ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ SMTs ( Henry Aung )

in myanmar •  3 months ago

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ MSC gathering မတိုင္မွီကပင္ ကၽြန္ေတာ့ အလုပ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ project မ်ားျဖင့္ မအားမလပ္ျဖစ္ကာ Steemit platform ျဖင့္ အတန္ၾကာေဝးကြာသြားခဲ့ပါသည္။ MSC တႏွစ္ျပည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မ်ား ျဖင့္ ဆက္လက္အလုပ္ရႈပ္ေနရကာ စကၤပူ ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္မွာ Steemit Platform အား ျပန္လည္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Discord အတြင္း၌ လည္း message မ်ား ရာခ်ီ၍ ေရာက္ရွိေနၾကသလို email အတြင္း၌ လည္း coin ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား ၏ ေျပာင္းလည္း မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖင့္ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိပါသည္။ MSC members မ်ားသိၾကသည့္ အတိုင္း Steem & SBD မ်ား USD $1 ေအာက္ ေရာက္ရွိသြား ၿပီးေနာက္ဤ steemit platform ၏ ခိုင္မာမႈအား အေတာ္မ်ားမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။

BTC ေစ်းက်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ခိုင္မာေသာ coin မ်ား ျဖစ္သည့္ ETH ႏွင့္ EOS ကဲ့သို႔ေသာ coin မ်ား ေစ်းကြက္ ျပဳိဆင္းလာေနျခင္းက တကမ႓ာလံုးရွိ coin trading လုပ္ေနၾကသူမ်ားအား သို႔ေလာ သို႔ေလာ အေတြးမ်ားကို ဝင္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဤ အခ်ိန္သည္ coin မ်ားအား ဝယ္စုရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသူမ်ား ရွိသလို ေစ်းကြက္ ၿပိဳဆင္းသြား ႏိုင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးေနၾကသူမ်ား လည္း အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

steemit အတြင္းမွ ဂု႐ုႀကီး တဦးကေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတ Trump ၏ တ႐ုတ္တို႔ အေပၚ ေၾကညာေသာ စီးပြားေရး စစ္ပြဲေၾကာင့္ cryptocurrency မ်ား အေပၚ ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေထာက္ျပပါသည္။ မွန္ေကာင္း မွန္ေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္၏ တ႐ုတ္တို႔ အေပၚ စီးပြားေရး ထိုးႏွက္ခ်က္မွာ ထိေရာက္လွ၍ တ႐ုတ္စီးပြားေရး မၿပိဳလဲ ေစရန္ တ႐ုတ္ဗဟိုလ္ဘဏ္မွ အရံေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ႏွင့္ခ်ီ ထုတ္သံုး၍ သူတို႔ စီးပြားေရးကိုက်ားကန္ေနရေသာ အေနအထား သို႔ေရာက္ရွိေနပါသည္။

01.jpg

တ႐ုတ္တို႔ စီးပြားေရး ေကာင္းစဥ္အခါက cryptocurrency အေပၚ တ႐ုတ္တို႔၏ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမွာ အတိုင္းအတာ တခုအထိရွိခဲ့ၾက၍ လက္ရွိ စီးပြားေရး က်လာခ်ိန္တြင္ သူတို႔ ရင္းႏွီးထားၾကေသာ cryptocurrency မ်ားအား အေရးေပၚထုတ္သံုးၾကမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔၏ စီးပြားေရး စစ္ပြဲတြင္ ကိုးရီးယားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအမ်ား အျပား လည္း နစ္နာၾကပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စီးပြားေရးမွာ အနည္းႏွင့္အမ်ား တ႐ုတ္တို႔အား မွီခို ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ steemit စကားဝိုင္းမွ ဂု႐ုႀကီးတို႔ ေထာက္ျပ ေသာ လက္ရွိ coin ေစ်းမ်ား က်ဆင္းေနျခင္း၏ အေၾကာင္း အရာ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ coin ေစ်းကြက္မ်ား က်ဆင္းလာျခင္းက steemit platform အား လည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ား ထိခိုက္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ steemit platform အေနျဖင့္ ယခင္က ကၽြန္ေတာ့ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ေစ်းက်လာ၍ steemit platform ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ရပ္တန္႔သြားပါသည္ဟူ၍ မရွိပါ။ steemit platform သည္သူ၏ အေကာင္းဆံုး ပံုစံရရွိေစရန္ အၿမဲပင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းလ်က္ရွိပါသည္။

