Life is ludicrous - Elämä on älytöntä (english&finnish story)

in life •  3 years ago  (edited)

I bet you have thought same things as me. How ridiculous life is and what is the meaning of life.

Lyön vetoa ette ainakin muutama teistä on pohtinut samoja asioita kuin minä: elämän tarkoitusta ja sen älyttömyyttä.

We life a live which has started because our parents wantes to have a child. Can't blame parents for that but sex drive which is caused by genes. We can't do anything for that. After 9 months we will born to planet Tellus also known as Earth.

Elämme elämää joka on alkanut vanhempiemme yrityksestä saada jälkikasvua, joka taas johtuu lisääntymisvietistä. Tälle asialle emme voi mitään. Me synnymme planeetta Tellukselle, jota myös maaksi kutsutaan.

We born and live s childhood when we can just play and enjoy life. We don't need to worry about money, food, relationships or any other problems.

Synnymme ja elämme lapsuuden, jolloin saamme leikkiä ja nauttia elämästä. Ei tarvitse huolehtia rahasta, ruuasta, parisuhteesta tai muistakaan maailman ongelmista.

Then we go to school which prepares us to rat race. We will become slaves of society. And the school System is ridicolus: we have to study subjects which we don't like at all. Do you think this kind person will become food slave of society?

Sitten menemme kouluun, joka valmistaa meidät oravanpyörään, yhteiskunnan orjiksi. Kaikenlisäksi koulujärjestelmä on sellainen, että joudumme opiskelemaan aineita, jotka eivät kiinnosta meitä pätkääkään. Miten tällaisesta ihmisestä tulee hyvä yhteiskunnan orja?

The school System is different in different countries but many times we have to take loan to pay school. After school we graduate and start searching for a Job.

Koulujärjestelmä vaihtelee maittain mutta monesti joudumme ottamaan lainaa maksaakseemme koulunkäynnin. Koulun jälkeen valmistuminen ammattiin ja rupeamme etsimään töitä.

At some point we manage to find a Job. At this point we will have loan from school and we have to work to pay off this loan. Ridicolus, right? If we don't have loan we still have monthly payments to pay: rent, food, mortage etc. We work as slaves to survive from payments we have.

Pääsemme töihin jossain vaiheessa. Tässä vaiheessa meillä on mahdollisesti lainaa opiskelusta, jota joudumme työtä tekemällä maksamaan pois. Jos ei ole lainaa niin ainakin menoja on: vuokranmaksu, asuntolainan lyhennystä, ruuan ostamista yms. Painamme töitä tilistä tiliin, jotta pystyisimme elämään.

Now we are in the rat race. We are trying to work as much as we can that we would have big retirement allowance. We are trying to achiece that we would enjoy our last Days. At the same Time Government raises retirement age that they don't have to pay allowance.

Nyt olemme oravanpyörästä. Yritämmä kerätä mahdollisimman ison eläkkeen, jotta voisimme nauttia elämämme viimeisistä vuosista kunnolla. Samaan aikaan yhteiskunta nostaa eläkeikää ettei tarvitsisi maksaa eläkettä.

If we are lucky and live 70 years old we might retire. Probably retirement age is closer to 80 when I should retire from rat race.

Saatamme päästä hyvällä tuurilla eläkkeelle, jos elämme 70-vuotiaiksi. Eläkeikä tosin luultavasti on jo lähempänä 80-vuotta kun minun pitäisi päästä eläkkeelle.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

COOL

Thanks! :)

Congratulations @vorsseli! You have received a personal award!

Happy Birthday - 1 Year
Click on the badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

For more information about this award, click here

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!