ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ I2wan အပိုင္း-(၂ ) ( Henry Aung )

in myanmar •  9 months ago

henry.jpg

မဂၤလာပါ။ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔ Myanmay Steemit Community မွာ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွန္မွန္ေရွ႕ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။ စည္းကမ္းလိုက္နာ၍ promotion ကို ပံုမွန္ ရယူေနသူမ်ားရွိသလို ျပသနာရွာသူမ်ား ၊ မိမိက vote လ်င္ ၁၀၀% ျဖင့္ vote ေပးရၿပီး မိမိ ကို ျပန္ vote လ်င္ ၀% ျဖစ္ vote ေပးသူမ်ား၊ ရရွိလာေသာ SBD မ်ားကို Power စုရန္ အသာထား ရွိၿပီးေသာ Steem Power မ်ားကို ပင္လ်င္ Power down ၍ ထုတ္ေရာင္းစားေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ဤတြင္ ၾကံဳ၍ အနည္းငယ္ရွင္းျပလိုပါသည္။ MSC post promotion ေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔ ၏ Steemit အေကာင့္ မ်ား Steem Power မ်ားလာၾကေစရန္ ႏွင့္ ဤသို႔ Steem Power မ်ားလာပါမွ ေႏွာင္တြင္ အျခားလူငယ္ ေမာင္မယ္တို႔ကို လက္တြဲ ေခၚႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား သားတို႔ ထံမွ ေအာက္က် ေနာက္က်ခံ၍ အကူအညီေတာင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

MSC members မ်ားမွ ဤကဲ့သို႔ 1$ ဖိုး Power Up 5$ ဖိုးေလာက္ ထုတ္ေရာင္း စားေနလ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္မက္အား မည္သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚရမည္ကို ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါ။ ထို႔ အတူ MSC admin မ်ားမွ မိမိတို႔ ၏ ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ေပး၍ Promotion ေပးေနရသည္မွာ အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ပါ။ ရည္ ရြယ္ခ်က္မရွိသူ မ်ား ပိုက္ဆံ ထုတ္စားႏိုင္ဖို႔ MSC admin မ်ားက အပင္ပန္းခံ ေပး ေနရသည္ဆိုလ်င္ ဤ promotion ကို ဖ်က္ျပစ္ရန္သာရွိပါေတာ့သည္။

01.png

လြန္ခဲ့ ေသာ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က အင္းတေကာ္မွ တက္ႂကြသူ လူငယ္ အဖြဲ႕တခု မွ MSC သို႔ ဆက္သြယ္လာပါသည္။ သူတို႔ လူငယ္မ်ား MSC စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာ၍ SP 1000 ရသည္အထိ ရသမွ် SBD မ်ားကို ထုတ္ယူ ေရာင္းခ် ျခင္း မရွိပဲ SP 1000 ရသည္ အထိ စု ေဆာင္းပါမည္ ၊ သူတို႔ အား promotion စဥ္းစားေပးပါမည့္ အေၾကာင္း MSC admin မ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္လာပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ တက္တက္ႂကြႂကြႏွင့္ အာမခံ ႏိုင္ေသာ လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားကို ပို၍ စိတ္ဝင္စားပါသည္။ ရရွိလာေသာ SBD မ်ားကို ထုတ္ယူ သံုးစြဲ အီးေလးဆြဲ Steem Power စု သူမ်ားထက္ ၊ ရသမွ်အားလံုး SP စုပါမည္ဆိုသူမ်ားကို ပို၍ အကူအညီေပးလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MSC admin မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ လက္ရွိ promotion စည္းကမ္းကို ျပင္သင့္လ်င္ ျပင္ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ power down ၍ ရွိေနေသာ Steem power ကိုပင္ ေရာင္းစားေနၾကသူမ်ား MSC ၏ promotion ကို ေနာက္ထပ္ မေမွ်ာ္လင့္ ေတာ့ပါရန္ ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ဤသည္မွာ လက္ရွိ Myanmar Steemit Community တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာ မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MSC members မ်ား အေနျဖင့္လည္း အနည္းငယ္ ေတြးေတာ ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ေရရွည္ တြင္ မိမိတို႔ အားကူညီသူ မရွိေတာ့လ်င္ မည္သို႔ စခန္းသြားၾကမည္နည္း။ ကိစၥမရွိပါ ငါတေယာက္တည္းမဟုတ္ အားလံုး မရတာ ဘားမွ မျဖစ္ဘူး ဟု ထင္ပါသလား? သူမ်ားရေန၍ မိမိ မရေသာအခါ အလြန္ခံရခက္ ေၾကာင္း ႀကိဳေျပာထားပါရေစ။

