Learn English 10: Chuyện của Xu (Bạn Nô)

in learn •  15 days ago

Xu nhẹ nhàng nữ tính xắn sleeve lên, cầm lấy lọ H2SO4 đổ vào ống nghiệm.

Không ai để ý rằng ống nghiệm bị thủng 1 lỗ nhỏ và H2SO4 đang bị leak ra ngoài.

Axit bị rơi xuống đất, từng section đất bong ra, từng chút, từng chút 1, rồi nó to dần, to dần, hình thành nên 1 skeleton khổng lồ. Xu sợ hãi. Cả trường sợ hãi chạy toán loạn. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Skeleton cầm hammer hướng lên trời. Ray sét đánh vào hammer sang chói lóa. Trông skeleton lúc này như 1 edition khác của thần Thor vậy.

Skeleton shout rất to, range của tiếng hét đó không chỉ trong trường mà vang cả thành phố.

Bất ngờ lúc đó, a element bí ẩn appear. Đó chính là Nô. Nô bước ra từ trong elevator, đẹp lung linh như diễn viên Holiwood vậy.

Từ perspective của Xu, Nô thật lung linh. Former, Nô thích Xu lắm từng contact với Xu nhưng Xu không agree. Giờ Xu thấy Nô thật đẹp làm sao.

Nô đứng trước mặt sleketon, đưa ra proof rằng “Ngươi kia, ngươi đã bỏ trốn khỏi cuốn sách của ta, giờ hay trở về nơi ngươi thuộc về đi”.

Nô đưa brochure lên, gain skeleton vào trong cuốn sách, gập lại.

Ai nấy đều ngưỡng mộ tài năng của Nô, kể cả Xu. Từ đó Nô trở thành 1 section không thể thiếu (significant) của cuộc đời Xu.

Tình yêu của họ trở nên durable hơn bao giờ hết.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.