Introduce my self [ENG]

in introduce •  last year  (edited)

Hello there steemit Friends,

I'm Richthofen well this is not my real name , i don't wan't to share my privat information about my name and who i'm in own life in the internet. So i will Introduce my self just as Richthofen. Basic stuff first what i would do on steemit and D.tube well i have many ideas some of theme are interesting, some of theme might be funny. And no metter what ever it takes, how ever long it takes i will make theme be finish and uploaded.

I'm glad about steemit , dlive and d.tube platform where is real free speech not like on "safe space tube" (youtube i mean).
And in this place i would say thank you to user Carrioner that show me and many other people this website. And i promise to not do low quality content. Thank you for reading this post and i hope steemit will be more famous than youtube and others websites like that see Ya in the next post/movie.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Witamy kolejnego Polaka na Steemit!

Życzymy udanego korzystania z tej platformy i tylko kilka takich informacji na początek, które warto wziąć pod uwagę:

  • jeżeli interesują cię dokładniejsze informacje o Steemicie to polecam śledzić @steemit-polska, gdzie pojawiają się tłumaczenie oficjalnych tekstów ze @steemitblog,
  • polski kanał chatu jest dostępny na https://steemit.chat/channel/polish i wymaga osobnej rejestracji,
  • co nieco o Markdown, w którym prosto tworzy się nowe posty,
  • tag polish używamy do postów z polską treścią, jeżeli chcesz pisać w innych językach to prosimy nie wpisywanie do tego polish (dla postów z przedstawieniem robimy wyjątki),
  • najważniejsze: na Steemit tworzymy nowe treści, nie kopiujemy z innych stron.

Dziękuje Ci i przepraszam za ten tag polish początkowo pod wersją anglojęzyczną miała być wersja po polsku i zapomniałem usunąć ten tag :D