Dlaczego nie wierzę w marzenia?|Why am I not believing in dreams?

in life •  last year 

Jestem człowiekiem, który nie wierzy w marzenia. Oczywiście mam je i to pełno, ale po ostatnich hmm... "wypadkach" życiowych stwierdzam, że to jednak nie dla mnie. Może będzie osoba, która to zmieni w 100%.
Nigdy nie wierzyłam, że mogą się spełnić. Czasem jakieś małe się spełniło, typu 'dobry nauczyciel', 'dostanie się do szkół', 'bycie szczęśliwą' (marzenie, które padło) czy ostatnie 'poznanie kogoś wyjątkowego'. "Ludzie przeżywają gorsze rzeczy niż ty" - prawda, ale dla mnie to jest złe. No cóż... takie życie, nie przeskoczymy różnych rzeczy, choćbyśmy chcieli. Tym bardziej, że ja BARDZO PRAGNĘ, ale nie mam pieniędzy lub możliwości do zrealizowania czegoś, co mnie MOCNO BOLI, ale niestety niektórzy nie rozumieją mnie, sytuacji i tego, co przeszłam a bardzo mnie to boli... Oczywiście nie winie za to, ale BŁAGAM o przebaczenie i czas.


Piszę to po to, by wypunktować sobie swoje marzenia życiowe, może nie wszystkie, bo te dziecięce już nie są aktualne. Podziwiam ludzi, którzy potrafią spełnić swoje marzenia. Nawet te małe, te niedostępne. Jestem po prostu beznadziejna w te rzeczy, może to wina rodzica, że nie zaszczepił we mnie takiej zdolności, ale zapewne moja.
Mam niskie poczucie swojej wartości, wręcz na minusie. Spowodowane przez lata wyzwisk itp., też dlatego w pewnej klasie szkoły podstawowej przestałam wierzyć, przestałam wierzyć w marzenia, co przez lata mnie uświadamiało bardziej w tym. Zrozumiałam po latach, że do zrealizowania ich potrzebne mi są pieniądze, plus druga osoba.
Ludzi często zastanawia, czemu jestem taka surowa dla siebie w ten zły sposób. Odpowiedź jest jednoznaczna. Jestem realistką i wiem, że jedyne, co potrafię, to psucie wszystkiego. POWIEDZ MI, ŻE TAK NIE JEST...


 1. Bycie szczęśliwą kobietą.
 2. Znalezienie mężczyzny, który zaakceptuje mnie.
 3. Znalezienie pracy.
 4. Ukończenie obecnej szkoły.
 5. Wyprowadzka do innego mieszkania.
 6. Posiadanie dzieci.
 7. Szczęśliwe i niezapomniane życie.
 8. Schudnięcie i wyleczenie trądziku.
 9. Wyleczenie chorób - NIEMOŻLIWE.
 10. Podróżowanie po Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 11. Wakacje nad morzem.
 12. Wyjazd do innego kraju jak np. Niemcy, Włochy czy Karaiby.
 13. Nauczenie się języka angielskiego w stopniu C2 i niemieckiego.
 14. Przestać być leniwą.
 15. Motywacja.
 16. Przestać karać samą siebie.
 17. Zaakceptowanie własnego wyglądu choćby w 50%.
 18. Ułożenie sobie życia i odcięcie się.
 19. Zdać w końcu to prawko.
 20. Posiadanie kotka.
 21. Wydanie singla z teledyskiem - NIEMOŻLIWE.
 22. Przytulenie się.
 23. Koniec posiadania problemów.
 24. Lepsza pamięć - NIEMOŻLIWE.
 25. Zapomnienie całego zła, jakiego przeżyłam.
 26. Wyzdrowienie mojej Matki i przestanie się martwienia o mnie.
 27. Oboje rodziców - NIEMOŻLIWE.
 28. Wyjazd do Warszawy.
 29. Uśmiechnięcie się.
 30. Zarabianie tyle pieniędzy, bym nie musiała żyć od 1. do 1.
 31. Nowy komputer i laptop.
 32. Samsung Galaxy Note X.
 33. Żeby Babcia i Mama były szczęśliwe, nie kłóciły się i nie denerwowały.
 34. Relaksujący masaż.
 35. Manicure.
 36. Żebyś był szczęśliwy.
 37. Nagranie filmików na D-Tube - NIEMOŻLIWE.
 38. Iść na koncert Lady GaGi.
 39. Uzyskanie pozwolenia na broń.
 40. Żeby w Polsce było dobrze na tyle, by ludzie mogliby zarabiać i żyć na godnym poziomie.

MOŻECIE PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI MARZENIAMI W KOMENTARZACH/POSTACH.


