistów.
Dla dorosłych i rodzin z dziećmi.
Dla obserwatorów, dla fotografów, dla filmowców.
Dla każdego miłośnika pięknej dzikiej przyrody.
Rezerwacje i zapisy konieczne z wcześniejszym wyprzedzeniem, preferowany kontakt telefoniczny
Janusz 691760553
[email protected]
Nasza lokalizacja: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-photography.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-nature.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-wyprawa-lodzia-turystyka.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-expedition-by-boat.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ganc! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!