Sort:  

Sama sama @kuahtuhee... Bagi donk kuah tuhee nya kwkek

Hahahha
@yenniyunita
Kirem ajaha alamatnya biar di paket @kuahtehee
He.......