လရာသီႏွင္႔ ပြင့္ေသာပန္းမ်ား(3)

in #myanmar6 years ago (edited)

image

ေျဖးေျဖးခ်င္း ေရးေနရသူမလို႔ သည္းခံ ဖတ္ေပးၾကေစလိုပါသည္။
နယုန္လ ရာသီပန္းမွာ စံပယ္ပန္းႏွင့္ ျမတ္ေလးပန္းဟု သတ္မွတ္သည္။ နယုန္လ အဓိပၸာယ္ မွာ မိုးေရမ်ားစီးဆင္းေသာလဟု ဆိုသည္။ နယုန္မိုးႏွင့္အတူ ပန္းမ်ား ဖူးၾက ပြင့္ၾကသည္။ နယုန္လပန္း စံပယ္ပန္းအဓိပၸါယ္သည္ မင္းကို ခ်စ္တယ္ ဟု အဓိပၸာယ္ ရေလသည္။ ပန္းစံကားတစ္ခုပင္ ။ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ မ်ား ခ်စ္အေျဖေပးခ်င္ၾကသလား..။ စံပယ္ပန္းသာေပးလိုက္ပါေလ..။ စံပယ္ပန္းကို စေလဦးပုညက
ပန္းစံပယ္
နန္းလယ္ မေပၚခိုက္ဟာမို႔
အလိုက္ေတာ္တန္သင္႔ရံုပ
ခံပြင္႔ကိုကံုး။
နန္းရေ၀
မန္းေျမမွာ စံပယ္လိႈင္ေတာ႔
ခံပန္းခိုင္ ယာယီေရြ ႔ တယ္
ေတာေလ႔ရြာသံုး။ ။ ဟု ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္။

image
Crd-org-source

ကဗ်ာအဓိပၸါယ္က ႐ွင္းသည္။ ပန္းစံပယ္ မေပၚခ်ိန္ ခံပြင့္မ်ညးအား စံပယ္လို သီကံုးပန္ၿပီး ပန္းစံပယ္ေပၚေတာ့ ခံပြင့္ကို ပစ္ခံရပံုကို ေရးသားထားသည္။ ထိုကဗ်ာကို လူတိုသ္းသိၾကပါလိမ့္မည္။ ၇တန္း ဖတ္စာအုပ္တြင္ သင္ခဲ့ရသည္။ စံပယ္ပန္း ေမြးရနံ႔ကို မႀကိဳက္သူ မ႐ွိဟု ထင္မိသည္။ စံပယ္တစ္ရံု ႐ွိလ်ွင္ျဖင့္ တစ္အိမ္လံုး ေမႊးရနံ႔ သင္းပ်ံ့ေနပါလိမ့္မည္။ စံပယ္တြင္လည္း ပြင့္ဖတ္ ထူေသာ အိုးပုတ္ စံပယ္က ပိုခ်ိဳေမႊး၏။

image
Crd-org-source

စံပယ္ ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သီခ်င္းမ်ားလည္း ႐ွိသးသည္။ မိတ္ေဆြ တို႔လည္း ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ စံပယ္ႏွင့္အတူ ပြင့္ေသာ နယုန္လပန္းက မုေလးပန္းေခၚ ျမတ္ေလးပန္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ပန္းတကာထက္ ျမတ္ ေသာေၾကာင့္ ျမတ္ေလးပန္းဟု ေခၚသည္။ ျမတ္ေလးပန္း ၏ အဓိပၸာယ္ မွာ ဇြဲသတၱိ ႐ိွျခင္းပင္။ ျမတ္ေလးပန္းအဖူးေလးမ်ားသည္ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္ေသာအခါ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္သြားေလသည္။

image
Crd-org-source

ျမတ္ေလးပန္းသည္ စံပယ္ေလာက္ မထင္႐ွားေသာ္လည္း လူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကေလသည္။စံပယ္ေရာ ျမတ္ေလးေရာ ျခံဳပင္အမ်ိဳးအစားတြင္ပါေလသည္။ ျမတ္ေလးပန္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေျမေပၚေႂကြမက် အပင္ေပၚတြင္သာ ညႇိဳးေျခာက္ေလသည္။ ေျမေပၚမေႂကြသျဖင့္ ျမတ္ေလးပန္းတြင္သလား ထင္မိပါသည္။

နယုန္လကို ...
ေရႊစာေတာ္ ျပန္ေမးလို႔
ျမတ္ေလးတဲ့ စံပယ္။
ေမထုန္ဆို ရာသီကူး
ပြင့္ဖူးဝတ္မွံဳနံ႔
သင္းပ်ံ႕ေတာ့တယ္။
ေကာင္းကင္လယ္
ထက္ဝယ္ဘံုက
ေဇဌ ေရြွၾကက္မင္းငယ္
လင္းတဲ့ခ်ိန္ပ..။ဟုလည္း စပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။
ဆက္ရန္
Author @kyi
Msc 050

Sort:  

မယ္ၾကည္က စပယ္ပန္း ေဆာင္ထားတယ္ေပါ့။

မေဆာင္ပ်ေစနက္😁😁

Posted using Partiko Android

မေဆာင္ပ်ေစနက္😁😁

Posted using Partiko Android

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ျမန္မာစာကို ပီသေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသားႏိုင္တာပါပဲဗ်ာ

Posted using Partiko Android

😁😁ခ်ာလည္ခ်ာလည္ပါ ကိုေစာ😁😁

Posted using Partiko Android

ေကာင္မေလးေတြက စပယ္ပန္းမ်ားလာေပးရင္ ခက္ရခ်ည္ရဲ႕ မၾကည္ျပာေရ 😁

ဟဲဟဲ 😁😁အိုက္ဆို မိုက္ပီေလ ဦးေထြး

Posted using Partiko Android

Hi, @kyi!

You just got a 0.16% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

ျဖဴျဖဴစင္​စင္​စံပယ္​ပန္​း​ေလး​ေတြခ်စ္​ပါတယ္​...ရနံ႔လည္​း​ေမႊးတယ္​....😍

Posted using Partiko Android

အားလံုးခ်စ္ၾကတဲ့ ပန္းေလးေတြပါလို႔😁

Posted using Partiko Android

စပယ္​ပန္​းဗဟုသုတ ရပါတယ္​ အန္​တီၾကည္​။

ေအးပါေတာ္ ေက်းဇူး ပါေတာ္😁

Posted using Partiko Android

ခံပြင့္ကုိ ကုံး ဆုိၿပီး ခံပြင့္လည္းပါဘူး ☺

စမိက စံပယ္ေရးတာေလ ခံပြင့္အေၾကာင္းဟုပု😁😁

Posted using Partiko Android

ရမ္​းလွ​ေနတယ္​ မမ 😊

Posted using Partiko Android

ပန္းေတလားဟမ္😁😁

Happy thanksgiving, Ma Kyi! Thank you for your warmly treatments to me when I am in MSC. You are the best for us.

Posted using Partiko Messaging

😍😍😍thank,ကိုေစာ

😍😍😍

Posted using Partiko Messaging

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 62907.89
ETH 3379.73
USDT 1.00
SBD 2.50