ကိုးရီးယားတို႔၏ ေဒဝူးကုမၸဏီ

in myanmar •  4 months ago

image

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ကတည္းက ေဒဝူးဥကၠဌကင္ဝူခၽြန္းဆိုသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ခဲ့ဖူး သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ေဒဝူး၏ထူးျခားေသာ အေတြးအေခၚကိုသတိျပဳခဲ့မိပါသည္။ အဓိကသတိျပဳမိခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကိုယ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ထပ္တူက်ေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္မိသေလာက္ ေဒဝူးကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွစက္ရံုတစ္ရံုကို ဝယ္ယူရန္ေလ့လာေနခဲ့သည္။ ထိုစက္ ရံုသည္အရႈံးေပၚေနသည့္စက္ရံုတစ္ရံုျဖစ္သည္။ျပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ဝယ္ယူရန္ေလ့လာေနၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ တျခားဘယ္ႏိုင္ငံ၏ကုမၸဏီကမွ် ဤစက္ရံုကို မဝယ္ရဲ၊ဝယ္ယူရန္စိတ္ကူးမရွိခဲ့။ ေဒဝူးကေတာ့ ဝယ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ေဒဝူး၏ေလ့လာမႈအရ ဤစက္ရံု၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈအလြန္နည္းသည္။ ျပီးေတာ့ လစာလည္း အလြန္နည္းသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးသိပ္မေျပလည္လွသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္ပါလက္ပါမရွိ လွေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရွိရသည္။သို႔အတြက္ေဒဝူးသည္ စက္ရံုကိုလက္ခံရယူျပီးသည္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ ႏိုင္ငံျခားစက္ရံုတစ္ခုသို႔ေပးပို႔၍ သင္တန္း(၆)လခန္႔ေပးသည္။ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိလာသည္ႏွင့္ လစာကိုမူလထက္ (၂)ဆတိုးျမွင့္ေပး၍ စက္ရံုကိုစတင္လည္ပတ္ေစခဲ့သည္။အတိုခ်ံဳ႔၍ ေျပာရ လွ်င္ ေဒဝူးသည္ ယင္းစက္ရံုကို (၅) ႏွစ္လည္ပတ္လိုက္ေသာ အခါ အရင္းေက်သြားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ဆက္တိုက္ အျမတ္မ်ားရရွိ လာခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းတြင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး မိမိတို႔လုပ္ငန္းတြင္ ေရနံခ်က္စက္ရံု(၃) ရံု၊ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံု(၅)ရံုရွိျပီး အမ်ားစုစက္ရံုမ်ားမွာအရံႈးေပၚေနသည္။ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားယခင္ကရွိခဲ့ ေသာ္လည္း မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ားဝင္ေရာက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားလည္းနည္းပါးလာသည္။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ စားဝတ္ေနေရးမေျပလည္၍ စက္ရံုထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ခိုးယူေရာင္းစားရန္စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကသည္။ ေဒဝူးသာဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ားေပး၍ လစာမ်ားတိုးျမွင့္ေပးလိမ့္ မည္ထင္သည္။ ျပီးေတာ့ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ထိထိေရက္ေရာက္အေရးယူလိမ့္မည္။သို႔ဆိုပါလွ်င္ အရံႈးေပၚေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔စက္ရံုမ်ားလည္း အျမတ္မ်ားရလာလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိေနသည့္ စက္ရံုမ်ားကို အျမတ္ရရွိ(အရံႈးမေပၚ)ရန္ မစီမံမခန္႔ခြဲႏိုင္ သည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ကမာၻလွည့္၍ စီးပြားရွာေနၾကသည္။ ယေန႔ကမာၻၾကီးတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းထီးတည္း ရပ္တည္၍မရႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားေငြ မရွာႏိုင္လွ်င္ ဘယ္ႏိုင္ငံ မဆိုျပိဳလဲ သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ေဒဝူးဆိုလွ်င္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ (၄၀)ခန္႔ကတည္း ကျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံု၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု၊သစ္သားအထပ္သားစက္ရံု စသည္ တို႔တြင္ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ကမ္းနီး၊ ကမ္းလြန္ေနရာမ်ားတြင္ သူတို႔နိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျခကုတ္ယူထားၾကျပီျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မိမိႏိုင္ငံဝင္ေငြတိုးေစဖို႔သြားေရာက္ေျခကုတ္ယူဖို႔ေနေနသာသာ မိမိတိုင္းျပည္မွထြက္ေသာ သယံဇာတမ်ားကိုပင္ မိမိဘာသာမထုတ္ယူတတ္သျဖင့္ သူတပါးႏိုင္ငံမ်ားကို အားကိုး၍ ထုတ္ယူေနၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ အမွန္ထုတ္ယူရရွိသည့္ စာရင္းထက္ပိုမိုထုတ္ ယူျခင္း ကိုလည္းခံရျပန္ပါသည္။မိေအးႏွစ္ခါ နာပါသည္။

