TULOG NA

in kry •  7 months ago

Tulog

Na mahal ko Hayaan
Na muna natin ang mundong ito Lika
Na tulog, na tayo Tulog
Na mahal ko Wag
Kang lumuha malambot, ang iyong kama Saka
Na mamroblema Tulog

Na hayaan na muna natin sila Mamaya
Hindi, ka na nila kaya pang saktan Kung
Matulog matulog, ka na Tulog...

Na mahal ko Nandito
Lang akong bahala sa iyo Sige
Na tulog, na muna Tulog
Na mahal ko At
Baka bukas ngingiti ka sa wakas At
Sabay natin harapin ang mundo Tulog

Na hayaan na muna natin sila Mamaya
Hindi, ka na nila kaya pang saktan Kung
Matulog matulog, ka na Lalala...

Lalala
Tulog...

Na hayaan na muna natin sila Mamaya
Hindi, ka na nila kaya pang saktan Kung
Matulog tulog, ka na Tulog...
Ka na Matulog...
Ka na

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @grayhaunds ! You received a 5% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.