အလည္​ ခရီး တစ္​​ေထာက္​

in myanmar •  3 months ago  (edited)

အလည္​ ခရီး တစ္​​ေထာက္​

ထီးခ်ဳိင္​့ ၿမိဳ႕နယ္​က အလႉပြဲ​ေတြက​ေတာ့ မ႑ပ္​ အျပင္​အဆင္​က​ေတာ့ ႀကီးႀကီးက်ယ္​က်ယ္​ဗ်ာ။
ခုလည္​း အလႉပြဲမွာ တရားပြဲပါ ထည္​့ၿပီး က်င္​းပ​ေန​ေလရဲ႕။

image

ကြၽန္​​ေတာ္​လည္​း ​ေရာက္​တဲ့ အခါ​ေလး ​ေလ့လာရင္​း​ေပါ့ဗ်ာ 😄😄။

@lwanwai

Do you use eSteem?
‌eSteem is a Mobile📱& PC💻 app. for Steem with great features. Also, you get Incentives posting through eSteem apps. nnnwwwwwwww

eSteem Spotlight; eSteem provides rewards for it top users in Leader Board with most Posts, Comments and Highest Earners.

Download eSteem for your Mobile📱
Android devices Google Play Store
IOS devices Apple StoreDownload](https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1141397898&mt=8)Download) eSteem Surfer for your PC💻**
Available for all OS GithubJoin](https://github.com/esteemapp/esteem-surfer/releases)Join) eSteem Discord https://discord.gg/UrTnddTJoin](https://discord.gg/UrTnddT)Join) eSteem Telegram http://t.me/esteemappProud](http://t.me/esteemapp)Proud) to be a member of The Steemians Directory
Join eSteem Community

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@lwanwai, အီး စ တင္း ကို အ သံုး ျပု သည့္ အတြက္ ေက်း ဇူး တင္ ရိွ ပါ သည္။

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ဓာတ္ဖမ္း ပီး တရားနာလား