ေလွ်ာက္လဲခ်က္

in #myanmar4 years ago

action-adult-beach-1043502.jpg

Credit Image >>>

အနာတရေတာ့ရွိတယ္
ဒါေပမယ့္ ေျဖးေျဖးဖြဖြပါပဲ

မပီျပင္ေသာ စကားလုံးမ်ားႀကား
ကုိယ္ပါေရာေထြးေနတာက
ဘဝရဲ႕ သက္ေတာင့္သက္သာမႈမ်ားလား

စာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ မ်က္ဝန္းေတြကုိ
ေရွာင္လႊဲမရႏုိင္မွန္းေတာ့
ကုိယ္လည္း…
ေနသားတက်ေခ်ာ္လဲတတ္ေနပါျပီ

မတူညီေသာခံစားခ်က္မ်ားကုိေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔
ဘယ္ဇာတာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနမလည္း

ကဗ်ာမပီစာမညီေသာ ကုိယ့္အေနထားက
မ်ဥ္းေျဖာင့္ေတြနဲ႔မတန္ပါဘူး

ျငီးေငြ႔ေငြ႔ေအာ္သံေတြ
ေယာင္ဝါးဝါးလႈပ္ရွားမႈေတြ
ႏွစ္လုိဖြယ္ရာမေကာင္းေပမယ့္*

adult-beach-daylight-1024614.jpg
Credit Image >>>

ဘဝကုိ…
ေဆးေရာင္စုံနဲ႔ ထင္သာျမင္သာေအာင္ျပသႏုိင္ဖုိ႔
ကုိယ္က …
ေမွာ္ဆရာမွမဟုတ္တာေလ …

အားလုံးကုိ ေလးစားလွ်က္ …

ညီညီထြန္း

မုိးစက္
written by @ konyinyitun
MSC.259

Sort:  

You are architect of your life.

Thanks you so much

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16829.40
ETH 1233.16
USDT 1.00
SBD 2.11