myself #78 : my German : Das Geheimnis einer 17 Jahre alten Haut

in #language4 years ago

cách-giữ-lớp-trang-điểm-lâu-trôi.jpg

 • Schritt 1: Reinigen

Verwenden Sie Öl, Wachs oder Make-up-Entferner, um nach einem langen Tag Schmutz, Make-up und Sonnencreme auf Ihrem Gesicht zu entfernen.

 • Schritt 2: Reiniger

Die Bleiche wird nicht ausreichend gründlich gereinigt. Verwenden Sie daher einen Gesichtsreiniger, um den Schmutz von Ihrer Haut zu entfernen. Wählen Sie einen pH-empfindlichen Reiniger, der zu Ihnen passt

 • Schritt 3: Tonmaske / Einwegmaske

1-2 mal pro Woche anwenden, um die Poren zu schrumpfen und die Haut tief zu reinigen

 • Schritt 4: Exfolieren

Mit schwarzem Zucker oder einem speziellen Peelingprodukt werden die Hornhautschichten entfernt und die Haut geschmeidiger.

 • Schritt 5: Toner (Rosenwasser)

Toner sofort nach der Reinigung, um den pH-Wert der Haut auszugleichen

 • Schritt 6: Serum

Serum ist die Essenz, damit die Haut schneller durchdringt. Wählen Sie die Art von Serum, die Sie für Ihre Haut benötigen

 • Schritt 7: Befeuchten Sie die Feuchtigkeitscreme

Wählen Sie eine Feuchtigkeitscreme, die zu Ihrer Haut passt

 • Schritt 8: Schlafmaske

Schlafmaske liefert viele Nährstoffe, ohne Hautprobleme zu verursachen. Nach einer Nacht werden wir sofort seine große Wirkung sehen

*Hinweis: Tragen Sie vor dem Auftragen von Sonnencreme Sonnencreme auf, um Ihre Haut zu schützen. Kann die Liebe vergessen, aber Sonnenschutz nicht vergessen ...


da-thay-doi-khi-boi-kem-duong.jpg

 • Step 1: Clean

Use oil, wax or makeup remover to remove dirt, make-up and sunscreen on your face after a long day.

 • Step 2: Cleanser

Bleaching is not sufficiently cleansed deeply, so use a facial cleanser to remove dirt from your skin. Choose a pH-sensitive cleanser that's right for you

 • Step 3: Clay Mask / Disposable Mask

Apply 1-2 times a week to shrink pores, make skin deep clean offline

 • Step 4: Exfoliate

Using black sugar, or a specialized exfoliating product removes the layers of horny skin, making your skin more smooth.

 • Step 5: Toner (Rose water)

Toner immediately after cleansing to balance the pH of the skin

 • Step 6: Serum

Serum is the essence so the skin will penetrate faster. Choose the type of serum you need for your skin

 • Step 7: Moisturize the moisturizer

Choose a moisturizer that fits your skin

 • Step 8: Sleep mask

Sleeping mask will provide plenty of nutrients without causing skin problems. After a night, we will immediately see its great effect

*Note: Before applying sunscreen, apply sunscreen to protect your skin. Can forget about love but not forget sunscreen ...


photo-0-1502247319843.jpg

 • Bước 1 : Làm sạch

Hãy dùng dầu, sáp hoặc nước tẩy trang để làm sạch bụi bẩn, lớp trang điểm và kem chống nắng trên mặt bạn sau cả một ngày dài

 • Bước 2 : Sữa rửa mặt

Tẩy trang vẫn chưa đủ làm sạch sâu, vì thế phải dùng sữa rửa mặt để bụi bẩn không còn sót lại trên da bạn. hãy chọn sữa rửa mặt có độ pH phù hợp với bạn

 • Bước 3 : Mặt nạ đất sét / mặt nạ thải độc

Hãy dùng 1-2 lần 1 tuần để có thể thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da sạch sâu nhé

 • Bước 4 : Tẩy da chết

Dùng đường đen, hay sản phẩm tẩy da chết chuyên dụng loại bỏ các lớp sừng trên mặt, khiến da bạn trở nên mịn màng hơn

 • Bước 5 : Toner ( Nước hoa hồng )

Phải dùng Toner ngay sau khi làm sạch mặt để cân bằng độ pH cho da

 • Bước 6 : Serum

Serum là tinh chất nên da sẽ thẩm thấu nhanh hơn. Hãy chọn loại Serum mà bạn thấy cần thiết cho da nhé

 • Bước 7 : Kem dưỡng khóa ẩm

Hãy chọn loại kem dưỡng phù hợp với da để da luôn căng tràn nha

 • Bước 8 : Mặt nạ ngủ

Mặt nạ ngủ sẽ cung cấp rất nhiều dưỡng chất mà không gây bí da. Sau một đêm, chúng ta sẽ thấy ngay hiệu quả tuyệt vời của nó

*Lưu ý : Trước khi da đường nhất định phải bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của bạn. Có thể quên người yêu chứ không dược quên kem chống nắng nha...

Sort:  

E k bao giờ lm đủ các bước này cả 😐😐😐

Giờ tập thói quen cho mình thôi e 😁😁

Lại dc vào list r à

cảm ơn b na :D

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24156.94
ETH 1884.88
USDT 1.00
SBD 3.32