[PL/ENG] Hello World ;)

in life •  last year  (edited)

IMG_20160512_063235.jpg

This is my daily road to job. There's nothing better than sunny morning, beautiful view and 4.5 km for You and Your bike. Returns from work are even better ;)
IMG_20180427_063251.jpg
The whole place is a post-glacial valley. It's between small village and town.IMG_20180427_063248.jpg
A small river flow through all this areas. Along the river You can often see anglers. Even when it's raining ;)
IMG_20180421_165757.jpg
I hope You enjoyed ;) I live close to this area and i love it going there for walks even after work.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Verry nice views m8 up

Sorry to ask, but which word you use in your post is in polish?

Jeżeli decydujesz się na użycie tagu #polish + w tytule [PL/..] to wypadałoby pisać również po polsku.

Chodziło mi o miejsce w jakim się to znajduje. Ale zgadzam się w 100%. Wyszło troche faux pas. Dopiero się ucze i następnym razem nie popełnie tego błędu. Dziekuje za rade ;)

W każdej chwili może edytować swój wpis, żeby dodać opis po polsku, możesz również zmienić tag na #poland, gdyż #polish jest dedykowane do treści w języku polskim.

Już to czynie ;)