Youn nan pi bon zanmi lòm

in #lakay3 years ago

Lèm te piti mwen te toujou gen chen ak chat lakay mwen. Chen pou veye lakou wa ,e chat pou veye bèt kap nwi moun
Se sa ki fè mwen toujou renmen bèt sayo
Gen moun ki renmen gen zannimo sa yo lakay yo ,konsa genyen ki pa renmen yo. Geyen ki renmen chen e genyen se chat.
Mwen menm se chen mwen renmen. Se mwen poste" Wouki" se non ti chen m nan
E ou mwen?
Anplis bèt sa se bon zanmi moun depi ou pa maltrete yo
Menm si ou pa genyen lakay ou kiyes ou pi renmen ?ouki.jpg

Sort:  

Weird dog laws include allowing police offers in Palding, Ohio, to bite a dog to quiet it. In Ventura County, California, cats and dogs are not allowed to have sex without a permit.