အဘိုးေျပာေသာပံုျပင္မ်ား ( အပိုင္း- ၂ ) ( Henry Aung )

in myanmar •  2 months ago

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္က ကၽြန္ေတာ့ အဘိုး၏ တိုက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ေရႊေခ်ာင္းမ်ား ေတြ႕ရံုသာ ေတြ႕ခဲ့ရ၍ မပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းကို ေဖၚျပေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ စာဖတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေတြးမိေကာင္း ေတြးမိပါလိမ့္မည္။ အဘိုးအေနျဖင့္ စစ္ႀကီး ၿပီးသြားေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ထို ေရႊမ်ားကို အနည္းဆံုး တေခါက္ေလာက္ ျပန္၍ ႀကိဳးစားၿပီး ရွာသင့္ သည့္အေၾကာင္း။ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္လည္း ထိုသို႔ ေတြးမိပါသည္။

မိမိ မွတ္ညာဏ္ထဲတြင္ ရွိေနေသာ ထိုပတ္ဝန္းက်င္၏ အေနအထားမ်ားကို မွတ္မိေနေသးသ၍ ႀကိဳးစား၍ တေခါက္ေလာက္ေတာ့ ရွာၾကည့္သင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဘိုးအေနျဖင့္ ထိုအခြင့္ အေရး မရခဲ့ပါ။ စစ္ႀကီး ၿပီးသြား ၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရသည္ႏွင့္ ေရာင္စံုသူပုန္မ်ား ထႂကြ ေသာင္းက်န္လာၾကၿပီး ထိုကာလ အတြင္း ခရီးသြားလာရခက္ခဲသလို အဘိုး အေနျဖင့္ အဘြား ျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အလုပ္ အလြန္မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ထိုေရႊေခ်ာင္းမ်ား ထပ္မံရွာ ဖို႔ရန္ အခြင့္ အေရး မရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ အဘိုးအလုပ္မ်ားသည္ကို ေဖၚျပေပးပါမည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္အဘိုး မည္မွ် အလုပ္မ်ားသနည္း ဆိုလ်င္ ကၽြန္ေတာ့ အဘြား ဆိုရွယ္လစ္ မိခင္ေကာင္းဆု ရခဲ့သည္ အထိပင္ျဖစ္ပါသည္။ သားသမီးမ်ား ေမြးဖြား လိုက္သည္မွာ စုစု ေပါင္း ၁၆ ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ ဖခင္၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားမွာ ေယာက္်ားေလး ၁၀ ေယာက္ ၊ မိန္းခေလး ၆ ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့ ဦးေလး မ်ား အန္တီမ်ား အိမ္ေထာင္က်၍ သူတို႔ မွ ေမြးဖြားလာၾကေသာ ကၽြန္ေတာ့ တူ၊ တူမ မ်ား ေပါင္းလိုက္လ်င္ ကၽြန္ေတာ့ ေဆြမ်ိဳး အသိုက္အဝန္း မည္မွ် ေတာင့္တင္းသည္ကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အေဖဘက္မွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသာ ရွိပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေမ ဘက္မွ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ထည့္ေပါင္းလိုက္လ်င္ ရြာတရြာ တည္လို႔ ရႏိုင္ေလာက္ပါသည္။

01.jpg

ဤသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့ အဘိုး အလုပ္မ်ားရျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုတိုက္ပြဲ အတြင္း ေတြ႕ခဲ့ေသာ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားထပ္မံ ရွာဖို႔ရန္ အခြင့္ အေရး မရခဲ့ျခင္း အေၾကာင္း ေဖၚျပေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနေသးေသာ အဘိုး ေျပာျပခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲတခု အေၾကာင္း ေဖၚျပေပးခ်င္ပါသည္။