02.jpg

ဤတြင္ ၾကံဳ၍ I2wan ႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ စကားစျမည္းကို အနည္းငယ္ ေဖၚျပလိုပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ I2wan မွာ အေတာ္ေလး တီးမိေခါက္မိဟန္ရွိပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ Daewoo ႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ လအတန္ၾကာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို သင္တန္းေပးခဲ့သူ ျဖစ္ရာ ျမန္မာတို႔ အေၾကာင္းသိေနသည္မွာ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။

ဤ ျမန္မာလူမ်ိဳး အေၾကာင္း စကားစျမည္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က် ခံေနရေသာ အေၾကာင္း မ်ား ေျပာရင္ျဖင့္ ျမန္မာတို႔ အေၾကာင္း ေရာက္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ I2wan ႏွင့္ ေဆြးေႏြခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း သူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္သေဘာထားမ်ားကို ေဖၚျပေပးပါမည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပေသာ I2wan ၏ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ အေပၚ ျမင္ေသာ အျမင္မွာ သူ႔ အျမင္သာျဖစ္၍ အမွားတစံုတရာ ပါသြားလ်င္ ေဖၚျပသူ ကၽြန္ေတာ့ တာဝန္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ တင္ျပလိုပါသည္။ သူေျပာသည့္ အတိုင္းျပန္ေျပာျပပါမည္။ သူ႔အျမင္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာဟူေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္၍ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဘာသာတရားတခုက မသင္ျပထားလ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလာဘအႀကီးဆံုး ၊ ကိုယ္က်ိဳးသာၾကည့္ တတ္၍ အမ်ားအတြက္လံုးဝ မစဥ္းစားေပးတတ္ေသာ ၊ ထိုအျပင္ အလြန္မွ ဝန္တိုတတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။

03.jpg

ထို႔အျပင္ တစိမ္းႏွင့္ေတြ႕လ်င္ ေဖၚေရြသေလာက္ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းတြင္ အန္မတန္မွ ဝန္တိုသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါသည္။ အစပထမတြင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္လည္ေခ်ပရန္ စဥ္းစားမိေသာ္လည္း သူေျပာျပေသာ ဥပေမယ် မ်ားမွာ ျငင္းမရႏိုင္ေအာင္မွန္ေန၍ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဝန္ခံယံုမွ တပါး အျခားမရွိပါ။ သူ႔အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့အားေမးခြန္းတခုေမးပါသည္။

ေဒါလာ ၅၀၀ ခန္႔ပါေသာ ပိုက္ဆံအိတ္ ၁၀ အိတ္ခန္႔ ကို ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကတ္ တခုထည့္၍ ျမန္မာျပည္ရွိ လမ္းမေပၚတြင္ ခ် ထားလ်င္ ပိုက္ဆံအိတ္ ဘယ္ႏွအိတ္ ျပန္ရႏိုင္ပါသနည္းဟု ေမးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း စိတ္ထဲရွိသည့္ အတိုင္း အမ်ားဆံုး တအိတ္ခန္႔သာ ျပန္ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ေျဖရေၾကာင္းျပန္ေမးေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ျမန္မာျပည္သားတို႔၏ စာရိတၱကို သိ၍ ေျဖရပါသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ကလည္းျပန္ေျဖပါသည္။

သူကလည္း ျမန္မာျပည္တြင္ စာရိတၱေကာင္းသူ မရွိဘူးလားဟု ေမးရာ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ရွိပါသည္ လူနည္းစုသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ ဤတြင္ သူ ျပန္ေျပာျပေသာ မွတ္ခ်က္မွာ အလြန္မွတ္သားစရာေကာင္းပါသည္။ တိုးတက္ၿပီး ေသာ ႏိုင္ငံ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ကိုးရီးယား ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း စာရိတၱပ်က္ျပား ေနသူမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ ေသာ္ စာရိတၱေကာင္းသူ လူအမ်ားစု ျဖစ္၍ လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ စာရိတၱမေကာင္းသူတို႔ ေနရာမရႏိုင္ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ၾကပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ စာရိတၱပ်က္ျပားသူ တို႔ အားႀကီးေသာေၾကာင့္ စာရိတၱေကာင္းသူတို႔ ေနရာမရႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါသည္။

