Sort:  

Вітаємо.

Запрошуємо долучитись до групи у телеграмі, створеної для популяризації Steemit в Україні та серед українців за її межами, а також для підтримки учасників спільноти:
https://t.me/steemit_ua

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64335.75
ETH 3497.40
USDT 1.00
SBD 2.54