အထက္ပါကၽြန္ေတာ္၏တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရပါလွ်င္ နည္းပညာသည္ အဓိကက်ေၾကာင္းေတြ ျမင္မိႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ား နည္းပညာမ်ားကို သားေကာင္ကို က်ားျခေသၤ့တို႔လိုက္သကဲ့ သို႔သည္း ၾကီးမဲၾကီး လိုက္၍ရွာေဖြကာ ႏိုင္ငံအက်ိဳးတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အက်ိဳးျပဳၾကႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ။

မင္းစိုးႏိုင္

MSC-010

Photo – Google

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ကြန္မန္႔မ်ားကိုစိတ္ပါလက္ပါတက္တက္ႂကြႂကြေရးေပးၾကကုန္ေသာ steemit friend မ်ားအထူးေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1805492336165161&id=813476528700085

အဓိက က​ေတာ့စီမံခန္​႔ခဲြမူွအတပ္​ပညာအားနည္​းဗ်ာ့
ျမန္​မာ​ေတြက တျခားၾကည္​့နဲ႔ဝင္​းသူဇာျပဳတ္​သြားတာၾကည္​့

·

စီမံခန္႔ခြဲမွဳညံ့တဲ့သူေတြက လူ ႀကီးျဖစ္ေနေတာ့ခက္သား

႒ာနတိုင္းမွာဒီလိုပါပဲ ေရေမ်ွာကမ္းတင္ေတြက
ဆရာလုပ္တာ ပညာ႐ွင္ေတြကခံေနရ

·

မိုးက်ေရႊကိုယ္ဟုတ္ဘူးလား ေရေမွ်ာကမ္းတင္လား

ေခတ္ကိုက နည္းပညာေခတ္ျဖစ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႕ခ်ီတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကအစ နညး္ပညာကို မရွိမျဖစ္ အသုံးခ်ေနၾကရမွာပါ။ လူငယ္တိုင္းက နည္းပညာမ်ားကို တိုးတက္ထြန္းကားေအာင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံလဲ နင္းျပားဘ၀ကေနလြတ္ႏုိင္ေတာ့မယ္။

·

Steemhunt ကိုေလ့လာၾကည့္ဗ် သူက ႏိုင္ငံတကာကထြက္ေနတဲ့ နည္းပညာအသစ္အဆန္းတီထြင္မႈမွန္သမွ်ကို သူတို႔ Site မွာလာတင္ခိုင္းတယ္။ အာရံုစားခံျပီးရွာမေနရဘူး။ ဒီလိုဥာဏ္ေျပးဖို႔လိုတာ

အရင္က ေဒဝူး တံဆိပ္ေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အေတာ္ေခတ္စားသားေနာ္ က်မတို႕ အိမ္မွာေတာင္ ေဒဝူး ကတ္ဆက္ အေဟာင္းေလး အခုထိ ရွိေသးတယ္

·

အင္းဟုတ္တယ္ ခုေတာ့သိပ္မေတြ႔ေတာ့ဘူး

ခုမ်ားေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ မ႐ွာႏိုင္ဘဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ေငြေတြပဲ ထြက္ေနပါတယ္