04.jpg

ထို႔အျပင္ သူေနာက္ထပ္ ေပးေသာ မွတ္ခ်က္မွာ စာရိတၱပ်က္စီးရာတြင္ အဆိုးဝါးဆံုးျဖစ္ေသာ အျခားသူငွာ မ်ား၏ ဂ႐ုဏာကို လိမ္လည္ ရယူ ျခင္းႏွင့္ ထို ဂ႐ုဏာမ်ားမွ အျမတ္ထုတ္ ျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထိုအဆိုးဝါးဆံုးေသာ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ားကို အဆံုးစြန္ အထိ ေတြ႕ရေၾကာင္း သူေျပာျပပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းမွ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူ မ်ားကို ဂ႐ုဏာသက္၍ ကူညီ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ပင္ ထို အလကားကူညီေသာ ပစၥည္း မ်ား ၏ ရာခိုင္နႈန္း မည္မွ် ေလာက္မွ မရလ်င္ ပစၥည္း မ်ား ကို သြင္းခြင့္ မျပဳ ႏိုင္ဟူေသာ လူမ်ား ျမန္မာျပည္ တြင္ ရွိေၾကာင္း သူေျပာျပပါသည္။

မိမိတို႔ လူမ်ား ဒုကၡ ေရာက္၍ စားစရာမရွိ ၊ ေသာက္စရာ မရွိ ျဖစ္ေနခ်ိ္န္တြင္ ျပင္ သူတပါး၏ ဂ႐ုဏာကို ျဖတ္စား ဝံ့ေသာ သူမ်ား ရွိေနေသာ တိုင္းျပည္ စုတ္ျပတ္သတ္ေနျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမရွိပါဟုလည္း ထပ္မံ ရွင္းျပပါသည္။ ဤသည္မွာ I2wan ျမန္မာတို႔ အေပၚျမင္ေသာ အျမင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ လည္း သူ႔ကို ျပန္ရွင္း ျပစရာ စကားလံုး မ်ား ရွာမေတြ႕ပါ။ သူေျပာ ခ်င္သည္မွာ အားလံုးေသာ ျမန္မာမ်ား ထိုကဲ့သို႔ စာရိတၱပ်က္ယြင္း ေနသည္ဟု မဆိုလို ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ထိုအတိုင္း ျဖစ္ ေနၾကေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပပါသည္။

05.jpg

ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဤကဲ့သို႔ ယိုယြင္းေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား မည္သို႔ တည့္ မွတ္ ႏိုင္ သနည္း ေမးေသာအခါ သူျပန္ေျဖသည္မွာ ထိုအရာမ်ားကို ျပန္လည္ တည့္မွတ္ရန္မွာ ပညာေရး ျဖစ္ပါသည္ ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ ပညာေရးတြင္ အဆင့္ဆင့္ ခြဲျခာမ္းစိတ္ျဖာေစတတ္ေသာ အျမင္ တနည္းအားျဖင့္ အတတ္ပညာ ၊ ဤအရာသည္ ေကာင္း၏ လုပ္သင့္ ၏ ဆိုး၏ မလုပ္သင့္ ဟူေသာ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ျခင္း မလုပ္တတ္ရံုမက ေလာဘႏွင့္ မိမိ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ ၾကည့္ ၿပီး ဤသို႔ ျပဳလုပ္လိုက္လ်င္ အျခားသူ ဘာျဖစ္သြား မလဲ နည္း နည္း မွ ပင္ ထည့္ မစဥ္စားတတ္ျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ အေျခခံပညာ ၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။

