အလွေဖြရွာ ဘဝမွာ

in #msu5 years ago

image
'သူ႔စရုိက္ကုိ
မႀကဳိက္မခ်စ္ မႏွစ္မလုိ
ျငင္ျငဳိသည္မ်ား ခဏထား၍
သူ႔နားခုိေအာင္း အေႀကာင္းတရား
အေကာင္းမ်ားကုိ လုိလားစူးစုိက္
ထုတ္ႏႈိက္ျမင္သိ ႏွစ္လုိႀကည့္ပါ
သူ၏ကုိယ္မွာ ထုိအခါ၌
ျပစ္နာေပ်ာက္စင္ ခ်စ္စရာျမင္၍
ႀကည္လင္လွပလာလိမ့္မည္။
မိမိကုိယ္မွာ ထုိအခါ၌
ေမတၱာေကာက္လြင္ ကရုဏာယွဥ္၍
ျဖဴစင္လွပပါလိမ့္မည္။'
မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ လူသားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရသည့္တုိင္ မိမိ၏စိတ္ကေလးကုိ အေကာင္းဖက္သုိ႔ ေရြ႕လုိက္လွ်င္ အလွတရားကုိရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ေႀကာင္း အထက္ပါအတုိင္း ဆရာက ဆုံးမထားသည္။
'လူ႕ေလာကအလွ သစၥာတရားေဖြရွာ ဘယ္မွာေတြ႔ႏုိင္တာအယူအဆမ်ားစြာ'ဟူသည့္ အကယ္ဒမီစႏၵာရားလွထြဋ္၏ 'အလွသစၥာသီခ်င္းကုိ အမွတ္ရမိသည္။ ေလာက၏အလွ ဘဝ၏အလွ သစၥာတရား၏ အလွ အလွကုိယ္စီ အယူအဆကုိယ္စီ ကိိုယ္င အလွကုိရွာေဖြႏုိင္ႀကပါေပ၏။ အလွတရား၏ အဓိပၸါယ္မွာလည္း က်ယ္ျပန္႔လွသည္။ အဆိပ္ရွိသည့္ မႈိမ်ားသည္ အေရာင္အေသြးေတာက္ပျပီး အလြန္လွပတတ္ေႀကာင္းသိရွိရေသာအခါ အလွတရားကုိ သတိႀကီးႀကီးထားကာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မိ၏။ က်ြန္မကေတာ့ ' အလွတရားဟူသည္ အတြင္းစိတ္တြင္ အေျခခံ၏။ ႀကံ႕ခုိင္ေသာ ကုိယ္က်င့္သီလရွိမွသာ ျပည့္စုံသည္'ဟု ယူဆထား၏။
ေမတၱာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ ဟူသည့္ ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးကုိလက္ကုိင္ထား၍ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခ်စ္သူ မုန္းသူမခဲြျခားဘဲ ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိတ္၏အလွတရားျဖစ္သည္။ စိတ္၏အလွတရားသည္ ဘဝ၏အလွတရားျဖစ္ပါေတာ့၏။
ထုိ႔ေႀကာင့္ က်ြန္မတုိ႔သည္လည္း သာယာလွပေသာဘဝတစ္ခုကုိ တက္စြမ္းသမွ် ႀကဳိးစားပုံေဖာ္ရင္း အနာဂတ္လူသားမ်ားအတြက္လည္း စစ္မွန္ေသာ အလွတစ္ခုကုိ လက္ဆင့္ကမ္းခ်န္ထားေပးခဲ့ႏုိင္ရန္ ႀကဳိးစားရဦးမည္သာ။ လူသားတုိင္းစစ္မွန္ေသာ ဘဝ၏အလွတရားမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ႏုိင္ႀကပါေစေႀကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ပုိ႔သလုိက္ရပါသည္။
msu-007

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

ျပန္​​ေဖာလိုး​ေပးအုး​ေနာ္​

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26618.56
ETH 1591.30
USDT 1.00
SBD 2.18