အာကာသထိတိုင္ေအာင္ ေလွကားေထာင္မည့္ ဂ်ပန္

in myanmar •  2 months ago

အာကာသထိတိုင္ေအာင္ ေလွကားေထာင္မည့္ ဂ်ပန္<<<

image

ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲ တိုင္းျပည္ေတြမွာေတာ့ ပညာေရးအတြက္ လံုးပန္းေနၾကရေပမယ့္.. ဒုတိယကမ႓ာစစ္မွာ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေက်ခဲ့ၿပီး ပညာေရးျမႇင့္တင္မွဳနဲ႔အတူ ကမ႓ာ့အခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ကေတာ့.. မိုးေပၚ (အာကာသ) ကို ေလွကားေထာင္ပါေတာ့မယ္။ ဒါဟာ ဂ်ပန္ရဲ႕ နည္းပညာ အားေကာင္းမွဳ၊ အသိပညာ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမွဳကို ျပသလိုက္တာပါပဲ..။

မိုးေပၚကို ဘယ္လိုေလွကားေထာင္မလဲ..? ဘာအက်ိဳးရွိမလဲ..?

ယေန႔.. ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ဂ်ပန္ အာကာသစခန္း (ေျမျပင္) မွ ႏိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္းစီသို႔ Kounotori cargo ship အမည္ရွိတဲ့ ပစၥည္းသယ္တဲ့ အာကာသယာဥ္ကို လႊတ္တင္ပါမယ္။ အဲ့ဒီ့ယာဥ္ထဲမွာ ဂ်ပန္ Shizuoka တကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား (ပံု) တီထြင္ထားတဲ့ စမ္းသပ္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔လိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
image

အဲ့ဒီ့ စမ္းသပ္ပစၥည္းကေတာ့.. ၄ လက္မေလာက္ရွိတဲ့ ကုဗပံုစံ ၿဂိဳဟ္တုငယ္ (Cubesats) ျဖစ္ၿပီး.. အာကာသထဲကို ၿဂိဳဟ္တုငယ္ (၂) ခု လႊတ္ခ်ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုငယ္ ႏွစ္ခုကို ၃၃ ေပ (၁၀ မီတာ) ရွည္တဲ့စတီး နန္ႀကိဳးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အဲ့ဒီ့ႀကိဳးေပၚမွာ ကင္မရာတပ္ထားတဲ့ စက္ငယ္ေလးဟာ သူ႔ေမာ္တာႏွင့္သူ အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အာကာသအတြင္းမွာ ဓါတ္ေလွကားတပ္ဆက္လွ်င္ မည္သို႔ မည္ပံု ျဖစ္မည္ကို စမ္းသပ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ကေတာ့ ၂၀၅၀ မတိုင္မီ အာကာသကို ေလွကားေထာင္ႏိုင္ရမည္ လို႔ ေႂကြးေက်ာ္ထားပါတယ္။ ထို႔အတူ တ႐ုတ္မွလည္း ၂၀၄၅ မွာ အာကာသ ဓါတ္ေလွကား တည္ေဆာက္မယ္လို႔ ဆိုထားပါေသးတယ္။ ဒီ နည္းပညာဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ အသစ္အဆန္းတစ္ခုလို႔ ဆိုေပမယ့္ အဲ့ဒီ့အခ်ိန္အခါ ေရာက္လွ်င္ေတာ့ အာကာသကို ေျခဆန္႔မယ့္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္စရာေတြ ျဖစ္လာၾကဦးမွာပါ။

အာကာသေပၚကို ေလွကားေထာင္ျခင္းျဖင့္.. အာကာသကို သြားရတဲ့ ခရီးဟာ ပိုၿပီး ေခ်ာေမာ လြယ္ကူ သက္သာ အဆင္ေျပၿပီး အႏၲရာယ္ကင္းလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ဒံုးပ်ံမ်ားႏွင့္သာ အာကာသကို သြားလာေနရပါတယ္။ လူတိုင္းလည္း သြားလို႔ မရပါဘူး။ အာကာသ ဓါတ္ေလွကားဟာ.. ေနာင္လာမယ့္ အနာဂတ္ကမ႓ာရဲ႕ အာကာသခရီးစဥ္ေတြ၊ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူမွဳေတြအတြက္ ပိုမို အဆင္ေျပလာႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဆံုး အာကာသ ဓါတ္ေလွကားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ဟာ အေမရီကန္ေဒၚလာ ၉၀ ဘီလီယံ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္..

သန္႔ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ သင္ေထာက္ကူ)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @kowinnhtunn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hey @kowinnhtunn,
Your post "အာကာသထိတိုင္ေအာင္ ေလွကားေထာင္မည့္ ဂ်ပန္" hast just been Resteemed !!! 😻🙃😻
I've done this for following me..


🙂😉🙂 Regards, free resteemed bot @tow-heed😄😄😄

Congratulations @kowinnhtunn! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

Introducing SteemitBoard Ranking

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!