Sort:  

Em chưa ưng số nào em làm hết luật lệ rồi mà . Chắc mai lựa số anh hehe

Vậy cứ vote và share trước cho nhiều người tham gia, mai mốt nhảy vô đoán số :)

Làm hết rồi anh ơi haha .mà em hỏi cái điểm uy tín dựa vào comment chất lg vậy sao có ng 191 post mà lên dc hẳn uy tín 50 . Trong khi đó điểm uy tín dựa trên cấp số nhân x10

Vụ kỹ thuật anh ko tìm hiểu lắm, nhưng anh để ý thì điểm uy tín dựa nhiều vào thời gian tham gia Steemit + tính thường xuyên của việc hoạt động như post, share, cmt hay vote chẳng hạn!

Em khó hiểu vụ này em đang test bot anh ạ . Để em test thử ok em gửi link cho

Nếu nó là hot , anh hóng. Bot thì anh chơi rồi đang tính rảnh chơi lại rồi nghiên cứu thêm nó. Nhưng em cứ teesst và cho kinh nghiệm đi nha!

Đúng rồi đó em, nhưng ở đây không mất tiền, chỉ mất "vote" thôi :)
Tiếp tục chơi khởi động cho vòng 3 chứ em :)

Sẵn sàng rồi anh hehe :))

Chúc em may mắn he! khekhe

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51565.73
ETH 2937.77
USDT 1.00
SBD 4.24