ဤတြင္ၾကံဳ၍ ဆရာဦးေအာင္သင္းရွင္းျပေသာ ပညာ ၏ သေဘာတရာကို အနည္းငယ္ထည့္သြင္း ရွင္းျပလိုပါသည္။ ဆရာဦးေအာင္သင္မွ သဃၤသူ႔ သမီး ေက်ာက္စာတြင္ပါေသာ " ပညာ ရွိေသာ ၊ အေၾကာင္း ကို သိ ေသာ " ဟူ ေသာ စာပိုဒ္ေလး မွ " အေၾကာင္းကို သိျခင္း "ဆိုသည္ကို ရွင္း ျပပါသည္။ စာဖတ္သူတို႔ အားလံုးလည္း သိၾကမည္ျဖစ္၍ အက်ယ္မခ်ဲ႕ေတာ့ပါ။ အက်ိဳးတရား အားလံုးတြင္ အေၾကာင္း တရားရွိ၍ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အေၾကာင္း ၊ အက်ိဳး ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္း တနည္း အားျဖင့္ သိႏိုင္စြမ္းကို ပညာဟု ေခၚပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထိုသို႔ က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူတို႔ကို ပညာတတ္သည္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။

ထို႔ ေၾကာင့္ I2wan ေျပာျပေသာ ပညာ၏ သေဘာတရားႏွင့္ဆရာဦးေအာင္သင္းရွင္းျပေသာ ပညာ၏ သေဘာတရားတို႔ မွာ အတူ တူပင္ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ အေတာ္ အံ့ၾသခဲ့မိပါသည္။ ယခု အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္းမရွိ၊ ေလာဘႀကီးဆဲ၊ ဝန္တိုၿမဲ ငါမရလ်င္ အျခားသူမ်ားလည္း မရေစရဟူေသာ စိတ္ဓါတ္တို႔ကာ တျခားေနရာတြင္ လိုက္ရွာ ေနစရာမလိုပါ ကၽြန္ေတာ္တ္ု႔ လူ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ပင္မျပည့္ ေသာ MSC တြင္ ထင္းထင္း ႀကီး ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ MSC မွ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ေနရတိုင္း I2wan ကိုသာ ပို၍ ေလးစားမိသလို သာ၍ လည္း သတိရေနမိပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png

Photos credit; Google Image
Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

it's really scary how the people are turning into. I also can't understand the generous mindset of our people ( they can spend the money and donate etc ) but the first thing when friends meet is gossip or talk bad about others. It's not just on a certain types of ppl (it's across young, men, women, elderly) .. I think we are used to it..I think I saw a post of new steemit myanmar complaining no ppl vote him or support him, probably he didn't realize himself the one thing that should do is make more effort without blaming other people. I mean he wrote on my long post that I spend hours creating is good post.

·

I really want you to have conversation with I2wan.

·
·

hmm.. I2wan is slightly out of reach.. I guess I should have a conversation with you first!

စိတ္ဓာတ္ေတြ ကုိ အရင္ ျပင္မွ ရမယ္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖို ့ကို ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ လူနည္းနည္းေလးနဲ ့စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ တဲ ့လူေတြ စုမိသြားရင္ steempower မ်ားလာတဲ ့အခ်ိန္ က်ရင္ ျပန္လက္တဲြ ေခၚယူခ်င္ပါတယ္ ။အင္းတေကာ္ က လူတစုလို ခံယူခ်က္ မ်ိ ဳးကို MSC ကလူေတြ ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မယ္ထင္ပါတယ္။

·

အစ္ကိုလည္း အဲဒီလို အမ်ားႀကီး စဥ္စားေနပါတယ္။ အစ္ကိုတို႔ အတြက္ အခ်ိန္ အမ်ားႀကီး မရွိေတာ့ဘူး

အမ်ားၾကီးဗဟုသုတအျမင္ရရွိပါတယ္ အကို ေရးသားတင္ျပခ်က္က ထိမိပီး လိုအပ္ခ်က္ကိုေသခ်ာေထာက္ျပနိုင္တဲ့ အကို႕ေရးသားတင္ဆက္မႈ႕ကို အရမ္းေလးစားတယ္ အခုဆို အကိုဟာ က်ေနာ့္၏ နာမည္အေၾကာ္ၾကားဆုံးျဖစ္ေနပါပီ အလုပ္ကျပန္လာ အကိုေရးတဲ့ပို့စ့္အသစ္ရွိလား ၀င္၀င္ၾကည့္ရတယ္ brand တစ္ခုကိုစတင္တည္ေဆာက္ခ်ိန္မွာ အရမ္းခက္ခဲေပမယ့္ နာမည္ရလာတဲ့ brand ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေစ်းၾကီးပါေစ မ၀ယ္နိုင္ရင္ ေငးမယ္ ၀ယ္နိုင္ရင္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္ အကိုက က်ေနာ့္ brand ျဖစ္ေနပီ ဒါနဲ့ ေတာင္းဆိုမႈ႕ေလးတခု ျပဳခဲ့ပါရေစ အကိုဟင္ Trade ပညာရပ္နဲ့ပါတ္သတ္တာေလးမ်ားေ၀မွ်ပါအု၃္းလို႕ အစဥ္အျမဲေလးစားလွ်က္ပါ ခင္ဗ်

ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ျမန္​မာ​ေတြ တိုးတက္​ခ်င္​တယ္​ ​ေျပာင္​းလဲခ်င္​ၾကတယ္​ သူမ်ားႏိုင္​ငံ​ေတြလို​ေနခ်င္​ၾကတယ္​....
ဒါ​ေပမဲ့ စိတ္​ဓာတ္​က် မျပင္​ၾကဘူး။ ကိုုယ္​ က အက်ိဳး႐ွိလို႔ steemit မွာ စာ​ေရးဖို႔​ေခၚတာ​ေတာင္​ င​ေပါႀကီးလို႔ ​ေျပာခံရ​ေသးတယ္​ဗ်ာ

·

အဲဒီလူေတြကပဲ ... သူတို႔ Steemit Platform ေပၚေရာက္လာရင္ ျမန္မာေတြက တြဲ မေခၚတတ္ဘူး၊ အျမင္မက်ယ္ဘူး ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ မတိုးတက္တာလို႔ ျပန္ေျပာပါလိမ့္မယ္

ႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ အေျခခံ ပညာေရးကို အႏွစ္(50)ေလာက္ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ နိမ့္က်ေအာင္လုပ္ထားတဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြရဲ႕ အေျခခံ စိတ္ဓါတ္မ်ားဟာ ယေန႕ေခတ္ မွာ နိမ့္က်ခ်င္တိုင္းနိမ့္က်ေနတာေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္း ပီး တႏိုင္ငံလုံး လိုက္ႏိုင္ဘို႕ ေတာ္ေလး အခ်ိန္ေပးရအုန္းမယ္ထင္တယ္ဗ်ာ။

·

ဒါေၾကာင့္ပါ ကိုေရႊဘိုေရ... MSC နဲ႔ နည္းနည္းခ်င္း ၾကယ္ငါး ေကာက္ေနၾကတာပါ။

ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲ ေတြးေလ ေတြးေလ အေျဖမထြက္ေလျဖစ္ေနတယ္ ကိုဟင္ေရ ျပသနာ တိုင္းဟာ အေျဖရွိျကတယ္ ဆိုေပေသာ္ျငား အရုိးစြဲေနတဲ႕ ျမန္မာေတြကို ေျပာင္းလဲဖို ့က ဘယ္ကစရမွန္းကို မသိေတာ့တာပါ ဒီေန ့copy မလုပ္သင့္ေျကာင္း ပိုစ့္ေရးတင္တယ္
ခနေနေတာ့ စာအုပ္ထဲက အတိုင္း ကူးခ်ထားတဲ႕copy သမားထုတ္ခံရတယ္ သိသိျကီးနဲ႕ကို မေျပာင္းလဲခ်င္တဲ႕ လူေတြက အမ်ားသားဗ်ာ

·

အရွင္ဘုရား အခုလို နားလည္ေပးတာကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား။ အခု လက္ရွိျပသနာမယ္ တျပည့္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာ ဘုရားေဟာတရားေတာ္မ်ားကို copy ကူယူၿပီး တင္ ေနၾကသူမ်ားကို တျပည့္ေတာ္တို႔ admin မ်ားကလည္း ဘယ္လို တားဆီး ရမွန္း မသိပါဘုရား။

အစ္ကိုတို႔ေတြအေနနဲ႔ နိုင္ငံတစ္ကာမွာ မ်က္ႏွာအငယ္ခံၿပီး အကူၫီေတာင္းခံခဲ့ရတာေတြ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး ေခါင္းရႈပ္ခံ လူမုန္းခံ ေ႐ွ႕ကေနၿပီး လမ္းျပေပးေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက လမ္းမွန္မျမင္ႏိုင္ၾကတာ အင္မတန္မွ ဝမ္းနည္းစရာပါ စည္းကမ္းကိုပိုၿပီး တင္းက်ပ္တာ ေကာင္းပါတယ္ ဘာလို႔ဆိုေတ့ာ ျမန္မာေတြက ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနၿပီ ခါးေလာက္မွန္းမွ ဒူးေလာက္က်တာပါ က်ေနာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းရသမ်ွကို spစုပါေတ့ာမယ္ခင္ဗ်ာ