အဘိုး ေျပာျပခ်က္အရ ထိုတိုက္ပြဲမွာ တႏိုင္း ၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင္းဝမ္း ဘက္ရွိ ေတာနက္တေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဘိုးေျပာျပခဲ့သည္မွာ အင္ဖာဘက္မွ တပ္ပ်က္၍ ဆင္းလာၾကေသာ ဂ်ပန္မ်ားအား လမ္းခုလတ္တြင္ ျဖတ္တိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဂ်ပန္တပ္မ်ား ေနာက္လိုက္လံတိုက္ခိုက္ရင္ ထိုတပ္ပ်က္ေနေသာ ဂ်ပန္ တပ္စု ေလးမွာ ေတာင္ကုန္း တေနရာတြင္ အခိုင္အမာ တပ္စြဲ ထားေသာ ဂ်ပန္ တပ္ခြဲ တခြဲ ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္း မိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔ ေနာက္ အဘိုးတို႔မွာ ထို ေတာင္ကုန္းအား ရရွိရန္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္မွာ နံနက္ ၁၀ နာရီ ခန္႔မွ တိုက္လိုက္သည့္ တိုက္ပြဲ ေနာက္တေန႔ ညေန ၂ နာရီ ခန္႔ေရာက္မွ ထိုေတာင္ကုန္းအား ရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ ေနာက္ ထိုေတာင္ကုန္းအား စြန္႔ခြာေျပးၾကေသာ ဂ်ပန္မ်ား ေနာက္သို႔ ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္၍ လိုက္လံေျခမႈန္းၾကပါေတာ့သည္။ ဤသို႔ ဂ်ပန္တပ္မ်ားေနာက္ လိုက္ရင္း သူပစ္ ကိုယ္ပစ္ ျဖင့္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနစဥ္ တေနရာ ေရာက္ေသာ အခါ အလြန္ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ရနံ႔ကို ရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

အဖိုး ေျပာျပသည္မွာ ယမ္းနံ႔မ်ား ၾကားမွပင္ ထို အေမႊးနံ႔မွာ တေတာလံုး ႀကိဳင္လိႈင္၍ ရွိေနသည္ ဟုဆိုပါသည္။ အဘိုးတို႔လည္း တိုက္ပြဲ အတြင္းျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ကို မေသေစရန္သာ သတိထားေနၾကရသျဖင့္ ထို အေမႊးနံ႔အား ေတာပန္း တမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အေမႊးနံ႔႔ဟုသာ ထင္ေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

02.jpg

တေနရာေရာက္ေသာ အခါ သစ္ေဆြးပင္ႀကီးတပင္ လဲက်ေနသည္ကို ေတြ႕၍ အဖိုးလည္း ထို သစ္ေဆြးပင္ အား အကာအကြယ္ယူ၍ ဂ်ပန္မ်ားအား ခံပစ္ ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ ထို သစ္ေဆြးပင္အား သတိထားၾကည့္ မိလိုက္ေသာ အခါ ေအာက္ဘက္တြင္ သစ္သားမ်ား ေဆြးေျမ႕ ျပတ္က် ေနခဲ့၍ တဝက္တပ်က္ က်န္ရွိေနေသာ သစ္ေဆြးပင္အတြင္း ၌ လူႀကီးေပါင္လံုး ခန္႔ရွိ၍ အရည္လဲ့ေနေသာ သစ္ေမႊး ဆီခဲကို ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။

ထို တေတာလံုး ေမြးႀကိဳင္ ေနရေသာ အေၾကာင္း အရင္း မွာ ထိုသစ္ေမႊး ဆီခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖိုးလည္းထို သစ္ေမႊး ဆီခဲႀကီးအား အတန္ၾကာၾကည့္ ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ ေသာ္ " တက္ " "တက္" "ပစ္ "ပစ္ " "အေသသတ္" ဟူေသာ စစ္မိန္႔မ်ား ေအာက္တြင္ ေရွ႕တို႔သာ ေျပးတက္၍ ဂ်ပန္မ်ား အား လိုက္လံပစ္ခတ္ ေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ထိုသစ္ေမႊး ဆီခဲ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့သည္ကို လည္း မမွတ္သားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ယခု ကာလေပါက္ေစ်း သစ္ေမႊးဆီ တကီလို လ်င္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀$ ခန္႔ တန္ေၾကးရွိေသာ အခ်ိန္ ထို လူႀကီး ေပါင္လံုးခန္႔ရွိ၍ အရွည္ မည္မွ်ရွိအံုးမည္ မသိေသာ ထိုသစ္ေမႊး အဆီခဲႀကီးမွာ ဟူေကာင္း ေဒသရွိ ေတာနက္တေနရာတြင္ ရွိေနအံုးမည္လား ၊ ထိုက္သင့္ ေသာသူ ရရွိသြား ၿပီလား ဆိုသည္ကို ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေျပာႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ သစ္ေမႊးပင္လည္း မျမင္ဖူးသလို သဘာဝအတိုင္း ေတာေတာင္တြင္ ေပါက္ေရာက္ေနေသာ သစ္ေမႊးပင္မ်ားလည္း မည္မွ် ႀကီးထြားႏိုင္ေၾကာင္း မသိပါ။

