​ေရႊမင္​းဝံ

in myanmar •  2 months ago

​ေရႊမင္​းဝံ

​ေရႊမင္​းဝံ ဆိုတဲ့ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ​ေကာလင္​းၿမိဳ႕ အ​ေ႐ွ႕က ​ေတာင္​တန္​းႀကီးက​ေတာ့ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အထင္​ကရ ​ေတာင္​းတန္​းႀကီးျဖစ္​ပါတယ္​ဗ်ာ။
သဘာဝရဲ႕ ​ေတာ​ေတာင္​ အလွအပ​ေတြက​ေတာ့ စာဖြဲ႔လို႔​ေတာင္​ မီနိင္​မယ္​ မထင္​မိ​ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။

image

image

image

ဒါက​ေတာ့ ကြၽန္​​ေတာ္​ ႐ိုက္​ခဲ့မိ​ေသာ Photo ​ေလး​ေတြပါပဲဗ်ာ။
Steemit ​ေပၚမွာ စာမ​ေရးျဖစ္​​ေတာ့လည္​း ဘာ​ေရးရမွန္​းကို မသိ​ေတာ့ဘူး 😁😁။

@lwanwai

Steemmonsters ဂိမ္​း ကစားရန္​

https://steemmonsters.com?ref=lwanwai

@lwanwai

info@esteem.app

🌐eSteem.app | 👨‍💻GitHub | 📺YouTube
✍🏻 Telegram | 💬Discord

Msc 045
@lwanwai

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I am an automatic upvote bot, only for #steemmonsters, #steemmonster. If i liked your post, you will get an upvote. Only for Steemmonsters. Once a day, i published the posts, that have recieved an upvote.

Congratulations @lwanwai! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!