ဖုန္းမွားဝင္လာေသာ နံပတ္ တစ္ခုအေၾကာင္း

in #myanmar3 years ago

တစ္ေန႔တုန္းက နံပတ္စိမ္းနဲ႔ ဖုန္းတစ္ေကာလ္ဝင္လာတယ္။ ကိုယ့္အလုပ္က ဖုန္းနံပတ္အစိမ္း အက်က္မေရြး ကိုင္ရသူမို႔ ကိုင္လိုက္မိပါတယ္။ တဖက္ကေမးတယ္။ ဘယ္သူလားေပါ့။ အဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးလို႔
ယဥ္ေကၽးစြာ ေျပာၿပီး ျပန္ခ်လိုက္တယ္။

ေနာက္ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ အဲ့နံပတ္ပဲ
ျပန္ေခၚလို႔ ကိုင္လိုက္ျပန္တယ္။ ဘယ္သူလားေပါ့... ထပ္ေမးလို႔ ထပ္ျငင္းတယ္။ အဲ့ခါမွာ တဖက္က
မိန္းမက အမေရ ဒီဖုန္းကဘယ္ကလဲမသိဘူးေနာ္တဲ့။ မန္းေလးပါလို႔ ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္။

ကိုယ္ကလဲ ခုမွ ဘာေတြစိတ္ေကာင္းဝင္လဲမသိ။
ခါတိုင္း အဲ့လိုလာေမးလို႔ကေတာ့ ဂြက်ၿပီမွတ္။
တလဲြေတြေျဖပစ္တာ။ တဖက္က ဥပမာ မျဖဴေပါ့။ မျဖဴကေငြေတြလိမ္ၿပီး ဒီနံပတ္ေပးသြားလို႔တဲ့။
အံ့ၾသဘ။

image

ကိုယ္လဲအံ့ၾသသြားတာေပါ့။ ကိုယ့္ဆီမွာ ဖုန္းႏွစ္လံုး႐ွိတယ္။ ဖုန္းႏွစ္လံုးဆိုေတာ့ ဆင္းကတ္ေလး
ခုေပါ့ေနာ္။ သူဆက္တဲ့နံပတ္က လူတိုင္းမသိဘူး။
ကိုယ့္စိတ္ထဲလဲ မတင္မက်နဲ့ေပါ့။ ႐ွင္း႐ွင္းေျပာ
ရရင္ အဲ့လိုေငြေၾကးအ႐ႈပ္အ႐ွင္း တခါမွမလုပ္ဖူးဘူး။ အေႂကြးလဲမယူဘူး။ ေပးလဲမေပးဘူး။

ဒါကို အဲ့တစ္ေယာက္က သူ႔ေငြလိမ္သြားတဲ့သူက
ဒီနံပတ္ကိုေပးသြားတာဆိုေတာ့....တင္းၿပီေလ။
ဒါနဲ႔ေမးလိုက္တယ္။ အမကသူနဲ႔ဘယ္လိုဆက္သြယ္
ၿပီး ေငြေခ်းလိုက္တာတုန္း။ ေငြကဘယ္ေလာက္မ်ား ေခ်းလိုက္တာလဲ။ အဲ့သေလာက္ ေငြကို လြယ္လြယ္
ေခ်းလိုက္ရသလား။ ဖုန္းနံပတ္ တစ္ခုပဲသိတဲ့
ဆက္ဆံေရးမွာ ေငြကိုဘာလို႔အလြယ္တကူ
ေခ်းလိုက္ရတာလဲ အဲ့သလို စံုေနေအာင္ေမးလိုက္
ေတာ့ ျပန္မေျဖႏိုင္ေတာ့ဘူး။

image

ဒါေပမယ့္ သူသိခ်င္တာေတာ့ ေျဖေပးလိုက္ပါ
တယ္။ အမက ဘယ္တစ္ေယာက္ကို ေငြေခ်းလဲမသိဘူး။ က်မက အဲ့လို႐ႈပ္႐ႈပ္ယွက္ယွက္ေတြ မလုပ္ဘူး လိုေျပာၿပီး ဖုန္းခ်လိုက္တယ္။ ႏွစ္ရက္ေလာက္
ေနေတာ့ ဖုန္းျပန္ဆက္လာတယ္။ ကိုယ္မအားလို႔ အေၾကာင္းစံုသိတဲ့သူငယ္ခ်င္းက ကိုင္လိုက္တယ္။ အမေရတဲ့...ဟိုေန႔က ဖုန္းဆက္တဲ့တစ္ေယာက္ပါတဲ့။ သူေငြေခ်းတဲ့သူကို ဆက္သြယ္လို႔ရၿပီတဲ့။
နံပတ္ေ႐ွ႕ေနာက္မွားတာပါတဲ့။ ဖုန္းမွားဆက္လို႔
ေတာင္းပန္ပါတယ္တဲ့။

ကိုယ္လဲ အဲ့ခါက်မွပဲ စိတ္႐ွင္းေတာ့တယ္။ ႏို႔မို႔ဆို
ဘယ္သူက ကိုယ့္ဖုန္းနံပတ္နဲ႔လုပ္စားလဲမသိဆိုၿပီး
စိတ္ထဲ တႏံု႔ႏံု႔နဲ႔။

image

@nweoomon
Photo @nweoomon
MSC.265

Sort:  

@nweoomon, အီး စ တင္း ကို အ သံုး ျပု သည့္ အတြက္ ေက်း ဇူး တင္ ရိွ ပါ သည္။

ဟုတ္ကဲ့

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ႏြယ္ဦးမြန္ေရ
စိတ္ေလ်ာ့လိုက္ပါ ေနာ့ 😁

ေလ်ာ့လိုက္ပၿပီ

Congratulations @nweoomon! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

ေတာ္ေသးတာေပါ့ ခင္ဗ်ာ

Posted using Partiko Android

ဟုတိပါ့႐ွင္

Hello @nweoomon! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49041.34
ETH 4160.98
BNB 547.50
SBD 5.84