Key To Secret (24)

in myanmar •  4 months ago

... မဂၤလာပါ ...
orca-image-1529977165557.jpg_1529977165661.jpeg

အဆင့္(၅) အလွ်ံပါယ္ေပါႂကြယ္ဝျခင္း ရဲ႕ အမ်ားစု
တအံ့အၾသ ျဖစ္ေစတဲ့ အဆင့္

အလိုအေလ်ာက္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ သင့္ကံၾကမၼာကို
ျပန္လည္ ခ်ိန္ညွိပုံ

အိုေက၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္...
ထိုအရာမွာ သင့္ရဲ႕ အစစ္အမွန္ အေကာင္အထည္
ျဖစ္လာေစဖို႔ သင့္ ကံၾကမၼာကို သင္ ျပန္လည္ ခ်ိန္ညွိဖို႔
ရွိတဲ့ အရာျဖစ္တယ္။
အဲဒါက ပထမေတာ့ ပရိယာယ္ျဖင့္ ဆန့္က်င္ဘက္ အဓိပၸါယ္
ထြက္ေအာင္ ေျပာဆိုသည့္ စကားလို႔ ထင္ျမင္စရာ
ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ ရွင္းျပ ပါရေစ။

လူအမ်ားစုက သူတို႔ကံၾကမၼာကို လုပ္ေဆာင္ ေနထိုင္ျခင္း
မရွိၾကဘူး။
ဒီအရာကို ဆင္ျခင္ေထာက္ခ်င့္ၾကည့္ပါ။
*႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားဖို႔ ဒီကမာၻမွာ သင္ထုတ္လႊတ္ခဲ့တာကို
သင္ တကယ္ မစဥ္းစား မေတြးျမင္ပါဘူး၊ မွန္ပါသလား။

*ဘဝ၌ သင့္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းရည္႐ြယ္ခ်က္က ပိုေကာင္းဖို႔
သင့္ အဆက္မျပတ္ ဆႏၵျပဳ၊ စိတ္ကူး အိပ္မက္ေသာ
ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္းၿပီး၊ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ား ရွိမေနတဲ့ ဘဝ
တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ေနထိုင္ရန္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သင္
တကယ္ မယုံၾကည္ပါဘူး၊ ထိုအရာကို ဘယ္ေတာ့မွ
တကယ္ မရခဲ့ဘူးမလား။

*ဘာမွ မရွိတဲ့ ဘဝတစ္ခုဟာ သင့္ကံၾကမၼာဆိုတာ
သင္ တကယ္ မယုံၾကည္ပါဘူး၊ မွန္တယ္မို႔လား။
ခု သင္ဟာ သဘာဝအရကို အဆိုးျမင္ဝါဒီ တစ္ဦး
ဆိုတဲ့ေနာက္ သင့္ကို ကြၽန္မ ကူညီနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

အမွန္ပင္၊ ကြၽန္မ ႀကိဳးစားလို႔ပင္ မရပါဘူး၊ သင္
ျမင္းတစ္ေကာင္ကို ေရဆီသို႔ ဦးေဆာင္ ေခၚသြားနိုင္တယ္
ဆိုေပမယ့္ ေရတိုက္လို႔ မရဆိုသလို စသျဖင့္ေပါ့။

ဒါေပမယ့္၊ သင့္ကံၾကမၼာဟာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ဘဝ တစ္ခုမွာ
ရွင္သန္ေနထိုင္ဖို႔ ႔ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မ ေျပာတာ သင္
လက္ခံသေဘာတူရင္ …
… အဲဒီေနာက္ အဲဒါနဲ႕ သင့္ကို ကြၽန္မ ကူညီနိုင္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ထိုအရာအားလုံးက တစ္ခုေသာ အရာ အျဖစ္
ဆင္းသက္လာတယ္ =
ထိုအရာ သင့္ စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း ထဲမွာ သာ မဟုတ္၊
အစစ္အမွန္ အေကာင္အထည္ထဲမွာ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ
ေစဖို႔ရာ သင့္ကံၾကမၼာကို ‘ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိ ယူျခင္း’
အင္ဂ်င္တစ္ခု ညက္ေညာစြာ လည္ပတ္ေစဖို႔ ကားတစ္စီးကို
စက္ျပင္ဆရာဆီ ပို႔ေဆာင္ျပင္ဆင္လိုက္ သလိုမ်ိဳး၊
ထိုေၾကာင့္ အရာရာတိုင္းက အလြန္ေခ်ာေမြ႕ ေကာင္းမြန္
သြားမယ္ …

…ဒီအဆင့္က သင့္အိပ္မက္မ်ားကို ေဆာင္ယူၿပီး ေတာ့၊
‘အိပ္မက္ဓါးစာခံဘဝ’မွ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း အစစ္ အမွန္
အျဖစ္သို႔ အျမန္လႈပ္ရွား ခုန္ကူးဖို႔ ‘ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ခံစား
လႈပ္ရွားမႈ အျမင့္ဆုံး အဆင့္’ မွာ အရာရာတိုင္း တုန္ခါေစဖို႔
သူတို႔ကို ခ်ိန္ညွိေပးမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ ထိုအရာက သင့္ရဲ႕ အစစ္အမွန္ အေကာင္
အထည္ ျဖစ္လာေစဖို႔ သင့္ ကံၾကမၼာကို ဘယ္လို ဘယ္ပုံ
ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိပုံ …

ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္တာႏွင့္ ‘႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား’ တာက
(သူမ်ားထက္ပို႐ုံ) တိုးတက္မႈရွိေစဖို႔ နည္းလမ္း ဆိုတဲ့
စိတ္ကူးအယူအဆ ယုံၾကည္ခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္ လိုက္ပါ။
ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမွာ အခြင့္အလမ္း ဆိုတာက
ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္သလို အေျမာက္
အမ်ားလို႔ ထင္ရတာကို ယုံၾကည္ဖို႔ ကြၽန္မတို႔ က်င့္သားရ
ခဲ့တယ္ …
ဒါေပမယ့္ ထိုအရာက မဟုတ္ပါဘူး။

ဆက္ရန္.....
Screenshot_2018_0702_090559.png

Original Ebook ... Manifestation Primer
www.manifestationmiracle.com

Original Author ... Heather Matthews

Translated by Hein Khant Maung
orca-image-1529224864173.jpg_1529224864253.jpeg

MSC - 193
@billionairehein

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အိပ္မက္ေတြလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေပၚသြားရင္ အကို႕ကို မေမ့ပါဘူးဗ်

·

ေအာင္ျမင္ပါေစကြာ

ဗဟုသုတရေစပါတယ္

·

ဗဟုသုတ ရတယ္ဆိုလို႔ ဝမ္းသာပါတယ္

ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္မွ မကူညီရင္ အျခားဘယ္သူမွလည္း မကူညီႏုိင္ပါဘူး ကုိယ္တုိင္ပဲ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ကူညီမွအဆင္ေျပပါမယ္ေနာ ကုိဟိန္း အိပ္မက္ေလးမက္လုိက္ ထမင္းေလးထစားလုိက္ ျပန္အိပ္လုိက္ကေတာ့ မျဖစ္ေခ်ဘူးမလား လက္ေတြ႕ေလးလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမွ ေရွ႕ဆက္လုိ႔ရလိမ့္မယ္ အိပ္မက္ပဲမက္ေနလုိ႔မျဖစ္ေခ်ဘူး အလုပ္လုပ္အုံးမွဘာ ☺

·

ကိုယ္တိုင္ ထူမတ္ႏိုင္ေအာင္ အရင္ ႀကိဳးစားၿပီး သူမ်ားကို ကူညီရမွာပါဗ်ာ

အိပ္မက္ ဓာစာခံအျဖစ္ကေန ျပီးျပည့္စံုတဲ႕ ခံစားမႈ တစ္ခုဆီသို ့ေရာက္ေအာင္ လွမ္းေတာ့မယ္ ကိုဟိန္းေရ အိပ္မက္ကေန နိုးထေတာ့မယ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မယ္

·

ေကာင္းပါတယ္ ေအာင္ျမင္ပါေစ ဘုရား

You got a 8.37% upvote from @minnowvotes courtesy of @billionairehein!

ခုလုိစာမ်ိဳးေလးဖတ္ရတာ အရမ္းျကုိက္တယ္ဗ်ာ။ေနာက္လည္းမ်ားမ်ားေရးေပးပါ

·

ဟုတ္... ေက်းဇူးပါဗ်ာ

You got a 7.21% upvote from @dailyupvotes courtesy of @billionairehein!

ဆက္လက္ဖက္႐ွဳရေပအံုးမည္။
အဆင့္၅ဆိုေတာ့ ဟိုမေရာက္သည္မေရာက္ျဖစ္ေနေသးတာေပါ့😁😁

·

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ၿပီ
ၾကားထဲ ေပ်ာက္ေနၿပီးေတာ့😁😁

·
·

ဟီး😂😂😂

Congratulations @billionairehein! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received
You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

သူမ်ားထက္ပိုရဖို ့ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လုပ္ျခင္းထက္ ကိုယ္တိုင္ျမတ္နိုးလို ့
ၾကိဳးစားလုပ္ျခင္းက ပိုျပီးေတာ့ ေကာင္းတယ္မဟုတ္လား ဘရို

·

ျမတ္ႏိုးတာ လုပ္တာ ေကာင္းပါတယ္

အိမ္မက္ဓားစားခံ တဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့ဖလွယ္အသုံးေလးပါဗ်

·

အိပ္မက္ဓားစာခံ မျဖစ္ေစနဲ႔

အေရးသားေတြက လုိက္လုိ႔ကုိမမွီေတာ့ဘူး ကုိဟိန္း
ေရ

·

အဲေလာက္ေတာင္ပဲလားကြာ

ဥဥေရ ေခး အိပ္မက္ျပည့္ေတာမယ္ဗ်.. sp 1000ျပည့္ဖုိ့နည္နည္းပဲလုိေတာ့တာ 😂😂😂

·

ဝမ္းသာလိုက္တာ ေခးရာ...

အိပ္မက္ကေနမရုန္းထြက္နိူင္ဘဲ
လက္ေတြ႕မွာျဖစ္မလာတာကို
ျဖစ္လာေအာင္လုပ္ရမယ္

·

Good... fighting

အား​ေပး​ေနပါတယ္​ ကိုဟိန္​း​ေရ 😊

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 28.77% upvote!
I was summoned by @billionairehein. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of @youarehope and @tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works