6 Wyjazd alarmowy... gałąź na drodze [OSP Pobiedziska]

in life •  last year 


Pobiedziska ul. Klasztorna, to właśnie tam udała się jednostka z Pobiedzisk. W tak upalny dzień zebrało się na silny deszcz, co spowodowało odłamanie się gałęzi od drzewa. Na szczęście szybko pojawili się druhowie, którzy błyskawicznie usunęli gałąź z jezdni.

Muzyka: STEEP -The Search


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pedrox69! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!