RE: I'm starting

You are viewing a single comment's thread from:

I'm starting

in introduceyourself •  2 years ago 

Dzięki. Postaram się poprawić, bo chyba zdażyło mi się dziś wstawić post z tagiem polish w tekst po angielsku. Miało być poland ale nie wiedziałem, czy taki tag istnieje. Jak napisałem, steemita dopiero się uczę :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!