Õlu, saun, kaunid naised & KÕRGEKVALITEETSED POSTITUSED - Tervitagem @TeamEstonia't! || #introduceyourself EST

in #introduceyourself4 years ago (edited)

Attention! The following post is in Estonian! To read this post in English, click here!

welcome1-est.png

(Originaalfoto).

@teamestonia on arvustav konto ja gild, mis on loodud julgustamaks eestlastest Steemiti kasutajaid looma kvaliteetseid postitusi ja premeerida neid, kes seda juba teevad. Enamus selle kasutaja alt avaldatavaid postitusi on eesti keeles. Lisaks autorite premeerimisele, toob Team Estonia teieni Steemiti kasutusjuhendeid, postitusi Eestist ning kõrgema kvaliteediga postitusi eestlastelt.

Kõik @teamestonia poolt väljateenitavad autasud vahetatakse Steem Poweriks, et suurendada meiepoolset toetust autoritele.

Mis on meie silmis ''kvaliteetpostitused''?

@teamestonia meeskond loeb kvaliteetpostituste alla postitusi, mis vastavad vähemalt 3le järgnevas loetelus esinevatest punktidest.

  • Postituse autor on valanud oma vere, higi ja pisarad (ülekantud tähenduses) oma postitusse.
    • (Postituse valmimine on võtnud korralikult aega).
  • Autor on kasutanud kas omi tehtud pilte või korrektselt viidanud piltide õigetele autoritele.
  • Postitus on silmale ilus ja kergesti loetav.
    • (Tekst on jagatud lõikudeks, kasutatud on headereid, boldi, italicut, jmt kohandamisvõimalusi).
  • Autor on oma postituse ise kirjutanud. (Plagiaadid on hukka mõistetavad!)
  • Fotograafia, videograafia, muusika ja muu kunsti korral on eksponeeritud vähemalt 2te väljendusvormi ning teosele on toetuseks lisatud pikem kirjeldav tekst.

Autorid, kes postitavad ainult / enamjaolt kvaliteetpostitusi, saavad @teamestonia poolt jälgitud ning lisatud Team Estonia gildi (nende kirjutatud postitused saavad gildi jälgijatelt umbes 30 minutit pärast postituse avaldamist automaatselt upvote). Kõik, kes soovivad meie autoreid toetada, on oodatud järgima Team Estonia gildi Steemvoteris (avaldamise hetkel BETA staadiumis).

Autorid, kelle poolt märkame gildi premeerimissüsteemi kuritarvitamist, kaotavad upvote'd aktiivsetelt postitustelt, heidetakse gildist välja ning nende üle mõistetakse kuritarvitamise raskuse põhjal kohut.Kõik @teamestonia poolt väljateenitavad autasud muudetakse Steem Poweriks, et suurendada meiepoolset toetust autoritele.

Heitke pilk peale TeamEstonia ajavoole!
Toetage eesti autoreid Steemitis, järgides meie gildi Steemvoteris!


Find Team Estonia


SteemWorld | steemd | steemdb

@teamestonia
Facebook Page
Discord Server
Steemit blog where you'll find everything you need to know about Steemit in Estonian language.
Like on Facebook to help promote Steemit and be up to date with Steemit and Estonian community. Want to meet other Estonian Steemers and chat about crypto & everything related? Join Discord.

Sort:  

Welcome to Steem Community @teamestonia! As a gentle reminder, please keep your master password safe. The best practise is to use your private posting key to login to Steemit when posting; and the private active key for wallet related transactions.

In the New Steemians project, we help new members of steem by education and resteeeming their articles. Get your articles resteemed too for maximum exposure. You can learn more about it here: https://steemit.com/introduceyourself/@gaman/new-steemians-project-launch

Kas teeksid postituse kus seletad kuidas see steemvoter töötab ja mida see mu kontole teeb ?

ma oleksin nõus jagama votesi küll aga ma ei tahaks delegateda ega lasta automaatselt upvoteda mu eest, ma tahaks ise naq seda upvote nuppu vajutada, sest vahepeal näiteks ma tahan save uppida powerit

Ma soovitaksin teha iga teatud aja tagant postitusi kus tood välja parimad postitused.

Aitäh soovituste eest!

BuildTeami ja selle alla kuuluvate tööriistade selgitused / õpetused on kindlasti plaanis. Hetkel on küll 8 teist õpetust draftis ees, kuid ma arvan, et tegelikult mingit hullu postitamisjärjekorda pole tarvis ja teen selle postituse mingil mugaval hetkel ära.

Ka parimate postituste esiletõstmise plaan on olemas, kuid vajab veidi rohkem läbimõtlemist (mis aja vältel, kuidas vormistada, jne).

See on võimas.

Edu sulle ja ma proovin sind supportida nii palju kui saan :D

#teamestonia

Tänan, et olete vaevaks võtnud. Tänan ka kõiki kes sihilikult kvaliteetpostitusi loovad. Tänan kõiki. Ma sain oma steemiti konto ka hiljuti nüüd just aktiveeritud ja ootan eestlasi followima. Annan ka oma panuse, et meie kommuun oleks aktiivne ja produktiivne, ka originaalne ja motiveeriv. Minu steemit on: https://steemit.com/@alan-durier

Welcome to Steem, @teamestonia!

I am a bot coded by the SteemPlus team to help you make the best of your experience on the Steem Blockchain!
SteemPlus is a Chrome, Opera and Firefox extension that adds tons of features on Steemit.
It helps you see the real value of your account, who mentionned you, the value of the votes received, a filtered and sorted feed and much more! All of this in a fast and secure way.
To see why 3114 Steemians use SteemPlus, install our extension, read the documentation or the latest release : SteemPlus 2.18.2 : Post and Support.

Congratulations @teamestonia! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Comment
You got a First Vote
Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17227.03
ETH 1286.32
USDT 1.00
SBD 2.16