Millionaire lottery: the first, round 03. Code 01.03

in #lotto6 years ago (edited)

Lottery Results: Code 01.02
There are 8 lottery tickets. The lucky number is 0035 (See a screenshot below the article)
None of you:
@srijana-gurung 0255
@nguyenminhphuong 0369
@nauthnael 2412
@nampvhn 0589
@n1rvana 0473
@adam.tran 3927
@hoaithu 0067
@vnminhanh 0068
wins the prize. So, unfortunately.

Now we will go to the third round of the first. Code 01.03

REWARD:

95% of author rewards from (this blog + rewards code (01.01 + 01.02))

= 95% of authors rewards (this blog) + 4.940SBD + 1.313SP

HOW TO PLAY

 1. Vote this blog: To increase for reward value
 2. Follow me @haccolong: To update your chances
 3. Resteem this blog: To add players =>to increase for reward value
 4. "Reply" your lucky number and it is your lottery ticket, if this number is the same as the number of SP receive from this blog then you are the winner.
  Example: If your reply is1234 and author rewards I'll receive from this blog is 1,234SP, you are win; if I get 12,340 you aren't the lucky one.

RULE

 • If there are no winners, winner refuse to receive or winner is ineligible, the reward of this round will be accumulated for the next round, until has winner. This promises you can become millionaire.
 • If more than one winner, the reward will be shared equally.
 • Each player is only able to receive one ticket free.
 • Reply your lucky number must be made within 120hours, since the start of this round (UTC time). I will Reply your reply to confirm, if I do not Reply means that has expired and your number has no effect.
 • The results of the lottery round will be publish on the 8thth day or the 10th day, at the publish also the start of a new lottery round.
 • To ensure the transparency, and prevent given reward for Steemian not active. Within 30 days, the winner must confirm by reply the blog's publish results and should take proof of eligibility for the community to trust.
 • If your ticket is win but don't do one of the three actions: vote, follow and resteem, your ticket is not valid.
  Tip: You can vote, follow and resteem now, still "reply" may to do on the 5th day.

Finally, Wish fun and good luck for you!

Photos lucky numbers (code 01.02)
vong2.JPG
This blog is posted at 04h17_ 2018-05-15 UTC
timesaction.JPG

This is a lottery and it's free so it's not gambling

Copyright @haccolong

Sort:  

Game của anh giống vietlot quá hihi

Em chưa ưng số nào em làm hết luật lệ rồi mà . Chắc mai lựa số anh hehe

Vậy cứ vote và share trước cho nhiều người tham gia, mai mốt nhảy vô đoán số :)

Làm hết rồi anh ơi haha .mà em hỏi cái điểm uy tín dựa vào comment chất lg vậy sao có ng 191 post mà lên dc hẳn uy tín 50 . Trong khi đó điểm uy tín dựa trên cấp số nhân x10

Vụ kỹ thuật anh ko tìm hiểu lắm, nhưng anh để ý thì điểm uy tín dựa nhiều vào thời gian tham gia Steemit + tính thường xuyên của việc hoạt động như post, share, cmt hay vote chẳng hạn!

Em khó hiểu vụ này em đang test bot anh ạ . Để em test thử ok em gửi link cho

Nếu nó là hot , anh hóng. Bot thì anh chơi rồi đang tính rảnh chơi lại rồi nghiên cứu thêm nó. Nhưng em cứ teesst và cho kinh nghiệm đi nha!

Đúng rồi đó em, nhưng ở đây không mất tiền, chỉ mất "vote" thôi :)
Tiếp tục chơi khởi động cho vòng 3 chứ em :)

Sẵn sàng rồi anh hehe :))

Chúc em may mắn he! khekhe

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Lại tiếp tục xịt ah, chán chỉ. Người ta mua cả sập vé số 100 lần may ra với trúng lần.
Lần này mình chọn số 0024 nhé! :)

Verify, your ticket is 0024
Goodluck!

anh tổ chức cái này hay hay đấy :)

Mục đích là câu follow thôi chị ah. hihihi Tại sao chị không lấy 1 vé nhỉ :)

0069 nhé anh :)

Verify, your ticket is 0069
Goodluck!
Số đẹp đấy :)

Mình chọn 0027 nhé bạn!
Cảm ơn nhiều nè

Verify, your ticket is 0027
Goodluck!

Verify, your ticket is 0037
Goodluck!

0078 nha anh

Xuất hiện rồi hả em :) Chào mừng em quay lại nhé :)
Verify, your ticket is 0078
Goodluck!

0023 Nhé bác!

Vui là chính hihi

Khaka vui nhưng vé đó là lỗi nếu nó ko đủ điều kiện! hehe

Có hẹn giờ không mà căn chuẩn lúc thế!
Verify, your ticket is 0023
Goodluck!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37715.49
ETH 2027.77
USDT 1.00
SBD 5.09