·

လာမယ္ေလ Steem ဝင္ေငြ

ဆရာနဲ႔ ခံစားခ်က္တူတယ္ က်ေနာ္တို႔ အထည္အလိပ္ေတြလဲ ႐ွံုးတယ္တဲ့ဗ်ာ တ႐ုတ္စက္ေတြဆင္တယ္ နည္းပညာကုန္မေပးဘူး ျမန္မာေတြက ထင္သလိုျပင္တယ္ ေကာင္းတဲ့စက္ဆိုတာ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ေတာင္ ရေနပီရယ္..😒

·

တရုတ္စက္ကေတာ့ တကယ္ကို တစ္ရက္စုတ္ပဲ။ ဝယ္မိတာက ကိုယ့္အမွား

·
·

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္😁😁

ဝန္ထမ္းေတြ စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပေအာင္ေစာင့္ေရွာက္သင့္သလို အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္ျမွင့္တင္ေပးသင့္ပါတယ္ ဒါမွႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပမယ္ထင္တယ္ဗ်

·

မွန္တယ္ဗ် လူကစားဝတ္ေနေရးမျပည့္စံုရင္ အလုပ္မွာမေပွ်ာ္ရႊင္ဘူး။ မေပွ်ာ္ရင္လည္းအလုပ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာမလုပ္ေတာ့ဘူး။

ကြၽန္‌‌ေတာ္‌တို႔နိုင္‌ငံ စက္‌ရုံ‌ေတြ ရုွံးတာ တစ္‌ပုံစံတည္‌းပါ။မကြၽမ္‌းက ်င္‌တာရယ္‌ ၊‌ေအာက္‌‌ေျခထိမသိတာရယ္‌ၾကာင္‌့ပါ။အထူးသျဖင္‌့ အစိုးရစက္‌ရုံ‌ေတြ‌ေပါ့။

·

အစိုးရစက္ရံုထဲမွာျမတ္တဲ့စက္ရံုကေတာ့မ႐ွိသေလာက္ေပါ့

ဟုတ္တယ္ ဦးမင္းေရ နိုင္ငံျခားက အရြယ္ေရာက္ျပီးသား လူငယ္ေတြက နည္းပညာေတြ ေလ့လာျပီး ကိုဟ္ပိုင္ဝင္ေငြရွာေဖြနိုင္ျကတယ္ ျမန္မာ့လူငဟ္ေတြကေတာ့ ရွိထားတဲ႕ ဝင္ေငြေတာင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ မူးယစ္ေဆး ေလာင္းကစားေတြနဲ႕သာ ျဖဳန္းတီးပစ္ျကတာ နွေျမာလိုက္ပါဘိ

·

Steemit မွာေတာ့ နိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေနၾကပါျပီ

အမွန္​ပါ...နည္​းပညာျမင္​့သူ​ေတြက​​ေျခလွမ္​းမ်ားစြာသာသြားတယ္​....

·

နည္းပညာကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကေလးေတြက်မွမီေအာင္လိုက္ႏိုင္ေတာ့မလားပဲ

အဲ့နည္​းပညာဆိုတာႀကီးကို​ေလ့လာ​ေနတာ ​ေလးငါးႏွစ္​႐ွိဘီ steemit နဲ႔​ေတြ႔မွ ဝင္​​ေငြ​ေလး​ေျဖာင္​့လာတာ

·

တို႔တစ္ေတြကစနစ္တက်သင္ၾကားေလ့လာရတာမဟုတ္ေတာ့ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ပဲတတ္ေသးတာ ေျပာရရင္ဖုန္းကိုသံုးတတ္ေပမယ့္ ဖုန္းမလုပ္တတ္ေသးဘူး

ခုေခာတ္ၾကီးက နည္းပညာေခာတ္ၾကီးျဖစ္ေနပီ အျခားနိုင္ငံေတြ တဟုန္တိုး တိုးတက္ေနခ်ိန္မွာျမန္မာနိုင္ငံကေတာ့ နိမ့္က်ေနတုန္းပါပဲ႔ဗ်ာ ..