03.jpg

ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း မျမင္ဘူးလိုက္ရ၍ ဤကဲ့သို႔ေသာ အရြယ္အစားရွိေသာ သစ္ေမႊး ဆီရွိသည္ဟူ၍ သာ အဘိုးေျပာျပခဲ့၍ သိခဲ့သည္ အတိုင္း ျပန္လည္ ေဖါက္သယ္ခ် ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မယံုလ်င္ ပံုျပင္ဟုသာ မွတ္ၾက ေစလိုပါသည္။

သို႔ေသာ္ အဖိုး ေျပာျပေသာ ေတာတြင္း တိုက္ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ သဘာဝရတနာမ်ား ၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတာတြင္း သားေကာင္မ်ား ၊ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား အေၾကာင္း ကို အလ်င္သင့္လ်င္ ေဖၚျပေပးပါမည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png

Photo Credit :Original source
Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ခါ ဂါ ငါ ဒါ ပါ ဝါ ေမာက္ခ်နဲ႕သာ ေရးရမွာ တို႕ရဲ႕ ျမန္မာစာ

ဆိုေပမဲ့ အခ်ိဳ႕စာလံုးေတြ ဆိုရင္ေတာ့ ဝိုက္ခ်သာ သံုးရပါ့မယ္
ဥပမာ - အဓိပၸာယ္၊ အလို႕ငွာ၊ သပၸာယ္၊ သခြားသီး၊ ပြားမ်ား

ထို႕ေၾကာင့္ အျခားစကားလံုးမ်ားကို ေမာက္ခ်သံုးေရးလွ်င္ ေရးထံုး မမွန္ပါ။

ဆရာလုပ္သလို ျဖစ္သြားရင္ so sorry ပါ အစ္ကိုႀကီးက စာဖတ္အားမ်ားေတာ့ post တစ္ခု ေရးျပီးတိုင္း တစ္ေခါက္ေလာက္ ျပန္ဖတ္လိုက္ရင္ ေတြ႕ေလာက္တဲ႔ အမွားေလးေတြ ပါတတ္တယ္ ဥပမာ ရတာနာ၊ သစ္ေမြး၊ သူျပစ္ ကိုယ္ျပစ္
ျပန္ ျပန္ စစ္ေပးရင္ ပိုျပည့္စံုသြားတာေပါ့ဗ်ာ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

·

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပင္လိုက္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကိ္ုယ္တိုင္က ျမန္မာသဒၵါ အားနည္း တာလည္း ပါသလို စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု အမွန္မသိတာလည္း ပါ ပါတယ္။ အခုလို ျပင္ေပးေတာ့ ေႏွာင္မမွား ရေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

·
·

ျပင္ေပးတာ လက္ခံတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္က ဂုဏ္လည္း ယူ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္ အစ္ကိုႀကီးရာ
ဘာပဲေျပာေျပာ အစ္ကိုႀကီးတို႕က steemit ျမန္မာ အသိုင္းအဝ္ိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ အတြက္ mentor ေတြပါ က်ေနာ္လည္း comment တို႕ reply တို႕မွာ ျဖစ္သလိုေရးတတ္ေပမဲ့ post ကိုေတာ့ အထူး ဂ႐ုျပဳေရးပါတယ္ ျမန္မာစာကို ျမတ္နိုးတာလည္း ပါတာေပါ့ဗ်ာ
ဆက္လက္အားေပးေနပါမည္ @aggamun

အရင္တုန္းက လူႀကီးေတြက သားသမီးေတြေတာ့အမ်ားႀကီးေမြးၾကတာ ခုေခတ္ေတာ့ ၁ေယာက္ ၂ေယာက္ေတာင္ မလြယ္ပါဘူးဗ်ာ

·

ေအးဗ်ာ။ စီးပြားေရး ေၾကာင့္လည္ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ အဘိုးတို႔က လယ္လုပ္ ေတာင္ယာခုတ္ေတာ့ လူအင္အားမ်ားမ်ားလိုတယ္ေလ။

Wow! အဘိုး လုပ္ငန္း ေကာင္းခ်က္က ကေလး ၁၆ ရဆိုပဲ...