I'm a human, who doesn't believe in dreams. Obviously, I have a lot of dreams, but after recent hmm... life events I think, it's not for me. Maybe someone will change this in 100%.
I've never ever believed in these shits. Sometimes small dreams have come true, e.g. 'good teacher', 'schools', 'being happy' (but fall) or recent 'knowing somone, who is unique'. "People have worst things in life than u" - true, but for me it's evil. Just life, we can't do everything even if we wanted to. Especially I REALLY WANT, but I don't have a money or I have no way and it's VERY SAD for me, but unfortunately some people can't understand me, situation or this, what I've gone through and this's pain for me...
I not blame for this, but I BEG U for time and forgiveness.


I'm writing this, because I want to show my life dreams, maybe not all, 'cause children dreams are not current. I admire people, who can make their's dreams come true. Small and not avaible. I'm hopeless in these things, maybe it's my mother fault she's not teach me, but mine.
I have very low sense of value. Because of being punishment by kids etc. so why in x grade of elementary school I understood and I stopped to believe, stopped believe in dreams.
I understood after years, if I want to make dreams come true, I must have money and second person.
People think, why I'm very raw for myself. It's because I'm realist, and one thing I can very good it's spoil everything. TELL ME IT'S NOT LIKE THAT...


 1. Being happy woman.
 2. Finding man, who will accept me.
 3. Finding a job.
 4. School graduation.
 5. Moving out.
 6. Having children.
 7. Happy and good life.
 8. Slim and curing acne.
 9. Healing of diseases.
 10. Traveling in the USA.
 11. Holiday by the sea.
 12. Journey to e.g. Germany, Italy or Caribbean.
 13. Learning English and German.
 14. Stop being lazy.
 15. Motivation.
 16. Stop punish myself.
 17. Approving my appearance.
 18. Setting my life ans seclusion.
 19. Pass the drive exam.
 20. Having a kitty.
 21. Release own song with music video - IMPOSSIBLE.
 22. Hugging.
 23. End of problems.
 24. Having a better memory.
 25. Forgetting all evil.
 26. My mother be healthy and stopped worrying.
 27. Both of parents - IMPOSSIBLE.
 28. Trip to Varsaw.
 29. Smiling.
 30. Earn money to have normal life.
 31. New computer and notebook.
 32. Samsung Galaxy Note X.
 33. My mother and grandma were happy, don't argue and don't be upset.
 34. Relax massage.
 35. Manicure.
 36. U will be happy.
 37. Recording movies on D-Tube - IMPOSSIBLE.
 38. Going to the concert of Lady GaGa.
 39. Weapon license.
 40. Poland be good and happy country, people can earn good money and live like people.

U CAN WRITE UR DREAMS OR WRITE A POST.


Stronki/Media:
♥snapchat - @natissson
♥facebook - @Natisson
♥twitch - @Natisson
♥youtube - @Natison
♥instagram - @nati_natison

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wszystko jest w twojej głowie. Musisz po prostu tego chcieć, tak szczerze i to ci pozwoli działać i zmotywuje. Pisząc, że coś jest nie możliwe to nie bierz tego nawet pod uwagę, usuń z listy. Podziel sobie to na marzenia krótko i długo terminowe. Zacznij od tych już i teraz i powoli do przodu. Można wszystko, trzeba chcieć :) Pozdro z Kostaryki!

również pozdrawiam! i dziękuję za radę. ;)

Dałaś sobie wmówić że jesteś beznadziejna zapewne przez kogoś kto tym chciał przykryć swoje wady. Sam nie jestem zbyt przystojny i wieku 20 lat nie mam nawet dziewczyny (ale przegryw XDDDD) i w podstawówce chodziłem do klasy z patologia ale mną początku się nimi przejmowałem ale potem odkryłem że branie tego do siebie nic nie pomaga a jak nie jest się łatwą ofiarą to mniej osób atakuje. Jak będziesz tylko siedzieć i myśleć jak by było fajnie gdyby się stało to i to niczego nie osiągniesz, powoli się staraj robić by było tak jak chcesz (o ile to jest realne a większość twoich marzeń jest) jak ktoś cie atakuje to ignoruj, a jak już uda mu się cie zdenerwować to odpowiedz mu coś a jak ma przewagę w danej dziedzinie to wyprowadź go do takiej w której nie ma. Pozdrawia Kołcz Ozjasz który jak prawie każdy kołcz nie ma pojęcia o psychologi ale 1000zł się zależy XDDD

"Znalezienie mężczyzny, który zaakceptuje mnie."

To powinno brzmieć inaczej.

"Poznanie mężczyzny, którego ja zaakceptuję"

...aaa i te "NIEMOŻLIWE" 21, 24 i 37 to w rzeczywistości proste sprawy wymagające jedynie większego zaangażowania, zebrania informacji i podążania z determinacją do celu zamiast biadolenia.

Chcesz czegoś?

To idź po to a nie marudź...NIEMOŻLIWE bla ba bla .

To nie spełnianie marzenia daje szczęście tylko droga, którą przebywamy do wyznaczonego sobie celu żeby je spełnić.

Rusz dupę zamiast marudzić... Życie stygnie... Świat czeka żeby go odkrywać :)

tylko, że nie będę miała już drugiego rodzica xD więc niemożliwe to jest