myself #73 : my German : Nếu có con gái đừng dạy con phải chịu đựng ...

in #language4 years ago
  • Đừng bao giờ dạy con gái phải chịu khổ

Phụ nữ chỉ khổ khi con sống quá yếu đuổi, quá dựa dẫm và chẳng có gì trong tay. Con hãy sống sao cho thoải mái, chăm sóc cơ thể mình sao cho xinh đẹp và khỏe mạnh.

32629430_1778260725571262_6639817017807339520_n (1).jpg

  • Đừng dạy con chỉ cần học giỏi là được mà hãy dạy con biết cách làm đẹp

Ngoại hình của người phụ nữ lúc nào cũng vô cùng quan trọng. Nó là một đặc quyền. Hãy vừa giỏi giang , vừa xinh đẹp!!!!!!!!

  • Đừng dạy con khiến đàn ông cung phụng mà hãy dạy con khiến họ tôn trọng mình

Đừng nghĩ phụ nữ chỉ cần ngồi khóc, là sẽ có người tới giúp. Hãy dạy con cách để tự giúp mình trước, tự cứu lấy mình trước

  • Đừng dạy con giữ mình mà hãy dạy con tự bảo vệ bản thân

Khi lớn lên, không ai chịu trách nhiệm về cuộc đời con, ngoài chính con. Vì thế con hãy tự biết cách bảo vệ chính mình.

Sort:  

rất ý nghĩa ạ

chị viết hay quá

Tôi có một cô gái nhỏ. Dạy bé ý chí như một người con trai

Là con gái thật tuyệt.:)))

đúng vậy ạ ^^

rất thấm và cũng rất đúng :)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21434.56
ETH 1690.93
USDT 1.00
SBD 2.88