·

ဟုတ္ပါတယ္ဆို....

ယုံပါတယ္..ျမန္မာႏိူင္ငံေလာက္.ေျမႀကီးကေရြႇသီးတာ.
သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝတာ.ကမၻာမွာ.မ႐ွိပါဘူး..
ေျမႀကီးက.ေရြႇသီးသေလာက္..ဟိုလူႀကီးေတြရဲ႕ေသာက္သုံးမက်.ယုတ္မာတဲ့.စိတ္ဓာတ္မ်ိဴးေစ့ေတြ႐ွင္သန္ေပါက္ဖြားမူ႔ကလည္း..ကမၻာမွာ.မ႐ွိပါဘူးလို႔ေျပာခ်င္တာပါ။

·

အခုေတာ့ အဲ့လူႀကီးေတြ လုပ္တာနဲ႔ ကုန္သေလာက္ရွိေနပါၿပီ အန္တီ။ ျမန္ျမန္ကုန္သြားလည္း ေအးတာပဲလို႔။

ခုေခတ္ကေတာ့ အဘိုးတို႔လို ဆယ့္ေျခာက္ေယာက္ ေမြးနိဳင္ေတာ့ဘူး ထင္တယ္ဗ် ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ေမြးပီး သားေႀကာတစ္ခါတည္းျဖတ္ေနႀကပီေလ အမွန္ဆို ကေလးေတြဟာ အနာဂတ္အတြက္ အင္အားဗ် ေနာ့ ကိုဟင္အလွည့္က်ရင္ အဖိုးစံခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္ေအာင္လုပ္ေနာ္ ဟီးးးးး

·

မလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဘိုးေလာက္ အစြမ္းအစမရွိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၁၆ ေယာက္မေျပာပါနဲ႔ ၅ ေယာက္ေလာက္ေတြးၾကည့္တာနဲ႔ကို ေက်ာခ်မ္းေနၿပီ။

​ေတာ​ေတာင္​ အ​ေၾကာင္​း​ေတြဆို အားႀကီးစိတ္​ဝင္​စားတယ္​ ကိုဟင္​​ေရ😊😊

·

ဟုတ္ကဲ့ ။ အဘိုးေျပာျပတဲ့ အေၾကာင္း မကုန္မျခင္း ေရးျပပါ့မယ္။

အမ်ိဳး​ေတြ​နဲ႔တင္​ တစ္​ရြာတည္​လို႔ရပီ ကိုဟင္​😁

·

ဟုတ္ပါ့။ ဒါေတာင္ ေဆြမ်ိဳး အရင္းခ်ာေတြေနာ္။ တျခား ဟိုနည္းနည္း ဒီနည္းနည္းေတာ္တဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြ မပါေသးဘူး

လြမ္းရေအာင္ လုပ္ျပန္ၿပီ ေနာက္တမ်ိဳးက လည္း ေစ်းေကာင္းခ်က္။ ဒါနဲ႔ ကိုဟင့္ အဖိုး အဖြားက မိုက္သဗ်ာ။ Generation ဟာ တဆင့္ ေက်ာ္တတ္တယ္တဲ့။ ကိုဟင္လည္း သားသမီး အမ်ားႀကီးရမယ္ ထင္တယ္ 😂

·

မလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဘိုးေလာက္ အစြမ္းအစမရွိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၁၆ ေယာက္မေျပာပါနဲ႔ ၅ ေယာက္ေလာက္ေတြးၾကည့္တာနဲ႔ကို ေက်ာခ်မ္းေနၿပီ။

