My life

in myanmar •  5 months ago

ဒီေန႔......
က်ေနာ္စာေလးနည္းနည္းေရးၾကည့္မယ္ေပါ့..
စာအုပ္ေလးနဲ႔ေရးဖို႔စဥ္းစားတယ္။
မျဖစ္ေသး၊....
ကိုယ္ေရးမယ့္စာက စာအုပ္နဲ႔ေရးရင္လည္းစာရြက္ေတြက ခ်ိန္သားနဲ႔ေရာင္းစားဖို႔ရာမွာေတာင္ အျမင္မလွ႐ွိေရာ့မယ္ေလ။ လက္ေရးေတြကမလွခဲ့ေတာ့ အရာရာမွာ မ်က္ႏွာပမ္းမလွခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ္ေရးတဲ့စာကိုေတာင္ကိုယ္ျပန္မဖတ္တက္ေလာက္ေအာင္ လက္ေရးညံ့ခဲ့တယ္။

စာေပအရာမွာလည္း ဖတ္ပါမ်ားရင္သိမယ္ထင္ခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ ”လယ္ထြန္သြား ႏြားေမ့”ဆိုတာမ်ိဳးပဲ အသိနဲ႔သတိက အျမဲမကပ္ေနတက္ခဲ့ပါဘူး။ ႐ွင္သန္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕သမိုင္းက မ႐ွိခဲ့ေလေတာ့ အျခားေသာ ဘဝေတြရဲ႕သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြကို ႐ွာေဖြၾကည့္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနမိခဲ့တယ္။

အမွန္က က်ေနာ္ေနထိုင္ရာ ဘဝအိမ္ေလးက အျပင္ပမ္းၾကည့္ရင္ ေအးခ်မ္းပါတယ္။ ေအးခ်မ္းေအာင္လည္းေနတက္ခဲ့တာကိုး။ သို႔ေပမယ့္ အိမ္ထဲမွာေတာ့ အမွိက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္။ အ႐ႈပ္အေထြးေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနၾကတယ္။ ႐ွင္းထုတ္ပစ္လို႔မရဘူးလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး ႐ွင္းထုတ္လို႔ရတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အမိႈက္ေတြကို႐ႈပ္ေထြးေနေစတာက ႀကိဳးေတြႀကိဳးေတြနဲ႔ လွည့္ပတ္ၿပီးခ်ဥ္ေႏွာင္ထားၾကတာေလ။ ႀကိဳးေတြရဲ႕မာယာေအာက္မွာ ေ႐ွ႕မတိုုးသာေနာက္မဆုတ္သာပါပဲ။ တင္းရင္လည္းျပတ္မယ္ဆိုတာေတြပါ။

႐ွင္းရင္ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြကေန ရက္စက္မႈေတြအျဖစ္ေျပာင္းသြားၾကလိမ့္မယ္။ တင္းရင္ျပတ္မယ့္ေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႔၊ မ႐ွင္းရင္႐ႈပ္မယ့္အမိႈက္မ်ိဳးေတြပါ။ လူတို႔မွာ ေလာဘ႐ွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလကားေနလိုခ်င္တဲ့ေလာဘႀကီးမႈေတြကိုေတာ့..ေဒါသတႀကီးနဲ႔ေျဖ႐ွင္းရမွာလားဗ်ာ။ သူတို႔မွာေျခလက္႐ွိတယ္ ႀကိဳးစားလို႔လညး္ရေနတဲ့အသက္အရြယ္ေတြ။ သို႔ေပမယ့္ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းပဲေျပာၿပီး ကိုယ့္မေကာင္းေၾကာင္းက် သူတပါးက တစ္ခြန္းေျပာမိရင္ အဲ့လူနဲ႔ရန္ျဖစ္တက္တဲ့အမ်ိဳး။

ကိုယ္ကေျပာတက္ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္လည္းျပန္ေျပာရင္ခံႏိုင္ရည္႐ွိရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တဖတ္သတ္စိတ္စြဲ
မာနထိပ္ခဲေနတက္တဲ့သူမ်ိဳးေတြ။

တေျဖေတာ့နားလည္တက္ခဲ့ပါတယ္။
ဘဝဆိုတာနည္းနည္းေလးခါးမွလည္းအရသာ႐ွိတာမ်ိဳးေလ။ က်ေနာ့ရဲ႕ ဘဝမွာေတာ့ ခါးသက္သက္အရသာေလးနဲ႔ ႀကိမ္းစပ္စပ္မ်က္လံုးေလးကိုအသံုးျပဳရင္း ဆံပင္မျဖဴ ခါးမကံုးခင္ ႂကြားအံုးမွာပါေလ။

အခုေတာ့႐ွိေစေတာ့..
က်ေနာ္က သခင္လည္းမဟုတ္ကြၽန္လည္းမဟုတ္ေသးေတာ့ သခင္ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားလိုက္ပါအံုးမယ္ဗ်ာ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေအာင္ႏိုင္သူသာ သခင္ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ေနာ္။
သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရာ ဘယ္လိုထင္ျမင္မိလည္းဗ်ာ
Steemit အဖြဲ႔သားအားလံုးကို ခင္မင္စြာျဖင့္...

@komoezaw
MSC-030

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by KoMoeZaw from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေခးက အခု အာဝုရဲ႕သခင္. မီးမီး ရဲသခင္ေလးပါ ကီြး ရ😂😂

·

😁😁😋
ဟုတ္ကဲ့ပါဗ်😁

နဲနဲမေရးပါနက္ မ်ားမ်ားေလးေရးပါ :P

·

ေရးမယ္ညီမေလးေရ😁😂

ကိုယ္ဆို မူလတန္းတုန္းက လက္ေရးလွလြန္းလို႔ ဆရာက ခ်ီးမြန္းတာ ခံရခဲ့တယ္... ပ်ိဳးခင္း ဗ်ိဳင္းက်ထားသလိုပဲတဲ့😁😁😁

·

ဟီး
က်ေနာ္က လက္ေရးမလွဘူးကိုဟိန္းရ😁😁

·

ပ်ိဳးခင္းဗိ်ဳင္းက်ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္လို႕လဲ ဟင္ ... ေသခ်ာမျမင္ဖူးလို႕ နားမလည္ေနဘူးျဖစ္ေနတာ...။ေျပာျပပါဦး

အိုလမို ၾကိဳးစားလိုက္စမ္းပါ ကမိုးေဇာ္ ေယ

·

အိုလမိုက ဘႀကီးလားမသိဘူး😁😁😂

သခင္ ဦးမုိးေဇာ္ႀကီး ေရာက္လာပါျပီခင္ဗ်

·

သခင္ျဖစ္ေသးဘူးကိုညီေရ😁😁😸

ကလုံဆုိတဲ့အသံၾကားလုိက္တယ္၊ လူ႔ျပည္မွာ ဘုရားပြင့္ၿပီထင္တယ္။

·

😬😬😬😳
က်ေနာ္ အခုမွစာေရးလို႔လားဆရာ😂😂😂

·
·

ဟုပဗ်ာ

slႀကီးစာ​ေရးျၿပီကြ။

·

😂😂😂
ဟုတ္ေရးၿပီမအိေရ😁😁😸

Congratulations @komoezaw! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!