သင္ၾကားေရးအတြက္အလြန္ေကာင္းေသာ post တစ္ေစာင္ပါ။

လိုက္နာစရာစမ္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာနိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္အကိုဟင္

မွန္ပါတယ္အစ္ကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားက ေလာဘႏွင့္အတၱကုိေရွ႕တန္းတင္လာၾကတဲ့အတြက္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈေတြဟာလည္း တစ္ေန႕တစ္ေန႕မ်ားလာေနပါျပီ MSC မွာလဲ ဒိအတုိင္းပါဘဲ တခ်ိဳ႕က ကုိယ့္အတၱေရွ႕တန္းတင္ျပီး Pro ေလာက္သာယူခ်င္ၾကတာပါ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမရွိေတာ့ စည္းကမ္းေတြကေတာ့ ေျပာင္းလဲေနရမွာပါဘဲအစ္ကိုေရ

·

စည္းကမ္းေျပာင္းလည္း ျခင္းအတြက္ ေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပသိ အမ်ားေကာင္းဖို႔ အတြက္ မလိုက္ပါႏိုင္သူ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ က်န္ေနရစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါအကို ခုလိုအေတြျကံုေလးေတြက ေလးစားအတုယူမိလိုက္ပါတယ္ခမ်…

ႏိုင္ငံတကာေရာက္သြားရင္ ျမန္မာေတြမ်က္ႏွာငယ္ရတာေတာ႕အမွန္ပါပဲ။
ႏိုင္ငံျခင္း အသိပညာျခင္း စည္းကမ္းျခင္း ယွဥ္ေျပာလာျကရင္လည္း ႏွဳတ္ဆိတ္ေနရတာကမ်ားပါတယ္။
ဒါကလည္းဘယ္သူမျပဳမိမိမွဳေပါ႕ဗ်ာ။
အရိုးစြဲေနတဲ႕ အေတြးအေခၚ အက်င္႕စရိုက္ေတြကိုျပင္ဖို႕က ေတ္ာေတာ္ကိုလုပ္ယူရပါဦးမယ္။

တစ္​ဦးတစ္​​ေယာက္​ခ်င္​းျပင္​သြားႏိုင္​ရင္​ အ​ေကာင္​းဆံုးပါပဲ။ ျမန္​မာႏိုင္​ငံက လူ​ေတြက ကိုယ္​အတၱပဲ ​ေ႐ွ႕တန္​းတင္​ၾကတာ။

That right ပါ

ခက္တယ္ ဘယ္လိုထိမ္းရမန္းကို သိဘူးရယ္ သိလ်ွက္နဲ႔မိုက္ေတြကိုး အကိုေျပာဖူးသလို ခေလးေတြ အကုန္ကေန စေျပာင္းမွ အဆင္ေျပမယ္

သိရေလ သိရေလ ေလးစားေလပဲ
ျပင္သင့္တာေတြ ျဖည့္သင့္တာေတြ သိရ မွတ္ရပါတယ္။
ဆက္လက္ေစာင့္ ေမ်ွာ္ေနပါတယ္ အကို ....

·

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါသည္။

thanks for sharing. good job!

အျမင္မွန္ၾကလို႔ အမွန္ျမင္ၾကပါေစလို႔ပဲ ဆုေတာင္းေနပါတယ္

မဂၤလာပါ အကိုေရ msc မန္ဘာဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ Msc ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာပါ့မယ္ စည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာဖို႔ အသင့္ပါ

အားလံုးက ေရတြင္းထဲက ဖားေတြ ျဖစ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာပါတယ္ မိရိုးဖလာဆိုတဲ့စကားကလည္း အေတာ္တာသြားပါတယ္ အတုျမင္ အတတ္သင္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္မွားေတြ လက္ဆင့္ကမ္းလာၾကတာပါ အရႈံးထဲက အျမတ္ဆိုသလို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္တဲ့ လူအနည္းငယ္ရွိတာပဲ ကံေကာင္းေနပါျပီ အစ္ကိုဟင္ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေနရင္ အားလံုးမဟုတ္ေတာင္ တစ္ဝက္ေတာ့ ခရီးေရာက္မွာပါ

