ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္...!

in myanmar •  2 months ago 

အားလုံးပဲ မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည့္စုံျကပါေစခင္ဗ်ာ...
က်ြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး၏ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ေရာက္ရွိလုိ႔လာခဲ႔ျပန္ပါျပီ။

Crd-org-source

ဒီေန႔ ဆုိရင္ ရုိးရာမဟာသျကၤန္၏ အစဦးဆုံးေန႔ သျကၤန္အျကိဳေန႔ျဖစ္တဲ႔အတြက္ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလုံးရွိ နုိင္ငံသူ နုိင္ငံသားအားလုံး ကေလး..လူျကီး.. သက္ျကီးရြယ္အုိမ်ားပါမက်န္ အရြယ္မ်ိဳးစုံ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရုိးရာမဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ စတင္ျကိဳဆုိ ျဖတ္သန္းေနျကပါသည္။
ေရပက္ကစားျကသူမ်ား.. ေရပက္ခံထြက္ျကသူမ်ားနွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ ေနရာအနွံ႔အျပားတြင္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းစြာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ စတင္ဆင္ႏြဲေနျကျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ျမိဳ႔တုိင္းတြင္လည္း သျကၤန္မ႑ပ္မ်ားမွ နွစ္သစ္ရုိးရာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆုိကခုန္ျခင္းမ်ားနွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ျကုိဆုိဖြင့္လွစ္ေနျကျပီျဖစ္ပါသည္။
သျကၤန္ဟုဆုိလုိက္တာနဲ႔ အားလုံး၏စိတ္ထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ရင္ခုန္စရာ အနည္းနွင့္အမ်ား ျဖစ္ေနျကမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။

Crd-org-source

သျကၤန္အခ်ိန္အခါတြင္ လူတုိင္းလုိလုိ အသက္အရြယ္အလုိက္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေရကစားျကရင္း ျဖတ္သန္းကုန္ဆုံးခ်င္ျကမွာပါ။
သက္ျကီးရြယ္အုိမ်ားမွာလည္း ဘုန္းျကီးေက်ာင္းသြား ဥပုသ္ သီလေစာင့္တည္ျခင္းမ်ားနွင့္အတူ ေအးခ်မ္းစြာ ကုသုိလ္ယူျခင္းမ်ားျဖင့္ ရုိးရာသျကၤန္အခိ်န္အခါကုိ ျဖတ္သန္းေလ့ရွိျကပါသည္။

Crd-org-source

မုန္႔လုံးေရေပၚ..မုန္႔လက္ေဆာင္း..အေအး.. စတုဒိသာ ေကြ်းေမြးျခင္းမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္း ကုသုိလ္ျပဳျခင္းမ်ားကုိလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိျကပါသည္။
ထိုကဲ႔သုိ႔ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ရုိးရာမဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏြဲျကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ရုိးရာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ေကာင္းမြန္ေအးခ်မ္းစြာ ျဖတ္သန္းျကရမွာျဖစ္ျပီး အေပ်ာ္ကေန အပ်က္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ားအား သတိနဲ႔ ဂရုတစုိက္ ထိန္းသိမ္းျကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ အားလုံးအတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားျကရင္း တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ေမတၱာထားကာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းေသာ ရုိးရာမဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ရုပ္လုံးေဖာ္ ဖန္တီးျကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရုိင္းဆုိင္းေသာအျပဳအမူ.. အေျပာအဆုိမ်ားမရွိေစဘဲ ယဥ္ေက်းေသာ.. ေကာင္းမြန္ေအးခ်မ္းေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ အတာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ျကိဳးစားဖန္တီးျပသျကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေပ်ာ္မ်ားကုိ ဖန္တီးျကတဲ႔ေနရာမွာ လုိအပ္တာထက္ပုိမုိသြားပါက တစ္ဘက္တြင္ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္လာနုိင္သျဖင့္ ထိုသုိ႔မျဖစ္ေစေအာင္ ထိန္းသိမ္းနုိင္ဖို႔လည္း လုိအပ္ေနမွာျဖစ္ပါသည္။

Crd-org-source

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မိမိတုိ႔အားလုံး၏ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ အႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲနုိင္ျကေစရန္လည္း လုိအပ္ပါေျကာင္း...
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေအးခ်မ္းေစရန္ ေရပက္ဖ်န္းကစားျကျခင္းျဖစ္တဲ႔အတြက္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာထားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏႊဲျကေစရန္ လုိအပ္ပါေျကာင္း...
ယဥ္ေက်းေသာ ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေစရန္ အားလုံးထိန္းသိမ္းျကရမွာ ျဖစ္ပါေျကာင္း...
က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ျကေသာျပည္သူ/ျပည္သားမ်ားအားလုံး ျမန္မာ့ရုိးရာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ အႏၲရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းျပီး ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝျကပါေစလုိ႔...
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ရပါေတာ့သည္။
အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေအးခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ျကပါေစလုိ႔...
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္
MSC-211
@uthantzin

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
·

Thank you so much for your choosing.Good luck to you all from today (myanmar new year) to next many years.

Posted using Partiko Android

သၾကၤန္ပြဲေတာ္ ေပ်ာ္ပါေစသား

Posted using Partiko Android

·

ရုိးရာ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္မွာ အားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းျကပါေစ

Posted using Partiko Android

​ေအး​ေအးခ်မ္​းခ်မ္​းနဲ႔​ေပ်ာ္​ရြင္​တာ​ေကာင္​းပါတယ္​....အ​ေပ်ာ္​လြန္​ရင္​အႏၱရာယ္​ပါ....ႏွစ္​သစ္​မွာ​ေပ်ာ္​ရြင္​ပါ​ေစ....

Posted using Partiko Android

·

ဟုတ္ပါတယ္အစ္မ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ႔ မဟာသျကၤန္ပြဲေတာ္ပါ။

Posted using Partiko Android