​ေဝး

in #myanmar6 years ago

ျပန္လည္ဆုံေလမလား စိတ္နဲ႔
သတိရျခင္းအတိတ္ေတြကို အိပ္ကပ္ထဲထည့္ရင္း
ေရသပၸါယ္တဲ႔အခါ
ႀကာသာပေတးျဂိဳလ္ခုံမွာ နင့္နာမည္ကိုဖြဖြေလးရြတ္မိတယ္ ။

ရင္ျပင္ေပၚ လက္ယာရစ္ပတ္ရင္း
နံေဘးမွာ နင္မပါေတာ့တဲ႔ေျခလွမ္းေတြ
ျငိဳးငယ္စိတ္ဟာ
ေခါင္းေလာင္းထိုးသံနဲ႔အတူ လြင့္ေျမာသြားေလေရာ့သလား။

ဦးသုံးႀကိမ္ခ်တယ္ ။
သံသရာမွာထပ္တိုက္မိမယ့္ ခလုတ္ေလးဟာ
နင္ျဖစ္ပါေစ ဆုေတာင္းတယ္ ။

အေနာက္ဘက္မုခ္က ဆင္းေတာ့
ငါ့ဖိနပ္ကိုကိုင္ဖူးတဲ႔
လက္ေသးေသးေလးကို လြမ္းရင္း
ျခေသၤ႔ႀကီးကို လွည့္မႀကည့္ရဲေတာ့ပါဘူးေလ ။ ။
#MSU-025
Photo crd- google
stock-photo-135791599.jpg

Sort:  

႐ိုး႐ိုးေလးနဲ႕ ဆန္းပါတယ္ ဗ်ာ
ႀကိဳက္၏

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65160.59
ETH 3545.92
USDT 1.00
SBD 2.43