You are viewing a single comment's thread from:

RE: Cześć wszystkim! [PL]

"Ponadto wiele lat interesowałem się fizyką, historią, szeroko pojętą informatyką, do pewnego stopnia również biologią i medycyną, filozofią, polityką i pewnie mnóstwem innych dziedzin, ale wymieniłem najistotniejsze. Sporo z nich interesuje mnie do dziś, choć aktualnie trochę przyćmiewa to cybernetyka."

Tak, tylko trochę. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)