·

အခုလို နားလည္ေပးတာ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္

မ်ားမ်ားေရးေပးပါအကို၊ မသိတာေတြအကိုေရးမွ အမ်ားၾကီးသိရတယ္။

·

ဟုတ္ကဲ့ ႀကိဳးစားၿပီး ေရးေနပါတယ္

SP စုမယ္ အတိုင္းအတာတစ္ခုေရာက္တဲ့အခ်ိန္ထိ တြဲေခါ္ေပးျကတဲ့ senior မ်ားေက်းဇူးအထူးပါဗ်ာ

·

Sp စုမယ္လို႔ သိရတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါသည္။

ပညာေရးလည္းဟုတ္တယ္ ၿပီးေတာ့ေလ ေလးစားအတုယူစရာလူေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၾကတာလည္း ႐ွိတယ္၊ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားဖြယ္လူေတြကို ေက်ာက္႐ုပ္တုလုပ္ၿပီး ျပထားတာမ်ိဳးက ျမန္မာျပည္မွာမ႐ွိေလာက္ပဲ ၊ဥပမာလဂြန္းအိမ္တို႔လို ႏွလံုရည္ျမင့္တဲ့လူေတြကို အရင္ကသင္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ ၊ေနာက္ပိုင္းမေတြ႔ေတာ့ဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္႐ုပ္ေတာင္မတတ္သာလို႔က်န္ေနခဲ့တာဆိုေတာ့ေလ၊ ဘာပဲေျပာေျပာပညာေရးနိမ့္က်တာကလည္းမ်ားပါတယ္

·

အဲဒီေတာ့ .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းနည္းမ်ား ျပန္ျမင့္ႏိုင္မလားလို႔ ႀကိဳးစားေနရတာပါ ဆရာ

က်ေနာ့္အျမင္အရေတာ့
Steemit ကိုအရမ္းေမွ်ာ္လင့္လြန္းၾကတာလဲ
ပါမယ္ထင္တယ္ဗ် ။
ေငြလိုခ်င္လို႕ Post ေရးတာထက္
Post ေရးခ်င္လို႕ကိုေရးတာမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္ထင္တယ္။
က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ဆံုးမေန ရပါတယ္။ ေရးလိုက္တဲ႕ Post မွာ reward ေလးမ်ား
နည္းေနရင္ ေနလို႕ထိုင္လို႕ မေကာင္းခ်င္ဘူး ။
အဲဒါနဲ႕ Boost လုပ္ပစ္လိုက္ေရာ :D ။ တကယ္တမ္း
က်ေတာ့ Boost တာ ရံွဳးတာမ်ားပါတယ္ Bro။

·

မွန္ပါတယ္... အဲဒီလို reward ေတြအတြက္ စိတ္မပူ ရေအာင္ MSC ကႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အခု လူ ၂၀၀ သာသာေပါ့။ လူသိန္းခ်ီ ပါဝင္တဲ့ Community တခုမွာ ေဆာင္းပါးအေရးအသားေကာင္းသူ vote 1000 ရလ်င္ပင္ လံုေလာက္တဲ့ အေနအထားပါ

စည္းကမ္းသည္ အစပထမပိုင္းတြင္ တင္းက်ပ္ခက္ခဲသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္းသြားပါက လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္သြားကာ ေအာင္ျမင္မွဳကို ရ႐ွိေပမည္။ MSCထပ္မံစည္းကမ္းထုတ္၍ တိုးတတ္ေအာင္ လုပ္သင့္ပါသည္။ SP စုဖို႔ လိုက္နာပါမည္။ ေ႐ွ႕ေဆာင္သူတို႔ ေကာင္းေစခ်င္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင့းကို လိုက္နာပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

·

အခုလို နားလည္ ေပးသည့္ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

စိတ္​ဓာတ္​​ေတြမ​ေျပာင္​းႏိုင္​သ၍ စည္​းကမ္​း​ေတ ထပ္​ထြက္​လာမွာပဲ
သို႔​ေသာ္​ၾကည္​ငါ​ေကာက္​သူသာလ်ွင္​ တ​ေကာင္​ပင္​လယ္​ထဲ​ေရာက္​နည္​းလား​ေပါ့​ေလ

·

အေျခအေနကေတာ့ ၾကယ္ငါး ေကာက္ရတာ ... လက္ပန္းက် လာသလို ရွိေနၿပီ

i appreciate your post ^@^! Thanks.