ဥပမာ steemit platform က သူ၏ TOP witness အခ်ိဳ႕အား အနားေပးလိုက္သလို Witness အသစ္မ်ားလည္း တိုးလာၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ နာရီခန္႔က တင္ခဲ့ေသာ @steemitblog ၏ post တြင္ steemit platform ၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ SMTs အား လြင့္တင္မည့္ရက္ အတိအက်ကို ထုတ္ေဖၚေၾကညာခဲ့ပါသည္။

https://steemit.com/steem/@steemitblog/smts-release-dates

02.jpg

ထိုေၾကညာခ်က္အရ SMTs အား ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၉ တြင္ အၿပီးသတ္၍ အစမ္းလြင့္တင္မည္ ျဖစ္၍ မတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၉ တြင္ steemit Blockchain တြင္ တရားဝင္ လြင့္တင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤ ေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အေကာင္းဘက္မွ ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ား ရွိသလို အဆိုးျမင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ SMTs မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထြက္လာမည္ မသိ သို႔ေလာသို႔ေလာ ျဖစ္ေနသူမ်ား အတြက္ေတာ့ အေျဖတခုရရွိသြားၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ အသိခ်င္ဆံုးေသာ အမ်ားသူငွာမ်ားလည္း သိခ်င္ မည္ ျဖစ္ေသာ ေမးခြန္းတခုအား steemit ဂ႐ုႀကီးမ်ားအား ေမးျဖစ္ပါသည္။

ထိုေမးခြန္းမွာ Ethereum ၏ ERC20s ႏွင့္ ဆင္တူေသာ SMTs သည္ ERC20s ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ပါမည္လား ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဂု႐ုႀကီးမ်ား၏ အေျဖမွာ လက္ရွိ Blockchain နည္းပညာမ်ားတြင္ SMTs ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာ မ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ERC20s ႏွင့္ဆင္တူသည္ ဆိုေသာ္လည္း steemit ၏ SMTs က အမ်ားႀကီးပို၍ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကပါသည္။

နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း ၂ ခါက် ထားသူအဆင့္ျဖစ္ရကာ အမ်ားႀကီးနားမလည္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္မ်ားက အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားလ်င္ ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ ေစာဒက တက္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဂု႐ု ႀကီး တေယာက္၏ မွတ္ခ်က္ကေတာ့ မွတ္သားစရာေကာင္းလွပါသည္။ " ဘုရားသခင္ တကယ္ရွိလ်င္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံရပါလိမ့္မည္ " ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

03.jpg

ဤမွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အမ်ား နားလည္ၾကမည္ မဟုတ္၍ အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ တခါက ဘုရားကို ယံုၾကည္သူတေယာက္ႏွင့္ မယံုၾကည္ သူတေယာက္တို႔ ရွိၾကရာတြင္ ဘုရားအား မယံုၾကည္သူက ဆုေတာင္းျခင္းအမႈအား အပို အလုပ္ဟု ထင္ေနေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူတေယာက္ ေတာ့ျဖင့္ ေနစဥ္ ဘုရားရွိခိုး၍ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရပါမည့္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္ရွိပါသည္။

တေန႔တြင္ ဘုရားအား မယံုၾကည္သူက သူ၏ သူငယ္ခ်င္းအား ဆုေတာင္းသည္ဆိုသည္မွာ အပို အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားဟူသည္မွာ တကယ္မရွိေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ ဘုရားအား ယံုၾကည္၍ ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္း ဝတ္ျပဳေနသူက ျပန္ေျပာသည္မွာ " အကယ္၍ ဘုရားသခင္ တကယ္မရွိခဲ့လ်င္ ကၽြႏုပ္အတြက္ ဆံုးရႈံး စရာဘားမွ မရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ တကယ္ရွိခဲ့လ်င္ ကၽြႏုပ္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ခြင့္ ခံရပါလိမ့္မည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏုပ္ယံုၾကည္၍ ဆုေတာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္" ဟူ၍ ျပန္ေျပာပါသည္။

ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ Steemit Platform ေပၚတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္တူေသာ စာ၊ ေဆာင္းပါး မ်ားေရးသား၍ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ SP စုၾကရာတြင္ steemit ၏ SMTs မေအာင္ျမင္ခဲ့လ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ဆံုးရံႈးစရာ ဘားမွ မရွိပါ။ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့လ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနာဂါတ္သည္ ေတာက္ပေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခ်င္ေသာ အေျဖသည္ ၂၀၁၉ မတ္လ တြင္ ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png

