Isang Magandang Balita Para Sa Akin

in #life3 years ago

Isang magandang balita ang naiabot sa akin ng aking skwelahan dahil ako ay nasa top 3 ng mga studyante na may pinaka mataas na grado sa aming paaralan.


9tjxi2u0sv.png

Litrato

Lubos ang aking saya at ng aking pamilya dahil hindi namin inaasahan ang gantong klaseng sitwasyon. Sobrang salamat ako sa aking mga guro na walang sawang pag suporta sa aking pagaaral at sa mga activities na pinapagawa nila sa amin.

Sana ay tuloy tuloy ang aking matataas na grado at sana ay suportahan palagi ako ng aking mga minamahal sa buhay.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 29597.88
ETH 2011.52
USDT 1.00
SBD 2.57