For some time the cost of the SBD has dropped considerably. Receives only 1.50SP at 10$ price

စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္တယ္ဗ်ား စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္မိတယ္

·

အာ့လိုေလးေတ မ်ားမ်ားေရးေပးပါ

အခုလက္ရိွရသမွ်ကိုအကုန္ဆုေနပါတယ္ဘဒို သံုးလမထုတ္ပဲဆုမယ္လို႔ plan ဆြဲထားပါတယ္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ Inntagaw အဖြဲ႕ေလးကို အသိမွတ္ျပဳေပးလို႕ ဝမ္းသာရပါတယ္အကို။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္ အကို။

Please upvote follow me@ework

i appreciate your post ^^! Thanks.

မွန္တယ္ အစ္ကိုေရ အဲ့လို မ်ားမ်ားေရးေပးပါ

အတတ္​နိုင္​ဆံုး​ေတာ့Powerမ်ား​ေအာင္​ႀကိဳးစားပါ့မယ္​။

ဟုတ္ကဲ့ပါအကို အဲ့လိုစိတ္မျဖစ္တာအေကာင္းဆံုးပါ ပတ္ဝန္းက်င္မွာျမင္ေတြ႕ေနရတာတင္မကပါဘူးမိသားစုဝင္ေတြထဲမွာလဲအဲ့လိုလူေတြရွိပါတယ္။စိတ္ညစ္ရပါတယ္။

ဖတ္​လု႔ိ​ေကာင္​းပ ကိုဟင္​ ​ေမ်ွာ္​​ေနပါမည္​

လိုက္နာႏိုင္တဲ့သူက်န္ခဲ့လိမ့္မယ္

ရသမွ်ကို power IP ဖို႔လုပ္ပါ့မယ္ဗ် အခုခ်ိန္ကေနစၿပီးေတာ့

အမွန္​​ေတြပါပဲ အကို၊ pro မတင္​ႏိုင္​​ေသး​ေပမယ္​၊ ႀကိဳးစား​ေနပါတယ္​ ။

What it is l2wan my friend.

wooooooow အရမ္းမိုက္တဲ႕ post ပါဘဲ ဖတ္ ရင္းပိုစိတ္ဝင္စားလာေလေလ ပါဘဲ ျမန္မာ ေတစိတိဓါတ္ေျပာျပရာမွာ အရမ္း သေဘာက်မိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္တို့အားလံုးျပဳျပင္ၾကရဦးမယ္ လူမ်ားစု က်ြန္ေတာ္လဲပါေနနိုင္ပါတယ္ အခက္ခဲရိွေနခ်ိနိဆို မေျပာတတ္ပါဘူး က်ြန္ေတာ္ ပိုက္ဆံအိတ္ကိုျပန္ေပးခ်င္မွ ေပးမိလိမ့္မယ္ ဒါဟာ ပညာေရး ညံဖ်င္းခဲ႕လို့ဆိုတာလဲ လက္ခံမိပါတယ္ က်ြန္ေတာ္ ဟာ 7 တန္းနဲ႕ေက်ာင္းပီးသူပါ စာေပကို ဖတ္တာေလာက္သာဝါသနာပါပီး မျပည့္ဝ မက်င့္သံုးနိုင္ေသးသူတစ္ေယာက္လဲျဖစ္ပါတယ္ ေရးဖို့ေတာင္ အခက္ေတြ႕ေနဆဲပါ ၾကိဳးစားပါဦးမယ္ ခင္ဗ်ာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

What are you doing here bro but you are looking for incredible

Thank you for supporting us.

Excelente su post amigo saludos desde venezuela

က်​ေနာ္​အဓိက ရည္​မွန္​းခ်က္​ကလည္​းsp
တက္​ဖိုပါ ႐ွိပီးသားsp​ေရာင္​းစားတာ​ေတာ့
လက္​မခံႏိုင္​စရာပါ

အကိုေရးထားတာအရမ္းေကာင္းတယ္

အရမ္းေကာင္းပါတယ္ဆရာေရ.

Newbie တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဗဟုသုတ အမ်ားႀကီးရပါတယ္ .. SP အရင္စုပါမယ္

Please upvote adn follow me@ework

power ပဲစုပါမယ္ ကိုဟင္ေရ။
အမ်ားရီးရေအာင္ကိုစုထားေမ :D