Photo Credit : Original source

Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

၀မ္းသာစရာသတင္းပါဘဲဗ်ာ ၂၀၁၉ ကကံေကာင္းျခင္းနွစ္ေတြျဖစ္ပါေစဗ်ာ

·

ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္

ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဘာမွမသိေသးေသာ SMT ကို ဘယ္လို
ေမွၽာ္လင့္ရမည္မွန္း တကယ္ မသိပါ။
သို႔ေသာ္ Steemit ေရ႐ွည္ခိုင္မာတိုးတတ္ဖို႔ အေထာက္အကူ
ျပဳမည့္အရာဟု ယံုၾကည္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ၊
အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေသာ ခံစားခ်က္ျဖင့္ မိမိလုပ္ႏိုင္စြမ္း
သေလာက္ မွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ေနရပါဦးမည္။

·

အေကာင္းဆံုးပါ

ေမ်ာ္လင္႔ေနေသာ SMTs ႀကီး 2019 တြင္ ေရာက္လာေတာ႔မည္ ။

·

ဒိုမီေလးလည္း မိန္းမယူေတာ့မည္။

လွပေသာအနာဂတ္ march 2019💃💃💃

·

ေနာက္ထပ္ ၅ လ ေပါ့။

SMT ထြက္ေပၚလာရင္ မည္သို႔မည္ပံု အသံုးဝင္နိုင္မည့္အေႀကာင္း post တစ္ခုေလာက္ေရးတင္ေစခ်င္ပါသည္။ သူမ်ား SMT ဆိုလိုသာ ဖတ္ေနရေသာ္လည္း ဂဂဏဏ သိခ်င္ေသးပါတယ္။

·

အေထြးတို႔ Air Drop လိုက္ေနၾကသူအဖို႔ Ethereum platform မွာ ဘယ္လို ထုတ္ယူရတယ္ ဆိုတာေလာက္ေတာ့ သေဘာေပါက္မွာပါ။

လာသာ လာပါေအ
ဒီကစာေရးၿပီး ေစာင့္ေနတာ
😂

·

လာလိမ့္မယ္ ။ မပူနဲ႔... ေရာက္လာခါမွ သူ႔ခ်ည္းပဲလား မလုပ္နဲ႔။

Your articles are great.

SMTs ဘယ္​လိုမ်ားထြက္​လာမလည္​း ​ေမ်ွာ္​ၿပီ​ေလ

·

ပလြတ္ ဆိုၿပီး ထြက္လာလိမ့္မယ္....

အဆိုးႏွင့္အေကာင္းဒြန္တဲြေနေသာေလာကတြင္ခံနိုင္ရည္ေအာင္ျမင္ျခင္းပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္သြားပါမည္

·

အေကာင္းဆံုးပါ

စတီးမစ္ပလက္ေဖာင္းက လုပ္ေပးေနတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြကို ယုံၾကည္တယ္ဗ်ာ။ စာမ်ားမ်ားေရးပီး ႀကိဳဆိုေနမယ္။

ျမန္ျမန္လာပါေစ

​ေစာင္​့​ေမွ်ာ္​လွ်က္​ပါ smt ☺ ☺

ဆရာႏွင့္တူညီေသာအျမင္တစ္ခုကုိေတြ႔ရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာပါသည္။ ဆရာ၏ ပထမအျမင္သည္ Trump တက္လာၿပီးေနာက္ တရုပ္ႏွင့္ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး စစ္ပြဲေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတရာ စီးပြားေရးထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ ထုိမွ Currency ေစ်းကြက္ပါ ယုိင္လဲလာသည္။
ထုိအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ စကၤာပူမွ လိပ္ျပာေတာင္ပံ ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆန္ဖရန္စစ္စကုိမွ တုိက္မ်ားၿပဳိက်ရသည္ဟူေသာ မုိး၏ အဆုိကုိ မွန္ကန္ေစသည္။
မည္သည့္ဘာသာပင္ျဖစ္ေစ ဆုေတာင္းျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္းသည္ Suggestion လျပ္ျခင္းပင္ျဖစ္၍ အျပစ္ထက္အက်ဳိးတရားကုိပုိမုိရရွိေစပါသည္။
ဗုဒၶက စိတ္ေနနိယတိေလာေကာ ၊ စိတ္သည္သာ ကမာၻေလာကႀကီးကုိ လႊမ္းမုိးသည္လုိ႔ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဆုေတာင္းျခင္းသည္လည္း စိတ္အလုပ္ေပပဲမဟုတ္ပါလား။