စိတ္ဝင္စားလာၿပီး.. ဂ်ပန္ေတြေနခဲ့တဲ့စမီးတုိ႔ရြာထဲက တုိက္အုိအေဟာင္း ဆန္စက္အေဟာင္းေတြဆီ ကုိ. ေပါက္တူတစ္လက္နဲ့ေျခဆန့္ုပီးေလ. အျမန္တူးမွ.. ေတၾကာ . စတီးမစ္လူကလူေတြလာကူးကုန္မွျဖင့္ ျမန္ျမန္သြား မွ. မျဖစ္ဘူး.. ေရြ် ေခ်ာင္းေတြ 😢😢😢

·

အျမန္သြားတူးပါ။ ေတြ႕ရင္လည္း လက္တို႔ လိုက္ပါအံုး။

·
·

ဟု တ္ကဲ့ ပါ ခင္ဗ်ာ😂😂😂

ဗဟုသုတရေစပါသည္ဆက္ေရးပါဖတ္ခ်င္ပါသည္

·

ဟုတ္ကဲ့။ ႀကိဳးစားၿပီး ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

က်ႊန္ေတာ္တို႔ ကိုဟင္အဖိုးထက္သာေအာင္ ႀကိဳးစားရေအာင္ အမြာေတြခ်ဥ္း ေမြးမည္႔နည္းရွာမယ္ ။ MSC အင္အားေတာင္႔ဖို႔ ခ္ခ္ ။ သစ္ေမႊးေတြ တစ္ခ်ိဳ႕အတံုးလိုက္ အတစ္လိုက္ ပါကုန္ပါျပီ ျမန္မာ႔ေတာထဲေျခခ်င္းလိမ္နာ ။ ခု လမ္းေဘးဘဲက်န္တယ္ ႀကိဳးဝင္း တြင္းထဲမယ္ ေျပာင္လို႔ရွင္းလို႔ ဒီတစ္ခုေတာ႔ ရွာေတာ႔ပါဘူး ။

·

လုပ္လိုက္ေတာ့ ဒိုမီ။ အမႊာ ေတြခ်ည္းပဲ ေမြးမဲ့ နည္း ေလးမ်ား မွ်ပါအံုး။

သစ္ေမႊးထက္ ေဘာလုံးတစ္သင္းစာနဲ႔ အရံလူ ငါးေယာက္ ရွိေနတာ မန္ယူလို ေဘာလုံးသင္းေထာင္လိုက္ရင္ ခုခ်ိန္ဆို ေဒၚလာေတြ ေဟာကနဲ ေဟာကနဲ ဝင္လာမစဲ တသဲသဲေနမွာပဲ ဆာဟင္

·

ေအးဆို... အဘိုးက ေဘာလံုး အသင္း ေထာင္ခဲ့ရမွာ.... ခုေလာက္ဆို ရင္ ကခ်င္ မန္ယူေလာက္ ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီ။

အဲဗ်ာ ေရႊေခ်ာင္းပီးေတာ့ သစ္ေမႊးအဆီ နဲ႕ စြဲေဆာင္လုိက္ျပန္ပီ။ ကိုဟင္ေျပာတဲ့ သစ္ေမႊးအဆီေခ်ာင္းႀကီးသာရလုိက္ရင္ ခုေခတ္လိုဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုေလာက္ေထာင္ထားလို႕ရပီဗ်ာ။ စိတ္၀င္စားမိတယ္ ေတာတြင္းဇတ္လမ္းမ်ား။

·

ေအးပါဆို။ အဘိုးေျပာျပတုန္းကေတာ့ ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး။ အခုျပန္ေတြး ၾကည့္မွ ႏွေမွ်ာစရာေတြ။

အဘိုးကေတာ့ ျမင္သာျမင္ မၾကင္ရျဖစ္ေနပါလား ေရႊေခ်ာင္းတုန္းကလည္း မသယ္ႏိုင္ သစ္ေမႊးက်ျပန္ေတာ့လည္း မရခ့ဲ

·

ေအးပါဆို။ အဲဒါေတြသာ သယ္ခဲ့ႏိုင္ရင္ ကိုဟင္လည္း SP ေတြ အမ်ားႀကီးရေနေလာက္ၿပီ။

Friend, your article is great.

https://steemit.com/@huma.mirza

Please friends follow me. And upvote me

Plaese

From the heart of mind I have been posting a lot of quality.

good Author