​ေၾကာက္​စရာ ​ေကာင္​းတဲ့ Gmail hack နည္​း(Gmail hack sediments of the fear)

in myanmar •  2 years ago 

hack.jpg
သတိထားဖိုပါ
တစ္​​ေန႔မွာ သင္​့ gmail ထဲကို အသိအက်ြမ္​းတစ္​​ေယာက္​​ေယာက္​ဆီက email တစ္​​ေစာင္​ ဝင္​လာမယ္​။ အဲဒီ email မွာ pdf format နဲ႔ ပါတဲ့ download လုပ္​ စရာ တစ္​ခုခု ပါလာမယ္​ဆိုပါစို႔။

သင္​က အဲဒီ pdf file ကို ၾကည္​့ဖို႔ ျဖစ္​ျဖစ္​၊ download ဆြဲဖို႔ ျဖစ္​ျဖစ္​ ႏွိပ္​လိုက္​တဲ့ အခါမွာ မ down ျဖစ္​ဘဲ "Gmail sign in " ျပဳလုပ္​ရန္​ ဆိုတဲ့ ​ေနရာတစ္​ခုဆီ ​ေရာက္​သြားမယ္​။ အ​ေၾကာင္​းရင္​းက ​ေစာ​ေစာက သင္​ၾကည္​့ခဲ့တာဟာ pdf file အစစ္​မဟုတ္​ဘဲ hacker ​ေတြက ဖန္​တီးထားတဲ့ pdf အတုမို႔ပါ။ အသစ္​​ေပၚလာတဲ့ sign in စာမ်က္​ႏွာမွာ သင္​့ username နဲ႔ password ကို ရိုက္​ထည္​့လိုက္​မယ္​ဆိုရင္​ မသမာသူ​ေတြက သင္​့ password ကို သိရွိသြားမွာ ျဖစ္​ပါတယ္​။ ဒီလိုမ်ိဳး sign in စရာ ​ေနရာ အတု​ေပးၿပီး password ခိုးတာကို "phishing " လုပ္​တာလို႔ ​ေခၚပါတယ္​။

သင္​့ password သိရွိသြားတဲ့ မသမာသူဟာ သင္​့ Gmail က​ေန တဆင္​့ သင္​့ အသိ​ေတြဆီ အလားတူ Gmail ​ေတြ ထပ္​ပို႔ၿပီး Gmail account ​ေတြ ခိုးယူဦးမွာ ျဖစ္​ပါတယ္​။

Google က တာဝန္​ရွိသူ တစ္​ဦးက​ေတာ့ ဒီကိစၥ​ေတြ မျဖစ္​ပြားရ​ေအာင္​ Phishing လို႔ ယူဆ ရတဲ့ message ​ေတြ ၊ သံသယျဖစ္​စရာ log in ​ေတြကို လိုက္​လံၾကည္​့ရႈ တားဆီး​ေန​ေၾကာင္​း၊ အသုံးျပဳသူ​ေတြ အ​ေနနဲ႔လည္​း ဖုန္​းနံပါတ္​နဲ႔ gmail ကို အျပန္​အလွန္​ခ်ိတ္​ဆက္​ထားတဲ့ သက္​​ေသခံ ( 2 step verification) စနစ္​​ေတြ သုံးသင္​့​ေၾကာင္​း ​ေျပာျပခဲ့ပါတယ္​ ။

                       Be careful

A day into your gmail recognized will come from an e-mail message. This email is to download pdf format and will become a vault.

You have to view this pdf file, When the download button down to "Gmail sign in" will take place. If it's early in your firm, but it was not a pdf file because hackers fake glass as pdf. The new sign in page as it appears on your username and password hacker criteria are that you will have to know the password. Such fake sign in and password theft called "phishing" rule.

If you know the password from Gmail hacker who sent you the same access to knowledge Gmail steal Gmail account.

Google is a matter to be increased Phishing is believed the message, Suspicious log in to see a vision clear to prevent it, User Phone Number gmail Immigration Bureau connected with the use of death (2 step verification) system told you that.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi. I am a volunteer bot for @resteembot that upvoted you.
Your post was chosen at random, as part of the advertisment campaign for @resteembot.
@resteembot is meant to help minnows get noticed by re-steeming their posts


To use the bot, one must follow it for at least 3 hours, and then make a transaction where the memo is the url of the post.
If you want to learn more - read the introduction post of @resteembot.
If you want help spread the word - read the advertisment program post.


Steem ON!

Good

Tag မွာ myanmar အျပင္ technology gmail
စတာေလးေတြပါ ထည့္ေပးရင္ ပိုေကာင္းပါမယ္ဗ်။
Just advise
😊
carry on

Congratulations @minthuhtay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Interesting
I will follow you to see your future posts!

Congratulations @minthuhtay! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @minthuhtay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!