·

ကိုယ္က်တဲ့ေနရာကေနႀကိဳးစားၾကတာပေလ

တကယ္ကို ရင္နာစရာေတြပါလားေနာ္...။ နည္းပညာရယ္၊ ခံယူခ်က္ေတြရယ္ မရွိႏုိင္ၾကေတာ့ဘဲ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ပဲ လံုးပမ္းေနၾကရေတာ့ ဘယ္မွာလာၿပီး တုိးတက္ပါေတာ့မလဲေနာ္...။

·

တစ္ခ်ိဳ႔တိုင္းျပည္ေတြက် ျပည္သူေတြထဲမွာကို နည္းပညာလိုက္စားထူးခၽြန္တဲ့သူေတြေပၚလာျပီး အရင္းအႏွီးျမွပ္နွံခ်င္တဲ့သူနဲ႔တိုးသြားတာလည္းရွိၾကပါတယ္

·
·

ဟုတ္တယ္ေနာ္ တေလာက စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ေကာင္ေလးက ကတ္ထူစကၠဴေတြနဲ႕ ေရခဲေသတၱာလုပ္ျပသြားတာမိ်ဳးလိုေပါ့... ပါရမီရွင္ေတြ သို႕တည္းမဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေနသူေတြအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနက အဓိက မက်ေတာ့သလုိေနမယ္..။

ရုန္းရင္းနဲ႔နစ္ေနခ်င္ေသးတယ္ ဆိုတဲ့
နိူင္ငံႀကီးပါပဲေနာ္

·

တစ္ေန႔ေန႔ေတာ႔

ေသခ်ာပါတယ္ စက္ရုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အရႈံးေတြပဲမ်ားေနျကတယ္။စီမံခန္႔ခြဲမႈရယ္ နည္းပညာရယ္ အဓိကအားနည္းတာေျကာင့္ အျခားအရာေတြလည္း အားလုံး ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လုိ႔ ထင္မိပါတယ္။ေကာင္းမြန္ေသာ အေျကာင္းအရာေလးတစ္ခုပါခင္ဗ်ာ။

·

လက္႐ွိလည္း အစိုးရဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္းဒီလိုပဲ႐ွိေနဦးမွာပါပဲ၊ဒီလူေတြပဲဆိုေတာ့ေလ

အခုေခတ္ အေနအထားအရ နည္းပညာနဲ ့ပဲ အရာရာကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္လာျကပါျပီ
အခ်ိန္ကုန္ လူသက္သာတဲ့ IT ပညာရပ္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို ့တိုင္းျပည္အတြက္ျပန္အသံုခ် အက်ိဳးျပဳသင့္ပါတယ္

·

နည္းပညာကိုနည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔မရရေအာင္လုပ္မယ္လို႔ သႏၱိဌာန္ခ်လုပ္ရင္ေတာ့ရမွာပါ

က်ေနာ္တို႕ က စ ျပင္ရင္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ အတြက္ စိတ္ခ်ရမွာပါ နည္းပညာ ေခတ္ဆိုေတာ့လည္း သူတို႕က ေရွ႕ေရာက္ေနတာကိုး ပညာမွာ မညံ႕ေပမဲ့ နည္းစနစ္တက် လုပ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႕ တေတြ ေတာ္ေတာ္ ညံ႔ပါေသးတယ္ဗ်

·

ဟုတ္တယ္ ဂ်ပန္ဆိုေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ႐ွိဘူး။ဒါေပမယ့္စနစ္ေကာင္း႐ွိ ေတာ့ ကမာၻမွာေအာက္မေရာက္ဘူး

·
·

ဟုတ္ ဂ်ပန္ကေလ လူညီတယ္ဗ် အဲဒါကို ကြ်န္ေတာ္ အရမ္း သေဘာက်တယ္ သူတို႕က မညီလို႕လည္း မရဘူးေလ little boy က အစြမ္းျပလိုက္တာ ျပာပံုသာသာ ျဖစ္သြားတာကိုး က်ေနာ္တို႕လည္း အဲသလို ညီေစခ်င္တယ္
တစ္ခါတစ္ခါ မေတြးေကာင္းေတြးေကာင္း ေတြးမိတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံလည္း မညီရင္ မျဖစ္တဲ့ အေျခအေန ေရာက္မွပဲ ႐ုန္းထေတာ့မလား မသိဘူးလို႕ 😢