steemit interface deel 2 (Nederlandstalige informatie)

in infoblok •  last year  (edited)

infopuntnaam001.png
001.jpg

Inleiding

In deze blog trachten we u te informeren over de ‘interface’ van steemit. Op een laagdrempelige manier trachten we u stap na stap te informeren over wat u kan terugvinden in de interface van ‘steemit’

001.jpg

Ga naar https://steemit.com
Algemene homepage

003.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.

002.jpg

003.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.
Klik op ‘comments’ om te zien welke berichten je van een commentaar voorzag.

004.jpg

005.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.
Klik op ‘replies’ om te zien op welke van je berichten er een commentaar werd gegeven.

006.jpg

007.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.
Klik op ‘rewards’ om te zien wat je post of commentaren opbrachten.
Er verschijnt een popup ‘ curation rewards / author rewards.

Hoe wordt de beloning pool verdeeld tussen auteurs en curatoren?

Maximaal 25% van de uitbetaling van een bericht wordt toegekend aan curatoren (de mensen die de post hebben verhoogd) als een beloning voor het ontdekken van de inhoud. De andere 75% wordt toegekend aan de auteur.

Als curatoren binnen de eerste 30 minuten nadat ze zijn gemaakt op een bericht stemmen, wordt een deel van hun curation-beloning toegevoegd aan de auteurs uitbetaling. Dit deel is lineair met de leeftijd van de paal tussen 0 en 30 minuten. Als voorbeeld: up-up op 15 minuten zal de helft van je potentiële curation-beloning aan de auteur schenken.

008.jpg

009.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.
Klik op ‘Curation rewards’ om de opbrengst van je comments te zien.

009.jpg

010.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.
Klik op ‘author rewards’ om de opbrengst van je posts te zien.

009.jpg

011.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.
Klik op ‘wallet’ om je portemonnee te zien.

Wat is het verschil tussen STEEM, Steem Power en Steem Dollars?

STEEM - STEEM is het basistoken in het platform. STEEM kan worden ingeschakeld in Steem Power, worden ingeruild voor Steem Dollars of worden overgezet naar andere accounts. Het is een cryptocurrency-token, vergelijkbaar met bitcoin.

STEEM POWER - Steem Power (afgekorte SP) is een meting van de invloed van een gebruiker in het Steem-netwerk. Hoe meer Steem Power een gebruiker heeft, hoe meer deze de waarde van berichten en opmerkingen kunnen beïnvloeden. Steem Power is minder vloeibaar. Als een gebruiker SP wil uitschakelen, ontvangen deze wekelijkse gelijkwaardige distributies van de STEEM, gedurende een periode van 13 weken.

STEEM DOLLARS - Steem Dollars (gewoonlijk afgekort als SBD) zijn liquide valuta met een geldwaarde die zijn ontworpen om te worden gekoppeld aan $ 1 USD. Steem-dollars kunnen worden verhandeld met STEEM en worden overgezet naar andere accounts voor handel of ruil. Steem Dollars kunnen ook worden omgezet in STEEM via een proces dat 3,5 dagen duurt. Steem-dollars kunnen worden gebruikt om dingen te kopen op marktplaatsen, zoals The Steemit Shop.

Estimated Account Value - is de waarde van je steemit account.

012.jpg

013.jpg

Klik op het subkanaal ‘my blogs’
Dan verschijnt de pagina met je posts.
Klik op ‘settings’ om je profiel aan te passen.

014.jpg

015.jpg

infopuntnaam001.png

Gerelateerde steemit infoblogs

Steemit signup vind u hier
Steemit welkome op steemit vind u hier
Steemit interface deel 1 vind u hier
Steemit interface deel 2 vind u hier
Steemit interface deel 3 vind u hier
Steemit je eerste post vind u hier

Steemit FAQ deel 1 vind u hier
Steemit FAQ deel 2 vind u hier
Steemit chat vind u hier

007.jpg

INFOBLOK kunt u terugvinden op verschillende sociale media zoals steemit,steemit chat, dlive, dtube, youtube, Facebook en Twitter.

Door de tag #infoblok kunt u onze blogs en vlogs gemakkelijk terugvinden
Hier vind u de link naar infoblok

004.jpg

English edition

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!