RE: [PL/ENG] Hello World ;)

You are viewing a single comment's thread from:

[PL/ENG] Hello World ;)

in life •  last year 

Chodziło mi o miejsce w jakim się to znajduje. Ale zgadzam się w 100%. Wyszło troche faux pas. Dopiero się ucze i następnym razem nie popełnie tego błędu. Dziekuje za rade ;)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

W każdej chwili może edytować swój wpis, żeby dodać opis po polsku, możesz również zmienić tag na #poland, gdyż #polish jest dedykowane do treści w języku polskim.

Już to czynie ;)